Witamy na stronie PSSE Kraków

Zarażenia świerzbowcem – problem wciąż aktualny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i ostrzega:

Pomimo podnoszenia się poziomu życia, a co za tym idzie wzrostu higieny nadal problemem w skali globalnej są choroby pasożytnicze. Świerzb, który znany był już w starożytności, mimo dostępnych i skutecznych leków nadal występuje w różnych środowiskach, niekoniecznie zaniedbanych czy ubogich. Za wywołanie świerzbu odpowiedzialny jest ektopasożyt Sarcoptes scabiei. Należy on do stawonogów o mikroskopijnych wymiarach. Jest pasożytem człowieka, który żeruje na powierzchni skóry lub w jej zrogowaciałej części. Do zapłodnienia samicy dochodzi na powierzchni skóry, skąd świerzbowiec przedostaje się do naskórka i zaczyna drążyć w warstwie rogowej ślepo zakończone nory świerzbowcowe. Po ok. 4–5 dniach samica (długości 0,3–0,4 mm) składa w nich jaja (około 2 lub 3 jaja dziennie), z których wykluwają się larwy. Larwy drążą korytarze w kierunku powierzchni skóry, kilkakrotnie linieją i przekształcają się kolejno w nimfy, a następnie w postacie dojrzałe. Cały cykl trwa 2–3 tyg., podczas których świerzbowce osiągają dojrzałość płciową. Samice żyją w skórze człowieka ok. 4–5 tyg. Pierwszym objawem zarażenia świerzbowcem jest pojawienie się na skórze drobnych 1-2 milimetrowych, różowych grudek i pęcherzyków, którym towarzyszy świąd. Zmiany te są podobne do wysypki alergicznej. Dopiero po pewnym czasie pojawiają się charakterystyczne korytarze świerzbowcowe, które można zobaczyć smarując skórę jodyną. 

Do zarażenia świerzbowcem dochodzi najczęściej drogą bezpośredniego kontaktu np. podczas podania ręki lub podczas pielęgnacji chorego, u którego nie podejrzewa się świerzbu, a który zaraża np. w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Rozgrzanie organizmu sprzyja przedostawaniu się świerzbowca do naskórka. Dlatego do zarażenia może dojść również za pośrednictwem przedmiotów np. podczas treningów na siłowniach jeżeli nie przestrzega się właściwej dezynfekcji urządzeń zwłaszcza w miejscach uchwytów, rączek lub korzystania z materacy na salach ćwiczeń. Należy podkreślić, że szczególnie narażone na zarażenie świerzbowcem są osoby o obniżonej odporności lub osoby wyniszczone np. pacjenci oddziałów geriatrycznych lub pensjonariusze domów opieki długoterminowej. U osób starszych trudniej rozpoznać świerzb, ponieważ osoby te często mają suchą skórę, a świąd skóry często u nich występuje, także częściej u tych chorych występują inne choroby skóry takie jak atopowe zapalenie skóry, wyprysk rozsiany lub osutki polekowe, łuszczyca.

Okres wylęgania świerzbu u osób, które nie chorowały wynosi od 2 do 3 tygodni, natomiast u osób, które już chorowały od 1 do 4 dnia po reekspozycji.

Typowy świerzb jest łatwy do rozpoznania przez lekarza, zwłaszcza po zebraniu szczegółowego wywiadu z pacjentem – charakterystyczną cechą jest uporczywy świąd, który pojawia się zwłaszcza w nocy, kiedy dochodzi do rozgrzania się ciała Najczęściej wysypka wywołana przez świerzbowca umiejscawia się w okolicy nadgarstków, w przestrzeniach międzypalcowych rąk, w okolicach łokci i w linii pasa. Również może występować wokół brodawek sutkowych u kobiet, a u mężczyzn w okolicach narządów płciowych. Charakterystyczne dla dzieci jest występowanie wysypki na prawie całym ciele, nawet na dłoniach rąk, podeszwach stóp oraz na owłosionej skórze głowy.

W środowiskach domowych jeżeli chociaż u jednej osoby wystąpiły objawy świerzbu to należy podejrzewać, że inni domownicy również zostali zarażeni, ponieważ bliski kontakt, spanie w jednej pościeli lub używanie wspólnie ręczników lub bielizny może doprowadzić do zarażenia świerzbowcem. Świerzb należy do chorób przenoszonych drogą płciową dlatego kontakty seksualne zwłaszcza z przypadkowymi osobami mogą być przyczyną zarażenia świerzbowcem. Jeżeli lekarz rozpozna świerzb to osobom z kontaktu włącza się leczenie profilaktyczne.

Inną odmianą świerzbu, wywołaną przez tego samego pasożyta jest tzw. świerzb norweski (hiperkeratotyczny), który charakteryzuje się występowaniem rozsianych zmian na całej powierzchni skóry, również na skórze owłosionej przy częstym braku świądu.. Również stwierdza się pogrubienie płytek paznokci pod którymi znajdują się roztocza. Świerzb norweski dotyka osoby z obniżoną odpornością, w immunosupresji, osoby wyniszczone innymi chorobami np. HIV, niedożywione lub zaniedbane. Dlatego świerzb norweski często dotyczy osób samotnych, starszych lub z chorobami umysłowymi. Ta postać świerzbu jest często mylona z wysypką alergiczną. Pacjent przyjęty do oddziału szpitalnego lub placówki opieki długoterminowej z nierozpoznanym świerzbem często staje się źródłem wystąpienia ogniska epidemicznego.

W celach diagnostycznych, przy podejrzeniu zarażenia świerzbowcem pobiera się od pacjenta zeskrobiny ze skóry. Stwierdzenie w preparacie mikroskopowym obecności korytarzy, a w nich obecności świerzbowców lub ich jaj jest  laboratoryjnym potwierdzeniem zarażenia. Jednak najprostszym sposobem potwierdzenia zarażenia świerzbowcem jest wykonanie tzw. próby atramentowej, która umożliwia wykazanie tuneli świerzbowców. Najlepiej widoczne są nory świerzbowcowe w miejscach z grubą warstwą rogową np. na łokciach lub powierzchniach grzbietowych palców.

Leczenie świerzbu polega na smarowaniu całej powierzchni skóry specjalnymi kremami lub maściami, najczęściej stosowane są preparaty zawierające permetrynę.  Podczas nakładania kremu szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca pomiędzy palcami rąk i stóp (również pod paznokciami rąk i stóp), skórę na nadgarstkach, łokciach, pod pachami, okolice narządów płciowych i pośladki. Krem należy pozostawić na skórze przez co najmniej 8 godzin, np. na noc, a dopiero po tym okresie należy się dokładnie umyć całe ciało mydłem. Dostępne są również szampony do włosów, środki do prania ubrań, bielizny i pościeli oraz środki do oprysku materacy, łóżek, tapicerki, wykładzin i dywanów. Niekiedy przy występowaniu uporczywego świądu konieczne jest stosowanie również leków przeciwhistaminowych lub kortykosteroidów, które mogą pomóc w zmniejszeniu dolegliwości. Przy uporczywym drapaniu się może dojść do zakażenia bakteryjnego skóry (paciorkowcowego lub gronkowcowego), a wówczas jedynym lekiem z wyboru staje się antybiotyk. Przy nieleczonym świerzbie może dojść do powikłań występujących pod postacią zapalenia mieszków włosowych, zapalenia tkanki łącznej lub także zapalenia węzłów chłonnych.

 

Główne zalecenia w walce ze świerzbowcem:

 1. Dokładne nakładanie kremu lub maści na skórę – postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza
 2. Codzienna zmiana bielizny, ubrań, pościeli i ręczników
 3. Pranie odzieży, bielizny, pościeli i ręczników w wysokiej temperaturze oraz prasowanie żelazkiem.
 4. Przedmioty lub ubrania, których nie można wyprać w wysokiej temperaturze i wyprasować po praniu należy umieścić w szczelnie zamkniętym worku foliowym na 7 dni.
 5. Profilaktyczne stosowanie kremu lub maści przez wszystkich domowników jednoczasowo.
 6. W dniu rozpoczęcia leczenia całej rodziny powinno się dokładnie wysprzątać i odkurzyć mieszkanie, a worek z odkurzacza niezwłocznie wyrzucić umieszczając go w foliowym worku, który należy szczelnie zamknąć.
 7. Pluszowe zabawki można włożyć do plastykowych worków i szczelnie zamknąć na 7 dni. Świerzbowiec ginie w niskiej temperaturze dlatego pluszowe zabawki można również włożyć do zamrażalnika.
 8. W placówkach opieki medycznej osobę zarażoną należy izolować do 24 godzin od rozpoznania choroby
 9. Personel sprawujący opiekę nad chorym musi przestrzegać noszenia odzieży ochronnej – częsta zmiana rękawiczek i dezynfekcja rąk.
 10. W celu przerwania drogi zarażania należy rozważyć zastosowanie profilaktyki lekowej przez personel medyczny i pomocniczy placówki

 

Piśmiennictwo:

 1. Górkiewicz-Petkow A., Michałowska O., Petkow L.: „Świerzb-problemy diagnostyczne i terapeutyczne”. Medycyna Rodzinna, 4/2009
 2. Cywińska-Bernas A., Zeman K: „Zmiany na skórze, o których nie zawsze pamiętamy”. Przewodnik Lekarza, 1/2011
 3. Żelazny I., Nowicki R., Sobjanek M.: „Świerzb – częsta dermatoza, niełatwe rozpoznanie”. Przewodnik Lekarza 8/2007
 4. Ołdakowska A., Popielska J., Marczyńska M., Szczepańska-Putz M., Dobosz S.: „Wybrane choroby pasożytnicze u dzieci – rozpoznanie i leczenie”. Przewodnik Lekarza, 6/2003

 

 

Opracowała: Dorota Kiszakiewicz

Realizacja działań przeciwepidemicznych podjętych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestników Światowych Dni Młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz w trakcie trwania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Polsce podjął działania przeciwepidemiczne w ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa sanitarnego uczestników ŚDM.

Działania przygotowawcze do Światowych Dni Młodzieży polegały min. na:

 • opracowaniu nowych oraz zaktualizowaniu obowiązujących w PSSE w Krakowie instrukcji roboczych oraz procedur w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego uczestników ŚDM;
 • podjęciu współpracy przy opracowaniu procedur zewnętrznych min. Międzynarodowego Portu Letniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice dotyczącej „postępowania na wypadek wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej”, procedury Miasta Krakowa tj. „Procedury postępowania na wypadek zagrożenia epidemicznego na obszarze miasta Krakowa” stanowiącej załącznik nr 31 do Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa oraz współpracy dotyczącej opiniowania dokonywanych zmian w „Wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii”;
 • wskazaniu podmiotom leczniczym i innym jednostkom odpowiedzialnym danych teleadresowych (adresy mailowe, numery telefonów) czynnych przez cała dobę służących wyłącznie do przyjmowania i przekazywania zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz przypadków uzyskania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • ocenie spełnienia wymogów higieniczno-sanitarnych obiektów wytypowanych czasowo do pełnienia funkcji zastępczych miejsc kwarantanny przez Urząd Miasta Krakowa i Starostwo Powiatowe w Krakowie;
 • nawiązaniu współpracy poprzez przesłanie informacji skierowanych do jednostek ochrony zdrowia (przychodni, szpitali, laboratoriów mikrobiologicznych) dotyczących konieczności zgłaszania każdego przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej oraz każdego przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia tego podejrzenia lub rozpoznania albo uzyskania wyniku badania w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r. oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016;
 • przeprowadzeniu kontroli sanitarnych w wytypowanych obiektach strategicznych mających kluczowe znaczenie w zakresie ochrony zdrowia [szpitale (oddziały ratunkowe, zakaźne, izby przyjęć), pogotowia ratunkowe, zespoły transportu sanitarnego, placówki lecznictwa otwartego zabezpieczające opiekę całodobową i świąteczną];
 • w okresie do dnia 1 stycznia do dnia 14 lipca 2016 r. na obszarze działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego skontrolowano 881 podmiotów leczniczych (łącznie wykonano 1177 kontroli), w tym 57 kontroli obiektów strategicznych. Zakresem kontroli objęto ocenę stanu sanitarno-higienicznego, technicznego obiektów oraz ich wyposażenia, sposób postępowania z odpadami medycznymi, stosowanie środków ochrony osobistej, ocenę obowiązujących procedur sanitarno-higienicznych oraz ich wdrożenie w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;

 

Podczas trwania Światowych Dni Młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podjął działania polegające na:

 • wprowadzeniu od dnia 25 lipca do dnia 1 sierpnia 2016 r. całodobowych dyżurów pełnionych przez zespoły wyznaczonych pracowników. We wskazanych dniach Stacja funkcjonowała z możliwością podejmowania natychmiastowych działań. Wskazać również należy, iż w Punkcie Granicznej Kontroli Sanitarnej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice w dniach od 25 lipca do 2 sierpnia również zostały uruchomione całodobowe dyżury pełnione przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie;
 • podejmowaniu interwencji w związku ze złożonymi zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu choroby zakaźnej.

 

Opracował: Maciej Grzybczyk

E-papierosy – szkodliwe czy nie?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, iż w dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2016 poz. 1331).

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosówelektronicznych:

 • na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • na terenie uczelni;
 • w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
 • na przystankach komunikacji publicznej;
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych;
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom ustawy podlega karze grzywny do 500 zł.

Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych w palarniach - wyodrębnionych konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczeniach, odpowiednio oznaczonych, służących wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzonych w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń.

E-papierosów nie będzie już można kupić za pośrednictwem internetu, a zaopatrując się w urządzenia lub liquidy trzeba będzie wylegitymować się dowodem osobistym. Ustawa wprowadziła również zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytówtytoniowych i promocji takich wyrobów.

Papierosy elektroniczne zaczęły zdobywać popularność, gdy wprowadzono zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.

E-papieros (elektroniczny inhalator nikotyny) to zasilane bateriąurządzenie inhalacyjne, które daje użytkownikowi podobne wrażenia jak przy paleniutradycyjnych papierosów. Obecna generacja e-papierosów najczęściej przypomina z wyglądu gruby długopis. Urządzenie powoduje zamianę roztworu inhalacyjnego na wdychany przez użytkownika aerozol (zamiast dymuwdychanego przy paleniu papierosów). Roztwór inhalacyjny                       (tzw. e-liquid) składa się zazwyczaj z glikolu propylenowego, gliceryny, aromatów oraz nikotynyw różnym stężeniu.

Nikotyna to bezbarwny, bezwonny i oleisty związek chemiczny w postaci cieczy. Naturalnie występuje w liściachi korzeniach tytoniu szlachetnego. Bez wątpliwości nikotyna ma negatywny wpływ na ludzki organizm - jest to toksyna, która uzależnia. Narażenie zawodowe na nikotynę możliwe jest przy produkcji i suszeniu tytoniu. Do śmiertelnego zatrucia zawodowego nikotyną dochodzi bardzo rzadko. Najwyższe dopuszczalne stężenie nikotyny w środowisku pracy wynosi 0,5 mg/m3. Objawami ostrego zatrucia małymi dawkami nikotyny są: pobudzenie oddechu, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, biegunka, częstoskurcz, wzrost ciśnienia krwi oraz pocenie i ślinienie się. Po dużych dawkach nikotyny stwierdzono ponadto pieczenie w jamie ustnej, gardle i żołądku. Później następowało wyczerpanie, drgawki, osłabienie czynności oddechowej, zaburzenie rytmu serca oraz zaburzenia koordynacji ruchowej i śpiączka. Śmierć może wtedy nastąpić w czasie od 5 min do 4 h. Zatrucia przewlekłe nikotyną prowadzą do zaburzeń układu krążenia.

Nikotynę może zawierać jedynie płyn stosowany w e-papierosach, ale nie musi. Dostępne w sprzedaży płyny do e-papierosów zawierają nikotynę w ilościach od 0 mg/ml (płyny beznikotynowe) do 24 mg/ml (2,4%).

Używając e-papierosa nie można przedawkować nikotyny, gdyż jest to praktycznie niemożliwe. Przeciętna dawka śmiertelna nikotyny, przyjęta jednorazowo, to ok. 60 mg dla dorosłej osoby niepalącej i zdecydowanie wyższa dla uodpornionego na nią palacza. Typowy użytkownik e-papierosów zużywa dziennie średnio 1-2 mililitrów płynu. Zakładając, że jest to płyn o zawartości nikotyny 24 mg/ml - najwyższej, jaka jest oferowana przez większość polskich dostawców, przyjmuje on maksymalnie 48 mg tej substancji w ciągu całej doby.

Oprócz nikotyny, e-liquidy zawierają glikol propylenowy oraz glicerynę, które zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi chemikaliów nie są uznawane za substancje stwarzające zagrożenie. Kontakt z produktami zawierającymi glikol propylenowy oraz glicerynę mamy praktycznie każdego dnia. Substancje te są składnikami kosmetyków. Glikol propylenowy zawarty jest w pastach i płynach do zębów, syropach przeciwkaszlowych, kroplach do oczu, a także jest powszechnie stosowany jako dodatek do żywności. Gliceryna stanowi ważny surowiec do syntezywielu różnorodnych związków chemicznych, m.in. niektórych gatunków mydeł. Gliceryna przyciąga wodę z otoczenia i zatrzymuje wilgoć w warstwie rogowej naskórka - dzięki temu w widoczny sposób nawilża skórę. Używa się jej również do produkcji materiałów wybuchowychoraz w garbarstwie(wysusza skórę dzięki silnym właściwościom higroskopijnym). Glicerynę stosuje się w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym.

Glikol propylenowy oraz gliceryna są zatem substancjami, które organizm ludzki od dawna bardzo dobrze zna i toleruje. W przypadku e-papierosów składniki te podgrzewane są do temperatury 200oC, i następne są inhalowane, a zatem interesujące dla użytkownika są skutki długotrwałej ekspozycji na pary tej substancji.

Aktualnie brak jest wiedzy, jak działają na organizm człowieka ww. substancje pomocnicze   w przypadku podgrzania ich do temperatury ok. 200°C i przy zwiększonym dopływie powietrza, co przyspiesza proces ich utleniania. Istnieją dowody wskazujące, iż w przypadku podgrzania gliceryny pojawiają się ślady formaldehydu i akroleiny acetaldehydu - związków kancerogennych. Jednakże ich stężenia - są minimalne, dziesięciokrotnie mniejsze niż progowe stężenie formaldehydu w powietrzu, przy którym ponad 50 proc. osób odczuwa podrażnienie błon śluzowych.

Para wydychana podczas używania elektronicznych papierosów może zawierać nikotynę, ale w ilościach śladowych. Ocenia się, że mogą one stanowić do 2% nikotyny wdychanej przez e-palacza, a więc mikrogramy. Nadto nikotyna, będąca  składnikiem wydychanej pary  bardzo szybko się utlenia, szczególnie na wolnym powietrzu i w obecności światła. Nikotyna w organizmie człowieka ulega dość szybko rozkładowi, więc nie następuje efekt kumulacji. Co najważniejsze, w przeciwieństwie do dymu ze zwykłych papierosów, czysta nikotyna nie ma właściwości rakotwórczych. Dym ze zwykłych papierosów nie tylko zawiera nikotynę, ale również ok. 4 tys. innych substancji chemicznych, z których wiele zostało uznanych za rakotwórcze, a ponad 100 jako toksyczne. To właśnie te związki są przyczyną śmierci tysięcy biernych palaczy rocznie.

W Polsce badania nad e-papierosami prowadzone są w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Badany jest zarówno skład e-liquidów, zawierających nikotynę, jak i skład aerozolu, który trafia do płuc palacza. Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych prac pozwalają stwierdzić, iż większości toksycznych i rakotwórczych związków chemicznych znajdujących się w dymie papierosowym nie ma w parach e-papierosa. Pozostałe związki rakotwórcze występują w śladowych ilościach, np. nitrozoamin jest ok. 600 razy mniej niż w dymie papierosowym. Wyniki badań wykazały, że e-papierosy nie wpływają na zmianę morfologii krwi, ciśnienia tętniczego oraz pulsu. Można zatem wnioskować, iż u użytkowników elektronicznych papierosów ryzyko chorób nowotworowych, a także układu oddechowego i krążenia jest mniejsze. Z uwagi na brak długofalowych badań klinicznych obecnie nie wiadomo na ile mniejsze jest to ryzyko.

Z całą pewnością e-papierosy są szkodliwe, ponieważ zawierają nikotynę. Poza tym nawet niewielkie dawki substancji rakotwórczych, w szczególności podawanych przewlekle przez lata, mogą uruchomić mutacje genetyczną komórki, czyli zainicjować proces nowotworowy.
 

 

Wyk. A. Żelazny

Szkolenie dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w świetle znowelizowanych przepisów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  zorganizował  szkolenie dla dyrektorów szkół oraz osób zajmujących się żywieniem, w tym prowadzących sklepiki szkolne w szkołach i placówkach nauczania i wychowania.

Szkolenie odbyło się w dniu 23 września br. w Centrum Konferencyjnym Szpitala im. Jana Pawła II w związku z wprowadzeniem od 1 września 2016 r. nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Uczestników szkolenia zapoznano z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz jego interpretacją, a także przedstawiono zasady zdrowego odżywiania w oparciu o nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opublikowaną przez Instytut Żywności i Żywienia. Zostały również omówione zasady stosowania środków spożywczych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

 

Opracowała: Grażyna Natkaniec

Placówki różnych form opieki nad dziećmi – Wymogi, przepisy prawne

Każda osoba planująca założyć placówkę opiekuńczo - wychowawczą, przed jej rejestracją w jednostce samorządu terytorialnego musi uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (właściwego terytorialnie) dot. spełnienia wymogów higieniczno – zdrowotnych. 

Aby uzyskać w/w opinię dotyczącą pomieszczeń żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola i punktu przedszkolnego należy zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i sanitarne, które są określone w następujących przepisach prawnych:

 

Przepisy ogólne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

 

Przepisy szczegółowe dla poszczególnych rodzajów placówek:

 

Żłobki / Kluby Dziecięce:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 157),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.z 2014 r., poz. 925)

 

Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

Przedszkola:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 

Dodatkowo w związku z tym, że w placówce oświatowej zapewnia się dzieciom możliwość spożywania posiłków, niezbędne będzie też uzyskanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przechowywania żywności, higienicznego przygotowywania posiłków i dezynfekcji pomieszczeń zawarte są w:

 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1—54, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 34 P. 319 - 337);

 

Ogólne wymagania lokalowe, sanitarne i bezpieczeństwa

 

Wymagania lokalizacyjne

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek/klub dziecięcy lub punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego powinien znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach i wymaganiach związanych z ochroną przeciwpożarową.

Dopuszcza się prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego (dla nie więcej niż 15 dzieci), lub punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego (dla nie więcej niż 25 dzieci),   w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, jeżeli lokal znajduje się na parterze budynku.

Przedszkole może być zlokalizowane –

 • w samodzielnym budynku wolnostojącym,
 • w wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno – usługowego
 • w wydzielonej części budynku użyteczności publicznej,
 • w wydzielonej części szkoły,

Poziom podłogi w pomieszczeniach na pobyt ludzi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku.

 

Informacje dotyczace powierzchni i wysokości.

 

 • Żłobek i klub dziecięcy:

Lokal, w którym ma być tworzony żłobek powinien posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci, natomiast w przypadku klubu dziecięcego wymagane jest  jedno pomieszczenie i miejsce na  odpoczynek dla dzieci.

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci winna wynosić co najmniej 16 m² (dot. każdego pomieszczenia).

W przypadku liczby dzieci powyżej 5 powierzchnia ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby dzieci tj.:  2 m² w przypadku, gdy czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie oraz 2,5 m² w przypadku, gdy czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin.

Wysokość pomieszczeń w obydwu przypadkach winna wynosić minimum 2,5 m.

 

 • Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci winna wynosić co najmniej 16 m². W przypadku liczby dzieci powyżej 5 powierzchnia ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby dzieci tj.: 2 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie oraz 2,5 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin lub jest zapewnione leżakowanie.

Wysokość pomieszczeń winna wynosić minimum 2,5 m.

 

 • Przedszkole

Powierzchnia przypadająca na każde dziecko w salach zajęć powinna wynosić 2,4 m2 (zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji)

Wysokość pomieszczeń winna wynosić min. 3,0 m;

W przypadku, gdy uzyskanie wymaganej wysokości nie jest możliwe, należy wystąpić o zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów, która może być udzielona przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – na wniosek strony. Podobną zgodę uzyskuje się w przypadku braku możliwości zapewnienia normatywnego oświetlenia w pomieszczeniach stałej pracy w rozumieniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci.

 

Wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

 

Dzieci:

Należy zapewnić dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci:

 • w żłobkach/klubach dziecięcych –co najmniej  1 miska ustępowa (na nie więcej niż 20 dzieci), 1 umywalka (na nie więcej niż 15 dzieci), 1 brodzik z natryskiem
 • w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla max 15 dzieci oraz 1 brodzik z natryskiem;
 • w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 brodzik z natryskiem;

 

Personel:

W punktach przedszkolnych/zespołach wychowania przedszkolnego oraz w żłobkach/klubach dziecięcych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące prace w przedmiotowych placówkach  z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci.

Jednakże w przypadku osób przygotowujących posiłki, należy przewidzieć toaletę przeznaczoną wyłącznie dla pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych nalży zapewnić:

 • podłogi i ściany - wykonane w taki sposób, aby było możliwe łatwe utrzymanie ich w czystości (ściany  do wysokości  co  najmniej  2  m powinny  być pokryte  materiałami zmywalnymi,  nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych)
 • bieżącą ciepłą i zimną wodę z możliwością  centralnej  regulacji  mieszania ciepłej wody

 

Wymagania sanitarne i bezpieczeństwa

 • W  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  dzieci  należy  zapewnić  właściwą temperaturę  (co  najmniej  20⁰C) oraz  oświetlenie  o  parametrach   zgodnych z Polską Normą PN - EN 12464 - 1:2004;
 • Na grzejnikach  centralnego  ogrzewania należy umieścić osłony  ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 • Co  najmniej  50%  powierzchni  okien  powinno  mieć  zapewnioną  możliwość otwierania (w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację).
 • Pościel  i  leżaki  należy  wyraźnie  oznakować, przypisać  do  konkretnego  dziecka i odpowiednio przechowywać, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń
 • W przypadku żłobka i klubu dziecięcego należy zapewnić  stanowisko  do  przewijania  dzieci  oraz  miejsce  do  przechowywania wierzchniej odzieży dzieci
 • Wyposażenie pomieszczeń powinno posiadać atesty lub certyfikaty. Meble winny być  dostosowane  do  wymagań  ergonomii,  a  zabawki  spełniać  wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE
 • Zapewnić  warunki  do  przechowywania  i  podawania  mleka  matki  dla  dzieci  je pijących
 • Wentylacja pomieszczeń:grawitacyjna lub mechaniczna winna nadawać się do użytkowania w zakresie planowanej funkcji i potrzeb użytkowych (Wentylacja pomieszczeń musi zapewnić odpowiednią wielkość wymiany powietrza stosownie do ich przeznaczenia)
 • Nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci; (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osobne urządzenie sanitarne przeznaczone wyłącznie do płukania nocników nie jest wymagane).

 

Postępowanie proceduralne w sprawie uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Krakowie

W przypadku, gdy Inwestor zamierza otworzyć w/wym. zakład, jako nową działalność w danym lokalu, winien dokonać następujących czynności:

 • wykonać adaptację przedmiotowych pomieszczeń, w pełni je wyposażyć i przygotować do rozpoczęcia planowanej  działalności,
 • złożyć wniosek o wydanie stosownej opinii o spełnieniu odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych w obiekcie,
 • umożliwić przeprowadzenie kontroli obiektu przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a następnie w  toku prowadzonego postępowania odbiorowego sporządzona zostanie opinia sanitarna orzekająca, że zostały (lub nie zostały) spełnione warunki higieniczno-sanitarne do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem,
 • tut. Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na fakt, że  pomocnym narzędziem  do wykonania w sposób właściwy adaptacji pomieszczeń jest sporządzenie projektu adaptacyjnego/ budowlanego obiektu celem dostosowania pomieszczeń do prowadzenia działalności w zakresie planowanym przez Inwestora, zgodnie z w/wym. przepisami. Sporządzony projekt zaleca się uzgodnić (nie jest to obowiązkowe) pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  lub rzeczoznawcę ds. sanitarno – higienicznych. W takim przypadku adaptację pomieszczeń należy wykonać zgodnie z takim projektem.

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok. 18 i 17 (tel. 430-69-91, wew.: 112; 128; 125) udzielane są informacje w sprawie odbioru obiektów. Dodatkowo na stronie internetowej: pssekrakow.wsse.krakow.pl można zapoznać się z przepisami prawa i warunkami, procedurami odbioru obiektów.

 

Opracowała: M. Drozdowska

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października 2016 roku, już po raz dwudziesty czwarty, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day), ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Obchody te mają na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społecznej na temat ww. problematyki.

W naszym kraju kwestie ochrony zdrowia psychicznego uregulowane są ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z zm.).

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia, w ciągu najbliższych kilkunastu lat zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych przyczyniających się do niesprawności życiowej ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań związany jest z rozwojem cywilizacyjnym, wzrastającym tempem życia, życiem w stresie i przewlekłym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Obecnie WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą już 20% ludzi na świecie.

Wszystkie czynniki takie jak przemiany ustrojowe, coraz szybsze tempo życia, współzawodnictwo, walka o pracę i rosnące bezrobocie, skutkujące wzrastająca liczbą chorób i zaburzeń psychicznych, nierozerwalnie związane są z codziennym życiem w warunkach stresu.

Stres, reakcja organizmu na trudną lub nową sytuację, która wymaga zaadaptowania się do zmieniających się warunków, zarówno zewnętrznych, jak i psychicznych,  jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Każdy człowiek ma własne sposoby radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, ale czasem ich skuteczność jest niewystarczająca. Wtedy stres może stać się przyczyną wielu dolegliwości psychosomatycznych.

Organizm narażony na permanentny stres jest coraz bardziej osłabiony, spada jego odporność. Narastanie napięcia emocjonalnego oraz problemy z zaadaptowaniem się do takiej sytuacji wpływają na pogarszanie się samopoczucia oraz powstawanie zaburzeń psychicznych. W okresach przeżywania nasilonego stresu mogą występować również zmiany w zachowaniu się człowieka, np.: agresja, nadpobudliwość, niecierpliwość, wycofanie, apatia i depresja.

W pewnej łagodnej formie stres jest potrzebny po to, aby motywować nas do działania i pobudzać nasz umysł, warto jednak zapoznać się z podstawowymi zasadami walki ze stresem:

1. Zwolnij kroku

2. Wyjdź wcześniej - daj sobie więcej czasu niż potrzeba

3. Weź głęboki wdech.

4. Otwórz oczy - Rozejrzyj się wokół, wszędzie można znaleźć coś ładnego i ciekawego.

5. Wyjdź na spacer, rower

6. Uśmiechnij się do ludzi - by wyrazić uśmiech potrzebnych jest 17 mięśni twarzy, by wyrazić smutek aż 43 - uśmiechaj się – to łatwiejsze.

7. Jedz zdrowo i nie za dużo.

8. Zamiast kawy sięgaj po ziołowe herbaty tj. melisa czy mięta

9. Idź wcześniej spać.

10. Pracuj tylko tyle ile to konieczne.

11. Spędzaj więcej czasu z bliskimi.

 

Źródło:

http://wittamina.pl/stres-relaks-floating/

http://klinikastresu.net/artykuly/stres-nie-jest-ani-dobry-ani-zly/

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=030872

http://miedzychod.pbp.poznan.pl/?10.-pazdziernika-swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego,90

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie