Witamy na stronie PSSE Kraków

Ruszył konkurs #Antydopalacze

Rozpoczął się konkurs #ANTYDOPALACZE kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej województwa małopolskiego. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu i nagranie kontynuacji utworu, którego pierwszą zwrotkę przygotował lider Drużyny Mistrzów – Bosski Roman (szczegóły na stronie: www.druzynamistrzow.com/artykuly/Konkurs-Antydopalacze).

Ideą konkursu jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji, poszukiwania własnej ścieżki, podejmowania wyzwań, wspólnego działania. Chcemy uniknąć stereotypowej „walki z dopalaczami” polegającej na straszeniu konsekwencjami wynikającymi z ich zażywania. Tym razem skupimy się na promowaniu alternatywy jaką jest „sport, muzyka, pasja” czyli wykorzystanie naturalnej kreatywności młodych ludzi i ich zamiłowania do rywalizacji.

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i Fundację Drużyna Mistrzów, której prezesem jest Roman Lachowolski vel. Bosski Roman.

 

Bosski jako pierwszy w swoim utworze Antydopalacze poruszył problem nudy, braku alternatyw i pomysłu na siebie, które prowadzą młodych ludzi w stronę używek. Nagrodą dla zwycięzcy będzie nagranie profesjonalnego wideoklipu z udziałem lidera Drużyny Mistrzów. Dla szkoły, do której uczęszcza zwycięzca zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty motywacyjno-sportowo-profilaktyczne z udziałem psychologa, muzyka i sportowca.

Zgłoszenia na konkurs można przesyłać do 17 kwietnia, a ogłoszenie zwycięzcy i nagranie teledysku planowane jest na maj bieżącego roku.

Konkurs realizowany jest w ramach małopolskiej kampanii „Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”, która trwa od 2015 roku.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia, oświadczenia rodziców/opiekunów oraz plakat reklamujący wydarzenie, znajdują się w załączniku do artykułu.

Plakat promujący konkurs (rozmiar A2) jest do odebrania w Siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, pokój 127 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

 

Opracowała: Mariola Koziarz

 

Borelioza z Lyme w mieście Krakowie i powiecie krakowskim w 2016 r.

Ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w porównaniu do sytuacji w ubiegłych latach.

1. Borelioza z Lyme jest chorobą zakaźną, wywołaną przez bakterie – Borrelia burgdorferi. Jest to najczęściej występująca choroba przenoszona przez kleszcze w Ameryce Północnej, w Europie i Azji. Do zakażenie człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez zakażonego kleszcza. Jest on przenosicielem (wektorem) zarazka – pobierając krew zakażonego zwierzęcia, głównie drobnych gryzoni, zwierząt dzikich i ptaków, sam ulega zakażeniu, a następnie żerując, przekazuje krętki swojemu żywicielowi – np. człowiekowi. Po 7–10 dniach od ukłucia przez zakażonego kleszcza pojawia się w tym miejscu zmiana skórna, która następnie (w okresie nawet do kilku tygodni) powiększa się, tworząc czerwoną lub sinoczerwoną plamę – tzw. rumień wędrujący. Miejscowej zmianie skórnej towarzyszą często objawy uogólnione, takie jak: zmęczenie, ból mięśni, gorączka, ból głowy, sztywność karku. Brak rozpoczęcia leczenia może prowadzić w konsekwencji do zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych oraz mózgu, zapalenia nerwów, zapalenia stawów lub zaburzenia rytmu pracy serca. Leczenie obejmuje podawanie antybiotyków przez ok. 3–4 tygodnie. W niektórych przypadkach niezbędna jest hospitalizacja chorego. Przebycie zakażenia nie daje trwałej odporności i nie chroni przed ponownym zakażeniem. Nie ma dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie.

 

2. Borelioza w Polsce.

Do zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi może dojść na obszarze całego kraju, zarówno na terenach leśnych, jak i w miejskich parkach dlatego całą Polskę należy uznać jako obszar endemiczny. Najwięcej zachorowań na boreliozę w Polsce jest rozpoznawane w rejonie północno-wschodnim, stopniowo jednak tendencja ta ustępuje na rzecz większego zróżnicowania terytorialnego występowania boreliozy.  Aktywność kleszczy rozpoczyna się w maju i trwa do listopada, najczęściej tzn. w 80% przypadków do zakażenia dochodzi w miesiącach letnich (III kwartał roku).

 

3.  Borelioza w Krakowie i powiecie krakowskim w 2016 r.

W 2016 r. w mieście Krakowie i powiecie krakowskim na boreliozę zachorowało 497 osób, w tym w mieście Krakowie 323 osoby a w powiecie krakowskim 174 osoby. Spośród chorych 15 osób wymagało leczenia w warunkach szpitalnych a 482 osoby były leczone w trybie ambulatoryjnym.

Hospitalizacji poddano 10 chorych zamieszkałych w mieście Krakowie i 5 osób zamieszkałych w powiecie ziemskim.

Badania laboratoryjne potwierdzające  boreliozę wykonano u 98 osób chorych, w tym, 58 badań u osób z miasta Krakowa i 40 badań u osób z powiatu krakowskiego. W pozostałych przypadkach boreliozę rozpoznano na podstawie objawów klinicznych.

Współczynnik zapadalności na boreliozę w Krakowie i powiecie krakowskim wynosi 48,16 i jest niższy niż ogółem w Polsce (55,22). Współczynnik zapadalności na boreliozę jest niższy wśród mieszkańców Krakowa (42,36) niż wśród mieszkańców powiatu krakowskiego (64,08).

 

Tabela  nr 1  Liczba zachorowań na boreliozę w 2016 r.

Rok

Liczba

zachorowań

w mieście Krakowie

i powiecie krakowskim

Liczba zachorowań

 w mieście Krakowie

Liczba

zachorowań

w powiecie krakowskim

Liczba zachorowań

w Polsce

 

2016

497

323

174

 

21220

 

 

Tabela  nr 2  Zapadalność na boreliozę na 100 000 ludności w 2016 r.

Rok

Zapadalność w mieście Krakowie

i powiecie krakowskim

Zapadalność w mieście Krakowie

Zapadalność w powiecie krakowskim

Zapadalność w Polsce

 

 

2016

 

 

48,16

 

42,36

 

64,08

 

55,22

 

 

Wykres nr 1. Zapadalność na boreliozę w mieście Krakowie i powiecie krakowskim w 2016 r.

 

W 2016 r. zachorowaniu na boreliozę w mieście Krakowie i powiecie krakowskim uległy osoby niemal we wszystkich grupach wiekowych. W mieście Krakowie najwięcej osób zachorowało w przedziałach wiekowych 55-59 lat oraz 60-64 lat, natomiast w powiecie krakowskim najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej 55-59 lat. Zachorowania na boreliozę u dzieci są sporadyczne.

 

Tabela nr 3  Rozkład zachorowań na boreliozę w 2016 r. w grupach wiekowych w mieście Krakowie

Wiek

Liczba chorych

0

0

1

0

2

3

3

2

4

5

5

6

6

1

7

3

8

3

9

4

10-14

9

15-19

5

20-24

11

25-29

15

30-34

26

35-39

29

40-44

28

45-49

23

50-54

21

55-59

30

60-64

30

65-74

47

75>

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 4  Rozkład zachorowań na boreliozę w 2016 r. w grupach wiekowych w powiecie krakowskim

Wiek

Liczba

Chorych

 0

0

1

0

2

3

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

1

9

2

10-14

5

15-19

6

20-24

5

25-29

4

30-34

8

35-39

15

40-44

16

45-49

12

50-54

17

55-59

25

60-64

15

65-74

19

75>

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, które zachorowały w 2016 r. na boreliozę z miasta Krakowa miały kontakt z kleszczami najczęściej w miejscu zamieszkania (202 osoby): w ogródkach przydomowych, trawnikach, na działkach rekreacyjnych, w parkach miejskich, placach zabaw czy w Lesie Wolskim. Ponadto w 15 przypadkach do kontaktu z zakażonymi kleszczami doszło na terenie innych gmin powiatu krakowskiego  podczas spędzania wolnego czasu na działkach rekreacyjnych, w lesie, na łące. W innych powiatach województwa małopolskiego 37 osób uległo zakażeniu boreliozą podczas wyjazdów wakacyjnych, a 33 osoby zachorowały po kontakcie z kleszczami w innych województwach. Pojedyncze zachorowania wystąpiły po kontakcie z kleszczami za granicą kraju (4 osoby).

 

Tabela nr 5   Miejsca narażenia na kontakt z kleszczem w 2016 r. osób, które zachorowały na boreliozę z miasta Krakowa.

 

Lp.

 

Miejsce narażenia na kontakt z kleszczem

 

Ilość osób chorych, która miała kontakt z kleszczem

1.

 

Miasto Kraków : ogródki przydomowe, trawniki, działki, parki miejskie, łąki, place zabaw, Las Wolski

 

202

2.

 

Gminy powiatu krakowskiego (gmina Skała, gmina Michałowice, gmina Krzeszowice, gmina Świątniki Górne, gmina Skawina, gmina Liszki, gmina Zielonki, gmina Kocmyrzów-Luborzyca): działki, lasy, łąki

 

15

3.

 

Inne powiaty województwa małopolskiego (powiat tarnowski, powiat proszowicki, powiat tatrzański, powiat limanowski, powiat miechowski, powiat  wielicki, powiat gorlicki, powiat nowosądecki, powiat  nowotarski, powiat bocheński, powiat suski, powiat myślenicki)

 

 

37

4.

 

Inne województwa (województwo pomorskie, województwo śląskie, województwo warmińsko-pomorskie, województwo świętokrzyskie,  województwo mazowieckie, województwo podkarpackie, województwo lubuskie, województwo zachodniopomorskie, województwo podlaskie, województwo kujawsko-pomorskie, województwo tarnobrzeskie )

 

33

5.

 

Inne kraje (Rumunia, Praga, Szwajcaria, Holandia)

 

4

6.

 

Miejsca niezidentyfikowane

 

32

 

Osoby, które zachorowały w 2016 r. na boreliozę z powiatu krakowskiego miały kontakt z kleszczami najczęściej w miejscu zamieszkania (128 osób): w gospodarstwach rolnych, w ogrodach, trawnikach, lasach. Ponadto w 2 przypadkach do kontaktu z zakażonymi kleszczami doszło na terenie innych powiatów województwa małopolskiego. Natomiast 2 osoby  uległy  zakażeniu boreliozą w  innych województwach.  W 41 przypadkach chorzy nie potrafili określić ewentualnego miejsca kontaktu z kleszczem.

W 2016 r. zachorowanie na boreliozę uznano za chorobę zawodową u 2 rolników z powiatu krakowskiego.

 

Tabela nr 6  Miejsca narażenia na kontakt z kleszczem w 2016 r. osób, które zachorowały na boreliozę z powiatu krakowskiego.

 

Lp.

 

Miejsce narażenia na kontakt z kleszczem

 

Ilość osób chorych, która miała kontakt z kleszczem

1.

 

Gminy powiatu krakowskiego (gmina Iwanowice, gmina Skała, gmina Michałowice, gmina Krzeszowice, gmina Świątniki Górne, gmina Skawina, gmina Mogilany,  gmina Liszki, gmina Słomniki, gmina Zielonki, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, gmina Zabierzów, gmina Wielka Wieś, gmina Czernichów, gmina Sułoszowa): działki, lasy, łąki

 

128

2.

 

Inne powiaty województwa małopolskiego (powiat  gorlicki, powiat wielicki, powiat nowosądecki)

 

3

3.

Inne województwa (województwo świętokrzyskie)

 

2

 

4.

 

Miejsca niezidentyfikowane

 

 

41

 

 

Od roku 2014 liczba zachorowań na boreliozę na terenie miasta Krakowa ipowiatu krakowskiego systematycznie wzrasta.

W 2014 r. na boreliozę zachorowały ogółem 272 osoby, w 2015 r. 372 osoby a w 2016 r. 497 osób. Wzrosła także zapadalność na boreliozę na 100 000 ludności z 26,59 w 2014 r. przez 36,10 w 2015 r. do 48,16 w 2016 r.

 

Tabela nr 7  Liczba zachorowań na boreliozę w latach 2010-2016  na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego oraz zapadalność na Boreliozę na 100 000 ludności w latach 2010-2016

 

Rok

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

Liczba zachorowań w mieście Krakowie i powiecie krakowskim ogółem

212

174

179

281

272

372

497

Zapadalność w mieście Krakowie i powiecie krakowskim

20,94

17,04

17,49

27,39

26,59

36,10

48,16

Liczba zachorowań w mieście Krakowie

162

127

132

191

179

243

323

Zapadalność w mieście Krakowie

21,42

16,72

17,41

25,16

23,49

31,87

42,36

Liczba zachorowań w powiecie krakowskim

50

47

47

90

93

129

174

Zapadalność w  powiecie krakowskim

19,51

17,94

17,76

33,75

34,63

47,88

64,08

 

4.  Profilaktyka Boreliozy.

 

Główną metodą zapobiegania  chorobie jest:

1)    noszenie odpowiedniej odzieży w miejscach, gdzie istnieje ryzyko występowania kleszczy (lasy, pola etc.) zakrywającej jak najwięcej części ciała (długie spodnie, koszule z długimi rękawami, nakrycie głowy etc.),

2)    stosowanie środków odstraszających kleszcze,

3)    po pobycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy dokładne obejrzenie całego ciała. Po zauważeniu kleszcza, należy natychmiast delikatnie go usunąć. W tym celu należy pensetą ująć kleszcza tuż przy skórze i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem. Miejsce ukłucia należy zdezynfekować. Gdyby usunięcie kleszcza sprawiało trudności, należy zwrócić się o pomoc do lekarza. Nie należy smarować kleszcza żadną substancją, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia.

 

Należy również pamiętać, że kleszcze będące wektorami krętków Borrelia burgdorferi mogą jednocześnie przenosić inne zarazki chorobotwórcze dla człowieka.

 

Opracowano na podstawie:

  1. Meldunek roczny od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o zachorowaniach na boreliozę w Polsce w 2016 r. NIZP-PZH, GIS
  2. Biuletyn „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r.”  MP Czarkowski i wsp. Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS
  3. „Borelioza w Polsce w 2013 roku” .I. Paradowska-Stankiewicz, I. Chrześcijańska Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w: Przegląd Epidemiologiczny  2015,  69: 897-898
  4. Rejestry zachorowań na boreliozę PSSE w Krakowie z lat 2010-2016
  5. Indywidualne wywiady epidemiologiczne z osobami chorymi na boreliozę w 2016 r. z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z zasobów PSSE w Krakowie.

 

 

 

 
 
 

Rolniczy handel detaliczny

Od 1 stycznia 2017 r. weszły  w życie przepisy umożliwiające -  obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników - rolniczy handel detaliczny.

Rolniczy handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, tj. konsumentowi, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ PIS, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy upraszczają  te zasady w odniesieniu do podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

  • produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
  • żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć w formie pisemnej, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. 2016 poz. 2159);
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. 2016 poz. 2192);
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2016 poz. 2161).

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel jakim jest bezpieczeństwo żywności.

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta (zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2017 r. poz. 149),:

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 100 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy kto: nie umieszcza w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oznaczenia, o którym mowa w art. 44a ust. 2, lub podaje w tym oznaczeniu informacje niepełne lub nieprawdziwe, podlega karze grzywny.

 

 

 

 

 

 

Opracował: Maciej Cholewa

Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że rozpoczęła się ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek.

Zachęcam do obejrzenia 10 spotów: https://www.youtube.com/watch?v=F6V-KhIVws8

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.melanz.tv

 

Opracowała: Mariola Koziarz

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie