Witamy na stronie PSSE Kraków

Światowy Dzień Zdrowia 2017 Depresja - porozmawiajmy o niej

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia.

Każdego roku WHO wybiera jako temat przewodni inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego - w tym roku jest to depresja.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Główne założenie kampanii

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej.

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia). Materiały przygotowane z myślą o tych grupach dostępne są w zestawie materiałów kampanii.

Główne przesłanie

 • Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
 • Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
 • Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
 • Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.
 • W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.
 • Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. 
 • Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.
 • Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

 

Źródło:

 1. WHO: http://www.who.un.org.pl/

 

Opracowała: Janina Zysk

 

Szkoła bez dymu tytoniowego

Szkoły wolne od dymu tytoniowego

W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 poz. 298 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje:

Nikotyna zawarta jest w tytoniu. Jest to bezbarwny, bezwonny i oleisty związek chemiczny w postaci cieczy. Naturalnie występuje w korzeniach oraz liściach tytoniu szlachetnego. Nikotyna powoduje wzrost ciśnienia krwi i zwiększenie częstotliwości uderzeń serca.

Dym tytoniowy zawiera ponad 4 000 związków chemicznych, w tym ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz szereg środków toksycznych.

Bierne palenie zwane inaczej „paleniem z drugiej ręki”. Dotyczy osób z pozoru nie palących ale przebywających w otoczeniu osób palących lub w pomieszczeniu, w którym się pali. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy.

Wpływ dymu tytoniowego ma ogromne znaczenie dla zdrowia w szczególności dzieci. Liczne programy edukacyjne mają na celu zmniejszenie liczby palaczy wśród uczniów jak również w obrębie grupy ludzi ich otaczających. Jest to problem w dalszym ciągu aktualny i wymaga ciągłego podnoszenia świadomości, gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń i konsekwencji jakie niesie ze sobą bierne palenie.

 

Palenie tytoniu niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne:

 • Choroby układu oddechowego – rozedmę płuc,  zapalenie oskrzeli, nowotwory  (płuc, języka, jamy ustnej,  krtani, tchawicy), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc ((POChP), astmę oskrzelową, gruźlicę.
 • Choroby układu krążenia – chorobę niedokrwienną serca, miażdżycę zarostową kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, tętniaka aorty, zawał mięśnia sercowego.
 • Inne choroby: nowotwory (nerek,  pęcherza moczowego) wrzody żołądka oraz dwunastnicy, przepukliny jelitowe, choroby oczu (katarakty, niedowidzenia, degenerację plamkową), impotencję, upośledzenie płodności.

 

Skutki wdychania dymu tytoniowego:

 • choroby infekcyjne układu oddechowego;
 • obniżenie koncentracji i wydajności wskutek niedotlenienia;
 • zmiany w układzie immunologicznym (obniżenie odporności);
 • reakcje alergiczne, spadek kondycji skóry, włosów i paznokci

 

Co jest ważne?

Priorytety - należy sobie postawić konkretny cel. Poprzez  projekty, warsztaty, szeroko pojętą edukację można osiągnąć obrany cel, jakim jest „Szkoła bez dymu tytoniowego”.

Asertywność - ważne jest wypracowanie i wspieranie postaw asertywnych, które pozwolą  bronić się przed szkodliwym działaniem otoczenia.

Wzorce - zarówno pracownicy oświaty, jak i rodzice mogą swoją postawą promować i kształtować pozytywne wzorce. Palący opiekun czy wychowawca  egzekwujący zakaz palenia nie jest wiarygodny i traci swój autorytet.  Natomiast rodzic palący w domu nie dość, że naraża dzieci na działanie dymu tytoniowego, to daje dziecku zielone światło, pośrednie przyzwolenie na nałóg.

Istotne jest zaangażowanie zarówno dyrektorów placówek, nauczycieli, rodzin, jak i samych uczniów. Szkoła może w widoczny sposób wpływać na kształtowanie prozdrowotnych postaw i nawyków. Charakter dydaktyczny placówek daje ogromne możliwości. Może wspierać zdrowy tryb życia i wskazywać na prawo każdego człowieka do funkcjonowania w czystym i wolnym od dymu tytoniowego środowisku. Polityka antytytoniowa to znaczący element całości polityki działającej na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Należy pamiętać, że w placówkach oświatowych jest wprowadzony całkowity zakaz palenia. Nie można tworzyć palarni. Jako teren szkoły rozumie się nie tylko budynek szkoły, ale również całe jej otoczenie, przylegający teren.

Warto również zwrócić uwagę na podnoszenie świadomości poprzez:

 • przypominanie pracownikom o zakazie palenia obowiązującym na terenie szkoły,
 • opracowanie zasad i systemu postępowania z uczniem/pracownikiem palącym, czytelnego regulaminu, zawierającego konkretne wytyczne i ukazującego konsekwencje wynikające z palenia wyrobów tytoniowych,
 • angażowanie społeczności uczniowskiej w projekty antytytoniowe, omawianie sukcesów i problemów związanych z omawianą tematyką,
 • umieszczenie informacji informującej o zakazie palenia w widocznym miejscu (graficznej i słownej).

 

Znak graficzny informujący o zakazie palenia, z uwzględnieniem e-papierosa:

 

Zalecamy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach:

 

 

 1. Program „Szkoły wolne od dymu tytoniowego” http://www.ptpz.pl/images/publikacjePTPZ/Szkoly_wolne_od_dymu_tytoniowego.pdf
 2. Ministerstwo Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/tyton/bierne-palenie/
 3. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych http://www.ptpz.pl/
 4. Prewencja Pierwotna Nowotworów http://jakrzucicpalenie.pl/
 5. Inne działania edukacyjne: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/tyton/dzialania-edukacyjne-w-zakresie-palenia-tytoniu/

                                                                                                                 

 

Opracowała: Anna Kowalcze

 

Zasady importu przyborów kuchennych wykonanych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących z Chin.

Przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysyłane z Chin lub Hongkongu mogą być przywożone do krajów Unii Europejskiej wyłącznie po przedłożeniu przez importera do każdej przesyłki właściwie wypełnionego oświadczenia, które potwierdza, iż dana przesyłka spełnia wymagania w zakresie uwalniania pierwszorzędowych amin aromatycznych i formaldehydu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Komisji nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011r. ustanawiającego specjalne warunki i procedury dotyczące przywozów przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Oświadczenie sporządzane jest w języku urzędowym państwa, do którego przywożona jest przesyłka.  Do oświadczenia dołącza się sprawozdanie laboratoryjne, które zawiera:

 • w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych – wyniki badań wskazujące, iż ilość uwalnianych do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych nie przekracza 0,01 mg/kg,
 • w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw melaminowych - wyniki badań wskazujące, iż ilość uwalnianego do żywności formaldehydu nie przekracza 15 mg/kg.

Co najmniej na dwa dni robocze przed przybyciem przesyłki (z Chin lub Hongkongu) importer lub jego przedstawiciel powiadamia właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia o tym fakcie. Wykaz miejsc pierwszego wprowadzenia na terenie kraju opublikowany został na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego (link: http://gis.gov.pl/zywnosc/import-eksport-zywnosci/wykaz-dpe-dpi).

Właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia przeprowadza:

 • kontrole dokumentów wszystkich przesyłek w ciągu dwóch dni roboczych od ich przybycia,
 • kontrole identyfikacyjne i kontrole fizyczne, w tym badania laboratoryjne 10 % przesyłek w sposób losowy.

Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych wykażą niezgodność z wymaganiami, wówczas właściwy organ jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Komisję Europejską poprzez system wczesnego ostrzegania RASFF.

Podczas oczekiwania na wyniki kontroli bezpośrednich właściwy organ może zezwolić na zwolnienie przesyłki do miejsca przeznaczenia. Wówczas jest on zobligowany do powiadomienia o tym fakcie właściwy organ w miejscu przeznaczenia w celu zapewnienia stałej kontroli nad przesyłką.

Dopuszczenie do swobodnego obrotu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących z Chin lub Hongkongu uzależnione jest od przedłożenia organom celnym właściwie wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik do ww. Rozporządzenia Komisji nr 284/2011.

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że 10 marca 2017 r. ruszył Konkurs „Szkoła wolna od używek”.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i opisaniu pomysłu na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które realizowały program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Prace należy zgłaszać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który znaleźć można na stronie dedykowanej konkursowi www.szkolawolnaoduzywek.pl.

Prace można zgłaszać do dnia 26 marca 2017 roku.

Nagrodami w konkursie są:


I miejsce - nagroda główna - 4 zestawy interaktywne o łącznej wartości 24 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 1000 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego;
II miejsce - 2 zestawy interaktywne o łącznej wartości 12 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 500 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego;
III miejsce - 1 zestaw interaktywny o łącznej wartości 6 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 250 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu;

Przewidziano również nagrody dla 3 wyróżnionych szkół w postaci voucherów na sprzęt sportowy o wartości 2 000 zł.

Zwieńczeniem konkursu będzie gala wręczenia nagród, zaplanowana na 30 marca br. w hotelu Marriott w Warszawie, podczas której zaproszeni laureaci podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz idei własnych projektów edukacyjnych.

 

Załącznik:

1.      Informacja o konkursie

2.      Regulamin konkursu

 

Opracowała: Mariola Koziarz

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej akcji deratyzacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem uzyskania pozytywnych skutków likwidacji  gryzoni przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 12 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz. U. z 2016,  poz. 250.), wiosenna akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 20 marca i zakończyć dnia 20 kwietnia br.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  groźne dla ludzi choroby, ponadto pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków. Natomiast obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Wyk. U. Żych.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie