Witamy na stronie PSSE Kraków

Ocena stanu sanitarno-porządkowego obiektów krótkotrwałego zakwaterowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w trakcie sezonu turystycznego przeprowadzono kontrole w obiektach świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania turystów tj. hotelach, pokojach gościnnych, hostelach, apartamentach i schroniskach na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Przeprowadzono łącznie 155 kontroli oceniających stan sanitarno-higieniczny tych obiektów.

W 82% skontrolowanych obiektów stan sanitarno-porządkowy oceniono jako dobry.

W przypadku 18% obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego. W związku z powyższym wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których wystosowano 5 decyzji nakazujących, 28 decyzji płatniczych oraz nałożono 1 mandat karny oraz wydano zalecenia pokontrolne, celem poprawy stanu sanitarnego i jakości świadczonych usług.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: brudne ściany i sufity w pokojach noclegowych, węzłach sanitarnych oraz magazynach bielizny pościelowej, brak bieżącej ciepłej wody przy umywalkach w łazienkach oraz zniszczone, zużyte wyposażenie pomieszczeń.

Do chwili obecnej, w toku kontroli sprawdzających potwierdzono usunięcie ww. uchybień w 64% placówek, w pozostałych 36% nie upłynął jeszcze ustalony termin wykonania zarządzeń decyzji nakazujących i zaleceń pokontrolnych.

 

Wyk. Klaudia Świder

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje.

W dniach  21 - 30 września 2017 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona  akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, która jest kontynuacją szczepień z lat ubiegłych, wykonana za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, która zostanie zrzucona z samolotów  oraz  wyłożona ręcznie.

W okresie wykonywania szczepień lisów i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

 • nie wchodzić na teren lasu,
 • zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych,
 • nie dotykać i nie podnosić  a tym bardziej nie rozłamywać przynęt. Przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • przypadkowy kontakt człowieka z kapsułką zawierającą wirus wścieklizny wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia rąk, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa,
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy.

W przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel.(12) 293 10 00
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. (12) 411 25 69

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: B. Stabach        

Uaktualnienie odsłony portalu Szczepienia.info

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że pod adresem http://szczepienia.pzh.gov.pl dostępny jest portal Szczepienia.info.

Portal należy do sieci Vaccine Safety Nety (VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką. Informacje zamieszczane na portalu są przygotowywane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

 

Wyk. Anna Sotoła-Smyrak

Międzynarodowy Dzień FAS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że 9 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień FAS – płodowego zespołu alkoholowego. Symboliczna „9” odnosi się do 9 miesięcy ciąży.

Termin FAS – Fetal Alcohol Syndrome, został po raz pierwszy użyty w 1973 roku przez Davida Smitha oraz Kennetha Jonesa dla określenia zespołu nieprawidłowości występujących u płodu, powstałych w wyniku działania alkoholu spożywanego przez matkę w okresie ciąży. Należy on do grupy zaburzeń poalkoholowych w skrócie FASD – (ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorder).

W Polsce co roku rodzi się nawet 9 tys. dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe spowodowane kontaktem z alkoholem w czasie okresu płodowego, z tego 10% umiera w dzieciństwie na serce lub z powodu niewydolności oddechowej, 7% popełnia samobójstwo, 17% ma próby samobójcze.

Każda ilość alkoholu wypitego przez kobietę w czasie ciąży może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Dzieje się tak, gdyż nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą można zalecić kobiecie ciężarnej zapewniając ją, że jej dziecko jest bezpieczne. FAS nie jest skutkiem uzależnienia się płodu od alkoholu przyjmowanego przez matkę, FAS powstaje na skutek przyjmowania alkoholu przez ciężarną kobietę bez względu na trymestr ciąży. Alkohol dociera do płodu przez łożysko wraz z krwią matki. Na działanie alkoholu szczególnie wrażliwy jest rozwijający się mózg dziecka. Na skutek jego działania część neuronów w mózgu dziecka obumiera, część migruje do niewłaściwych obszarów mózgu lub tworzy nieprawidłowe połączenia.

Cechy charakterystyczne wyróżniające dzieci z FAS

 1. Charakterystyczne rysy twarzy dziecka - mogą być słabo widoczne u noworodków oraz u osób dorosłych. Najbardziej nasilone są u dzieci między 2 a 10 rokiem życia,
 2. Niedobory w zakresie długości ciała i masy, rozpoczynające się w okresie prenatalnym i utrzymujące się po urodzeniu, mimo właściwego odżywiania – charakterystyczna jest niska urodzeniowa masa ciała, później – niska masa ciała w stosunku do wzrostu,
 3. Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego – małogłowie, drżenia, nadruchliwość, pobudzenie, nadwrażliwość na bodźce, upośledzenie funkcji poznawczych (m.in. zaburzenia uwagi, pamięci, trudności w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych, w ocenie sytuacji, rozwiązywaniu problemów, nieumiejętność uczenia się na własnych błędach), trudności w kontrolowaniu impulsów, poziom inteligencji większości osób z FAS jest przeciętny,
 4. Wady wrodzone (zwłaszcza serca, uszu, oczu, stawów), rozszczep wargi lub podniebienia, hyper- lub hipotonia (nadmierne lub zbyt małe napięcie mięśniowe).

Mózg dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym ma trudności z gromadzeniem informacji oraz wiązaniem nowych informacji z uprzednimi doświadczeniami i ich wykorzystywaniem, dzieci te mają także problemy z pamięcią - zwłaszcza krótką - tą, która pozwala funkcjonować w codziennym życiu (dzieci zapominają o podstawowych życiowych sprawach i obowiązkach, mają trudności z zapamiętaniem daty urodzenia lub miejsca zamieszkania). Dzieci z syndromem FAS nie potrafią wyobrazić sobie tego, czego nie doświadczyły,  brakuje im plastyczności w procesie myślenia, nie potrafią dopasować pewnych czynności do określonych godzin, nie rozumieją cyklicznej natury zjawisk.

Więcej informacji można uzyskać wchodząc na portal informacyjny www.zdrowiewciazy.pl

Załącznik: Film „Wieczne dziecko”

 

Źródło:

 1. http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/164-objawy-i-wczesne-rozpoznanie-fas.html
 2. http://zdrowiewciazy.pl/robert/zwc3/index.php/uzaleznienia-w-ciazy/uzaleznienie-od-alkoholu/201-plodowy-zespol-alkoholowy-fas

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

Wybór tornistra szkolnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2017/18 oraz planowanym przez rodziców uczniów zakupem wyposażenia i przyborów szkolnych, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego:

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania, jak go prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra z wyposażeniem nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia, 
 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, natomiast lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie  i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec noszeniu przez uczniów zbędnych rzeczy,

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
 • noszenie dodatkowych słowników i książek,
 • noszenie przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, a także butelki z napojami,
 • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
 • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,

Istotne jest aby tornister lub plecak wyposażony był w elementy, które zwiększą bezpieczeństwo uczniaw drodze do i ze szkoły. Obowiązkowym wyposażeniem każdego plecaka są odblaskowe elementy. Dzięki nim dzieci będą lepiej widoczne w ruchu ulicznym.

Problem nazbyt ciężkich tornistrów stał się na tyle poważny, iż podjęto stosowne działania. Od kilku lat prowadzona jest w całej Polsce akcja ważenia tornistrów/plecaków w ramach projektu „Lekki Tornister”. Program został opracowany przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria w partnerstwie z GIS. Obecnie trwają przygotowania do VI już edycji programu. Z roku na rok staje się on coraz bardziej popularny, a świadomość opiekunów, rodziców, jak i dzieci jest coraz większa.

Przez ostatnich kilka lat w ramach akcji „Lekki Tornister” koordynowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny zważono prawie 500 ton tornistrów polskich uczniów. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż przeciętny tornister waży ok. 4 kg. Rekordzista, uczeń 2. klasy szkoły podstawowej, dźwigał plecak o wadze 11 kg, co stanowiło aż 50% masy jego ciała. Badanie przeprowadzone zostało w blisko 700 szkołach i objęło uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów, w sumie prawie 115 tys. osób.

Dyrektorzy placówek zgodnie z §4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69 z późn. zm.) mają obowiązek zapewnić w pomieszczeniach szkoły wszystkim uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w indywidualnych bądź zbiorowych szafkach.

Aby zapobiegać i niwelować dysfunkcje narządów układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić właściwą ilość aktywności fizycznej, a także odpowiednie stanowisko do pracy i nauki, zarówno w szkole, jak i w domu oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych np. przy oglądaniu telewizji lub odrabianiu lekcji).

 

Źródło:

 1. www.gis.gov.pl
 2. http://lekkitornister.org/
 3. www.kuratorium.bialystok.pl     

 

Opracowała: Anna Kowalcze

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie