Witamy na stronie PSSE Kraków

Ptasia grypa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w związku z odnotowaniem przypadków zakażeń ptasią grypą typu A(H5N8) w województwie małopolskim, przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem grypy.

Zasady higienicznego postępowania w profilaktyce grypy:

 • Higiena rąk
  • Myć ręce przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłków, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po dotykaniu zwierząt lub odpadów pochodzących od zwierząt, gdy ręce są brudne, podczas opieki nad chorą osobą. Właściwa higiena rąk zapobiega zarówno przenoszeniu różnego rodzaju infekcji na siebie, jak i na inne osoby
  • Myć ręce mydłem pod bieżącą wodą. W sytuacjach gdy nie jest możliwe skorzystanie z wody i mydła należy używać specjalnych środków przeznaczonych do mycia/ dezynfekcji rąk (na bazie alkoholu)
 • Osoby mające bezpośredni kontakt z ptactwem i produktami pochodzącymi od ptactwa (rolnicy, lekarze weterynarii, myśliwi, pracownicy ferm miejsc uboju i obróbki mięsa drobiowego) powinny stosować środki ochrony osobistej, w tym układu oddechowego
 • Podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos chusteczką lub maseczką, jeśli nie jest to możliwe należy kichać lub kasłać w zgięcie łokcia
 • Zużyte chusteczki natychmiast po użyciu wyrzucić do zamkniętego kosza
 • Przestrzegać zasad higieny rąk po kontakcie z wydzielinami dróg oddechowych
 • Oddychać nosem nie ustami
 • Wietrzyć pomieszczenia
 • Unikać kontaktów z drobiem i dzikim ptactwem
 • Unikać kontaktu z osobami chorymi z objawami grypowymi
 • Spożywać tylko żywność poddaną właściwej obróbce termicznej (gotowanej, pieczonej, duszonej, dobrze wysmażonej)
 •  Stosować się do zaleceń lekarzy

Naturalnym gospodarzem wirusów ptasiej grypy jest drób i dzikie ptactwo, zdarzają się jednak przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i może dochodzić do zakażeń u ssaków, m.in. świń i człowieka. Wirusy wykazują bardzo zróżnicowaną patogenność. - na podstawie zdolności do wywołania choroby dzieli się je zasadniczo na 2 grupy:

 • Wysoce zjadliwe wirusy (highly pathogenic avian influenza - HPAI) powodują grypę ptaków o ciężkim przebiegu, która jest ostrą chorobą ogólnoustrojową ze śmiertelnością dochodzącą do 100% u ptaków grzebiących. Do tej grupy należą niektóre podtypy H5 (np. H5N1) i H7(H7N9). Wirusy HPAI mogą się namnażać w całym organizmie gospodarza i uszkadzać najważniejsze narządy, co zwykle jest przyczyną śmierci.
 • Wirusy charakteryzujące się małą zjadliwością (low  pathogenic avian influenza - LPAI), należą one do wszystkich podtypów, w tym również H5 i H7. Wywołują zwykle łagodną postać grypy ptaków z objawami ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Zakażenie wirusem ptasiej grypy może nastąpić u człowieka poprzez bliski (ok. 1 metra), bezpośredni kontakt z zakażonym drobiem, a także przedmiotami i powierzchniami zanieczyszczonymi jego odchodami. Dotychczas nie odnotowano zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków drogą pokarmową.

 

Objawy zachorowania na ptasią grypę są podobne do tych spowodowanych przez zwykłą grypę, tj.:

 • gorączka
 • kaszel
 • ból gardła
 • bóle mięśniowe i stawów
 • zapalenie spojówek
 • ogólne objawy osłabienia

W ciężkich postaciach zachorowań mogą występować problemy z oddychaniem, które mogą powodować zapalenia płuc stąd nie należy lekceważyć występowania objawów szczególnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.

Wirus ptasiej grypy typu A(H5N8) należy do szczepów zjadliwych dla ptaków ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/292-grypa-ptakow?highlight=WyJncnlwXHUwMTA1Il0=

Źródło: GIS

 

 

Opracowała: Beata Gołąb

Zasady higienicznego postępowania w profilaktyce grypy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w związku z odnotowaniem przypadków zakażeń ptasią grypą typu A(H5N8) w województwie małopolskim, przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem grypy.

Zasady higienicznego postępowania w profilaktyce grypy:

Higiena rąk

 • myć ręce przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłków, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po dotykaniu zwierząt lub odpadów pochodzących od zwierząt, gdy ręce są brudne, podczas opieki nad chorą osobą. Właściwa higiena rąk zapobiega zarówno przenoszeniu różnego rodzaju infekcji na siebie, jak i na inne osoby.
 • myć ręce mydłem pod bieżącą wodą. W sytuacjach gdy nie jest możliwe skorzystanie z wody i mydła należy używać specjalnych środków przeznaczonych do mycia/ dezynfekcji rąk (na bazie alkoholu).

Osoby mające bezpośredni kontakt z ptactwem i produktami pochodzącymi od ptactwa (rolnicy, lekarze weterynarii, myśliwi, pracownicy ferm miejsc uboju i obróbki mięsa drobiowego) powinny stosować środki ochrony osobistej, w tym układu oddechowego

 • podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos chusteczką lub maseczką, jeśli nie jest to możliwe należy kichać lub kasłać w zgięcie łokcia,
 • zużyte chusteczki natychmiast po użyciu wyrzucić do zamkniętego kosza,
 • przestrzegać zasad higieny rąk po kontakcie z wydzielinami dróg oddechowych,
 • oddychać nosem nie ustami,
 • wietrzyć pomieszczenia,
 • unikać kontaktów z drobiem i dzikim ptactwem,
 • unikać kontaktu z osobami chorymi z objawami grypowymi,
 • spożywać tylko żywność poddaną właściwej obróbce termicznej (gotowanej, pieczonej, duszonej, dobrze wysmażonej),
 • stosować się do zaleceń lekarzy.

Naturalnym gospodarzem wirusów ptasiej grypy jest drób i dzikie ptactwo, zdarzają się jednak przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i może dochodzić do zakażeń u ssaków, m.in. świń i człowieka. Wirusy wykazują bardzo zróżnicowaną patogenność - na podstawie zdolności do wywołania choroby dzieli się je zasadniczo na 2 grupy:

 • wysoce zjadliwe wirusy (highly pathogenic avian influenza - HPAI) powodują grypę ptaków o ciężkim przebiegu, która jest ostrą chorobą ogólnoustrojową ze śmiertelnością dochodzącą do 100% u ptaków grzebiących. Do tej grupy należą niektóre podtypy H5 (np. H5N1) i H7(H7N9). Wirusy HPAI mogą się namnażać w całym organizmie gospodarza i uszkadzać najważniejsze narządy, co zwykle jest przyczyną śmierci.
 • wirusy charakteryzujące się małą zjadliwością (low  pathogenic avian influenza - LPAI), należą one do wszystkich podtypów, w tym również H5 i H7. Wywołują zwykle łagodną postać grypy ptaków z objawami ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Zakażenie wirusem ptasiej grypy może nastąpić u człowieka poprzez bliski (ok. 1 metra), bezpośredni kontakt z zakażonym drobiem, a także przedmiotami i powierzchniami zanieczyszczonymi jego odchodami. Dotychczas nie odnotowano zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków drogą pokarmową.

Objawy zachorowania na ptasią grypę są podobne do tych spowodowanych przez zwykłą grypę, tj.:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • ból gardła,
 • bóle mięśniowe i stawów,
 • zapalenie spojówek,
 • ogólne objawy osłabienia.

W ciężkich postaciach zachorowań mogą występować problemy z oddychaniem, które mogą powodować zapalenia płuc stąd nie należy lekceważyć występowania objawów szczególnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.

Wirus ptasiej grypy typu A(H5N8) należy do szczepów zjadliwych dla ptaków, ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/292-grypa-ptakow?highlight=WyJncnlwXHUwMTA1Il0=

Źródło: GIS

 

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Paczółtowice i Dębnik,w gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęciawody Paczółtowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdania z analizy laboratoryjnej próby wody pobranej w dniu 5 stycznia 2017 r. z ujęcia oraz sieci wodociągowej wodociągu publicznego Paczółtowice wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

Pństwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 6.01.2017 rok

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Paczółtowice i Dębnik, w gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Paczółtowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 r., w ramach prowadzonych badań wewnętrznych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp z o.o. zostały pobrane próby wody zarówno z ujęcia wody w Paczółtowicach jak i dwóch punktów kontrolnych na sieci wodociągowej.  Diagnostyka laboratoryjna, przeprowadzona w dniach 2-4 stycznia 2017 r. wykazała obecność w próbach wody bakterii grupy Coli.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Paczółtowice (woda w sieci wodociągowej nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

Eksploatator ujęcia wodociągu publicznego Paczółtowice tj. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. podjął natychmiastowe działania polegające na:

 • płukaniu sieci wraz z chlorowaniem zarówno ujęcia wody jak i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Dębnik;
 • poinformowaniu osób korzystających ze wskazanego ujęcia o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia i całkowitym zakazie korzystania z wody do spożycia
 • zapewnieniu zastępczego źródła wody dla mieszkańców z beczkowozów i w jednostkowych opakowaniach.

 

Pństwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 5.01.2017 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie