Witamy na stronie PSSE Kraków

Informacja dotycząca nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1154)

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż traci moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie środków spożywczych  przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty  oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1256).

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2016 r. ogłoszono rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 r., które wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przedmiotowe rozporządzenie nie rozgranicza wymagań dotyczących: grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz środków spożywczych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty  w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia.

 

Zmianydotyczące grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży:

 • w jednostkach systemu oświaty zostanie dopuszczona sprzedaż czekolady gorzkiej o zawartości 70 % miazgi  kakaowej,
 • zmianie ulegnie dopuszczalna zawartość cukrów na 100 g/ml produktu gotowego do spożycia,  która została zwiększona z 10 g do 15 g. W przypadku produktów mlecznych została zwiększona zawartość cukru z 10 g do nie więcej niż 13,5 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia,
 • zmianie ulegnie dopuszczalna zawartość soli na 100 g/ml  produktu gotowego do spożycia, która została zwiększona z 0,12g sodu lub równoważnej ilości soli na 100g lub na 100 ml środka spożywczego do 0,4g sodu/1g soli w 100g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku pieczywa półcukierniczego oraz cukierniczego, o zawartości  nie więcej niż 0,45g sodu/ 1,2 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia,

Zawartość tłuszczów w produktach gotowych nie ulegnie zmianie i nadal  będzie wynosić 10g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do spożycia. 

 

Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty:

Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu  oświaty muszą  spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia  dla populacji polskiej.

Środki spożywcze powinny być dobrane w taki sposób aby:

 • posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) zawierały produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze,
 • zupy, sosy oraz potrawy sporządzane były z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników,
 • od poniedziałku do piątku podawane były nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%,

Powyższe  wymagania  zawarte były również  w poprzednim rozporządzeniu.

Ponadto istotną zmianą jest dopuszczenie słodzenia napojów przygotowywanych na miejscu, o zawartości cukru nie większej niż 10 g w 250 ml produktu gotowego do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że do dnia 31 grudnia 2016 roku mogą być stosowane grupy środków spożywczych oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze określone w Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2015.

 

 

Opracowała: Elżbieta Głąb

Wirus Zika

W związku z odnotowaniem zakażeń wirusem Zika w Polsce Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o środkach ostrożności jakie powinny zachować osoby podróżujące do krajów, w których zanotowano przypadki zakażeń.

Wirus zika (ZIKV) należy do rodziny Flaviviridae i jest spokrewniony z wirusami wywołującymi m.in. gorączkę denga, gorączkę Zachodniego Nilu czy japońskie zapalenie mózgu. Wirus Zika po raz pierwszy został zidentyfikowany w latach 40. XX w. w stadach makaków zamieszkujących las Zika (stąd nazwa) w Ugandzie. Od tego czasu wirus Zika rozprzestrzenił się na środkową i zachodnią część Afryki.

W 2015 roku obecność wirusa Zika odnotowano w Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy podejrzewają, że wirus przebył Ocean Spokojny razem z kibicami udającymi się na Mistrzostwa w Piłce Nożnej w Brazylii, które odbyły się w 2014 roku.

25 stycznia 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia podała, że wirus Zika rozprzestrzeni się na wszystkie kraje Ameryki, oprócz Kanady i Chile. Z kolei Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzega, że wirus Zika może dotrzeć także do Europy. 26 stycznia 2016 roku odnotowano przypadek zakażenia wirusem w Danii. Nosicielem był mieszkaniec Danii, który niedawno wrócił z podróży z zagranicy. Dzień później podano informację, że występowanie wirusa Zika stwierdzono u pięciu osób w Portugalii - turystów, którzy ostatnio przebywali w Brazylii. Media informują, że ta choroba pojawiła się także w Holandii i Wielkiej Brytanii. Najbardziej dotkniętym państwem jest Brazylia, gdzie od października ub.r. wykryto 3,9 tys. przypadków małogłowia u niemowląt i 49 zgonów niemowląt, które miały wady wrodzone.

Wirus Zika przenoszą zainfekowane komary, występuje także w nasieniu zakażonych mężczyzn i przenosi się drogą płciową. Wirus Zika (ZIKV) wywołuje chorobę tropikalną o nazwie gorączka Zika. Choroba objawia się zwykle gorączką, bólami głowy, mięśni oraz bólami i obrzękami stawów - głównie tych mniejszych, np. rąk czy stóp. Ponadto dochodzi do zapalenia spojówek oraz plamistej czy grudkowej wysypki.
WHO szacuje, że symptomy gorączki Zika pojawiają się u jednej na cztery zainfekowanych osób.

Zwykle choroba ma łagodny przebieg i trwa maksymalnie tydzień. Niestety, wirus staje się coraz bardziej agresywny i stanowi zagrożenie dla osób o obniżonej odporności oraz cierpiących na inne schorzenia. Leczenie polega na łagodzeniu objawów, czyli podawaniu środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Pacjentom zaleca się również picie dużej ilości płynów, aby uniknąć groźnego w skutkach odwodnienia.

Nie istnieje również szczepionka, która chroniłaby przed zakażeniem. Według WHO prace nad szczepionką prowadzi obecnie 15 firm oraz zespołów akademickich (Chan News Agency/x-news), minie jednak około 18 miesięcy zanim szczepionka na Zika zostanie poddana testom na szeroką skalę. Aktualnie zapobieganie opiera się na stosowaniu środków odstraszających insekty, aby uniknąć ugryzień przez zainfekowane komary. Mieszkańcom terenów, na których potwierdzono przypadki zakażenia wirusem Zika, zaleca się też noszenie ubrań zakrywających skórę, zakładanie moskitier w domach oraz zlikwidowanie pojemników z wodą, w której mogą rozmnażać się komary.

Zakażenie wirusem Zika jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, gdyż  może przedostać się do płodu, wywołać wady wrodzone, w tym tzw. małogłowie (mikrocefalię) i doprowadzić nawet do śmierci dziecka.

Zika odpowiedzialny jest także za zespół Guillaina-Barrego objawiający się osłabieniem mięśni, a w skrajnych przypadkach trudnościami w oddychaniu wymagającymi natychmiastowej pomocy lekarskiej. U osób z osłabionym układem odpornościowym syndrom może wywoływać paraliż, a w skrajnych przypadkach śmierć.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób podróżujących w rejony występowania wirusa Zika.

Zapobieganie zakażeniu polega na zabezpieczeniu się przed ukąszeniami komarów. Osoby podróżujące w rejony utrzymującej się transmisji wirusa Zika powinny:

 • stosować środki odstraszające komary - repelenty;
 • regularnie powtarzać aplikowania repelentu, przede wszystkim po kąpieli oraz w warunkach dużej wilgotności;
 • stosować odzież osłaniającą części ciała narażone na ukąszenia (np. ubrania z długimi nogawkami, długimi rękawami);
 • stosować mechaniczne bariery przeciwko komarom w oknach i drzwiach, które zmniejszają ryzyko przedostania się owadów do domów (np. siatki na owady lub moskitiery);
 • skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe w zagrożone rejony, jeśli stwierdza się u nich przewlekle przebiegające choroby takie jak: cukrzyca, choroby płuc, niewydolność nerek, niewydolność krążenia; dotyczy to w szczególności kobiet w ciąży i małych dzieci oraz innych osób o obniżonej odporności.

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia objawów choroby w ciągu 21 dni po powrocie z rejonów zagrożenia należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o odbytej podróży.

Kobiety ciężarne powinny poinformować personel prowadzący ciążę o odbytej podróży w rejon występowania wirusa Zika.

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach należy przed wyjazdem do danego kraju skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej.
Więcej informacji na stronie MSZ w zakładce "Polak za granicą".

 

Źródło:

 

Opracowała: Beata Gołąb

Komunikat nr 2 bieżąca ocena jakości wody w akwenie Przylasek Rusiecki w Krakowie - miejsce wykorzystywane do kąpieli – Zbiornik Nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,poz.1412); art. 34d  ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 3 sierpnia 2016 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w „miejscu wykorzystywanym  do kąpieli Przylasek Rusiecki – Zbiornik Nr 1”

 

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński 
data aktualizacji: 17 sierpnia 2016 r.

Działalność lecznicza. Wnioski dotyczące wydania opinii sanitarnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że od dnia 15 lipca 2016 roku organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje podmiotom, które zamierzają wykonywać działalność leczniczą, decyzji potwierdzających spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, albowiem decyzje takie nie będą wymagane w procesie rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Stan taki jest wynikiem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 1 pkt 35 lit. c) tejże ustawy, w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej skreślono w art. 100 ustęp 5, który dotychczas obligował podmiot wykonujący działalność leczniczą do uzyskania wskazanej na wstępie decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie PPIS w Krakowie wskazuje, że zainteresowane podmioty, które zamierzają wykonywać działalność leczniczą (lub też rozszerzać zakres dotychczas prowadzonej) mogą zwracać się o wydanie opinii sanitarnej, potwierdzającej, że w obiekcie w którym ma być prowadzona taka działalność zostały spełnione warunki higieniczno – sanitarne do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem i spełnia on wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).  

Wzór podania o wydanie takiej opinii sanitarnej

Salmonellozy – bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i ostrzega.

Salmonellozy to zakażenia wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki o nazwie Salmonella. Powodowane są przez bakterie chorobotwórcze dla zwierząt, które łatwo przenoszą się na ludzi drogą pokarmową poprzez skażoną żywność, szczególnie przez drób, jaja oraz wyroby je zawierające takie jak: majonezy, lody, galaretki mięsne, pasztety. Pałeczkami Salmonella można także zakazić się poprzez kontakt bezpośredni z chorym lub nosicielem (osobą bez objawów chorobowych, u której w organizmie stwierdzono obecność bakterii) np. poprzez skażone sprzęty kuchenne. Bakterie wnikają przez nabłonek jelita cienkiego, namnażają się tam uszkadzając błonę śluzową jelita, a w niektórych wypadkach, prowadzą do powstania obrzęku, przekrwienia i owrzodzeń.

Różne gatunki i serotypy pałeczek Salmonella powodują różne choroby.

Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołują S. Enteritidis i S. Typhimurium.

Objawami charakterystycznymi są:

 • biegunka,
 • gorączka 38-39°C,
 • ból brzucha,
 • bóle głowy,
 • wodniste stolce zawierające śluz, ropę i niekiedy krew.

Symptomy te pojawiają się po 6-48 h okresie inkubacji i zazwyczaj ustępują po 2-5 dniach.

Niektóre zakażenia Salmonella mają postać pozajelitową i są następstwem przedostania się bakterii do krwi, za pośrednictwem której są transportowane do narządów. Mogą wywoływać sepsę, charakteryzującą się ogólnym, ciężkim stanem zapalnym, odwodnieniem i tachykardią.

Innym przypadkiem infekcji tymi patogenami jest dur brzuszny czyli uogólnione zakażenie wywołane przez S. Typhi. Bakteriami wywołującymi dur brzuszny można zakazić się drogą fekalno-oralną, tj. poprzez skażoną odchodami wodę lub pożywienie skażone przez bezobjawowych nosicieli. W pierwszym tygodniu choroby pojawia się senność, złe samopoczucie, zaparcia, gorączka. W drugim tygodniu występuje zjawisko bakteriemii tj. przedostania się drobnoustrojów do krwi, może pojawić się charakterystyczna różowa wysypka na skórze oraz biegunka.

W leczeniu salmonelloz zwykle stosuje się tylko leczenie objawowe wspomagające polegające na zapobieganiu odwodnieniu. W przypadku duru brzusznego chorych leczy się przez podanie antybiotyku (chloramfenikolu lub ampicyliny).

Po przebyciu choroby pałeczki Salmonella są usuwane z kałem z organizmu co może trwać nawet przez kilka miesięcy, jest to tzw. bezobjawowe nosicielstwo. Można je wykryć w posiewie bakteriologicznym stolca.

Badania mikrobiologiczne stolca u ozdrowieńców (osób, u których ustąpiły objawy choroby), nosicieli oraz osób z kontaktu z chorym wykonuje się bezpłatnie w ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego w myśl ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz. U z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.).

Aby uniknąć zakażenia bakteriami Salmonella należy przede wszystkim przestrzegać higieny  osobistej, myć ręce przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, używać osobnych desek do krojenia oraz noży do obróbki mięsa oraz warzyw, poddawać mięso, jaja i mleko odpowiedniej obróbce cieplnej (pałeczki Salmonella giną w temperaturze 100oC), przechowywać żywność w niskich temperaturach i unikać jej rozmrażania i ponownego zamrażania, zaopatrywać się w drób, jaja, ryby tylko w sprawdzonych punktach sprzedaży oraz sprawdzać termin przydatności do spożycia surowców i produktów.

 

 

 

Opracowała: Anna Gola

Bezpieczne grzybobranie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów.

 • zbieraj grzyby tylko dobrze znane, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasów grzybów),
 • zbieraj grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku,
 • pamiętaj, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe,
 • nie oceniaj grzybów na podstawie smaku, ponieważ – przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym,
 • zbieraj grzyby do koszyków, bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie do reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów przyspieszających ich psucie,
 • potrawy z grzybów spożywaj świeże, bezpośrednio po sporządzeniu,
 • nie przechowuj potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ łatwo się psują i szybko powstają w nich substancje trujące,
 • nie podawaj grzybów małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym.

Pamiętaj!

Nie wkładaj do koszyka grzybów, których nie jesteś pewien czy są jadalne, nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki.

Pamiętaj!

Zatrucia grzybami  objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką, podwyższoną temperaturą. Należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Z porady w przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów (świeżych, nie suszonych) można skorzystać w PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu sie z zatrudnionymi w tutejszej stacji klasyfikatorami grzybów p. Małgorzatą Smulską, tel. 12 644 91 33 wew. 129 (w godzinach 7.30 - 10.00) oraz p. Magdaleną Wojdas, tel. 12 417 24 24 wew. 142 (w godzinach 8.00 - 13.30).

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce .”Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”

Link:  https://grzybyjadalne.wordpress.com

 

opracowała: Grażyna Natkaniec

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie