Witamy na stronie PSSE Kraków

31 maj 2016 roku – Światowy Dzień Bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie,  w związku ze Światowym Dniem bez Tytoniu, który obchodzony jest 31 maja każdego roku, uprzejmie informuje, że tegorocznym hasłem ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest: Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - Fakty i wyzwania.

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych.

Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe – zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako form reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a także zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń  zdrowotnych. Jednolite opakowania nie będą zawierały logo, kolorów, firmowych obrazków lub informacji reklamujących/ promujących dany wyrób tytoniowy.

           

Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu są:

 1. podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,
 2. dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji na temat jednolitych opakowań
 3. zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
 4. pomoc państwom członkowskim przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednoliceniem opakowań.

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu jest okazją do zwrócenia uwagi na palenie tytoniu, ochronę praw niepalących, a przede wszystkim motywacją do podejmowania osobistych decyzji zerwania z nałogiem palenia.

Poważnym problemem powiązanym z paleniem tytoniu jest narażenie na środowiskowy dym tytoniowy osób niepalących, w tym przede wszystkim dzieci. Organizmy dzieci wykazują najmniejszą odporność na toksyny zawarte w dymie tytoniowym. Rozwijający się organizm nie jest na tyle silny by poradzić sobie z substancjami smolistymi unoszącymi się w dymie, przez co niewielka infekcja dróg oddechowych może zakończyć się tragicznie. Badania prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia wykazały również, że dzieci żyjące w domach niepalących osób dużo rzadziej chorują. Dym tytoniowy ma istotny wpływ na występowanie wielu chorób, w tym chorób układu krążenia. Osoby niepalące, wdychające dym papierosowy, posiadają zwiększone ryzyko występowania choroby wieńcowej. Osoby palące żyją 15 lat krócej niż te, które po papierosy nie sięgają. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na raka płuc umiera od 10,5 do 40 razy więcej osób palących niż niepalących.

Warto więc zastanowić się zanim odpali się kolejnego papierosa, czy nikomu z otoczenia nie będziemy przeszkadzać i szkodzić, a na pewno jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci.

 

W związku ze Światowym Dniem bez Tytoniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie planuje podjęcie następujących działań:

 • w dniu 31.05. 2016 r. na terenie domów studenckich Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzić będą działania informacyjno – edukacyjne połączone z rozdawnictwem materiałów nt. skutków czynnego i biernego palenia. Dla osób palących wykonywane będą badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera. Ponadto uczestnicy akcji będą mogli sprawdzić przy pomocy narkogogli i alkogogli jak działają inaczej zmysły człowieka po wypiciu alkoholu i zażyciu substancji psychoaktywnych,
 • w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przygotują stoisko z materiałami informacyjno – edukacyjnymi, gdzie prowadzić będą działania edukacyjne oraz rozdawnictwo ulotek,
 • pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzić będą dla szkół i placówek oświatowych dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych i zachęcać do podjęcia działań zmierzających do podniesienia  świadomości uczniów na temat negatywnego wpływu palenia tytoniu na zdrowie człowieka (np. prelekcje, rozmowy, ekspozycje wizualne, apele, konkursy, imprezy szkolne w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych).

 

 

Opracował: Grażyna Natkaniec

Zasady zgłaszania podejrzeń lub zachorowań na choroby zakaźne, zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej oraz dodatnich biologicznych czynników chorobotwórczych w okresie od dnia 25 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z wejściem w życie Ustawy z 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 393), informuje o obowiązku zgłaszania w okresie od 25 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. każdego przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej oraz każdego przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u osoby mającej miejsce zamieszkania lub przebywającej na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym ŚDM  w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia tego podejrzenia lub rozpoznania albo uzyskania wyniku badaniaZapis ten reguluje art. 18 przedmiotowej ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, które będą podlegać zgłoszeniu w ww. terminie oraz szczegółowy sposób dokonywania tych zgłoszeń.

W chwili ukazania się stosownego rozporządzenia informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie  BIP PSSE w Krakowie.

 

Wyk. W. Konderak

Oscary rozdane! Festiwal Zdrowych Filmów

Gala rozdania nagród "Festiwal Zdrowych Filmów"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zorganizowałkonkurs profilaktyczny "Festiwal Zdrowych Filmów". W dniu 19 maja 2016 r. odbyła się gala rozdania nagród. Uroczystość odbyła się w kinie Mikro.

Celem konkursu byłapromocja zasad zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w obszarze walki z uzależnieniami. Uczniowiez krakowskich gimnazjów nakręcili krótkiefilmy gdzie główną ideąbyłodostarczenie rówieśnikompowodów dla których warto żyć bez uzależnień.

Temat uzależnień jest ważny dla młodych ludzi. Właśnie w tym okresie próbuje się nowych rzeczy. Jest to czas pierwszego papierosa, eksperymentów z alkoholem czy szczególnie niebezpiecznymi dopalaczami- nowymi narkotykami. Od tych doświadczeń zależą nawyki jakie młody człowiek wykształci i jakie będą mu towarzyszyły w dorosłym życiu.

 

Statuetki Oscarów rozdane

Komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:

I miejsce dla uczniów z Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie

II miejsce zajęła uczennica z Gimnazjum im. Św. Jadwigi w Luborzycy

III miejsce przyznano gimnazjalistom z Zespołu szkół w Bibicach.

 

Laureaci otrzymali statuetki oscarów oraz bony podarunkowe na zakupy w sklepie sportowym.

Jury przyznało dodatkowo trzy wyróżnienia dla uczniów z Gimnazjum nr 6 w Krakowie, Gimnazjum nr 44 w Krakowie oraz z Zespołu Szkół w Niedźwiedziu. Wyróżnieni gimnazjaliści otrzymali bilety do Kina Mikro.

 

Wszyscy autorzy filmów nominowanych do nagród otrzymali torby z gadżetami i książkami a dla publiczności został przygotowany zdrowy poczęstunek.

 

Filmna kinowym ekranie

W czasie gali „Festiwalu Zdrowych Filmów” liczna publiczność obejrzała, na kinowym ekranie, filmy nakręcone przez młodzież a także teledyski nakręcone przez fundację „Drużyna Mistrzów”. Odbyła się prelekcja „Narkotyki w świetle prawa”, którą w bardzo ciekawy sposób przedstawiła sierż. sztab. Katarzyna Jankowska z III Komisariatu Policji w Krakowie.

 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem a emocje towarzyszące podczas  gali rozdania nagród na długo pozostaną w pamięci młodych ludzi.

 

Opracował: Mariola Koziarz

 

 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Przedsiębiorca branży przetwórstwa tworzyw sztucznych ma obecnie na gruncie prawa polskiego bardzo jasno określone zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyczyniło się do tego wydanie rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 81 poz. 735), które szczegółowo i wyczerpująco reguluje obowiązki pracodawcy, w którego przedsiębiorstwie przetwarzane są tworzywa sztuczne. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.).

Pomimo uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przetwórstwo tworzyw sztucznych nadal charakteryzuje się nasilonym występowaniem zagrożeń urazowych oraz chorobowych. Źródła czynników, które powodują najwięcej wypadków w tym sektorze gospodarki to: maszyny produkcyjne i pomocnicze takie jak: wtryskarki, prasy, wytłaczarki, walcarki, młyny do rozdrabniania, noże, które mogą spowodować wystąpienie zdarzenia wypadkowego związanego z uderzeniem, pochwyceniem człowieka przez maszyny ich części lub oprzyrządowanie i zetknięciem się człowieka z ostrymi narzędziami będącymi w ruchu.

Przyprzetwórstwie tworzyw sztucznych powinno się stosować odpowiednie maszyny, instalacje i urządzenia, które ograniczałyby ryzyko wystąpienia wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, systematycznie kontrolując przestrzeganie wymagań bhp przy ich eksploatacji, zwracając uwagę przede wszystkim na to, aby:

 • urządzenia powodujące pylenie (np. przeznaczone do rozdrabniania lub mielenia tworzyw sztucznych) były wyposażone w systemy odpylające,
 • urządzenia mogące powodować zanieczyszczenie czynnikiem chemicznym były zainstalowane w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację mechaniczną,
 • urządzenia z obracającymi się walcami roboczymi, bębnami lub rolkami były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wciągnięcie odzieży lub rąk pracownika,
 • urządzenia stanowiące źródła pól elektromagnetycznych były wyposażone w ekrany chroniące pracowników przed działaniem tych pól,
 • elementy urządzeń, które podczas pracy nagrzewają się do temperatury powodującej oparzenia rąk pracownika były wyposażone w odpowiednie osłony,

Do prac szczególnie niebezpiecznych przy przetwórstwie tworzyw sztucznych zalicza się
w szczególności:

 1. sporządzanie roztworów z rozpuszczalnikami organicznymi,
 2. czyszczenie odpadów tworzyw sztucznych przy pomocy gorącej wody, w tym z detergentami, lub rozpuszczalników organicznych.

Pracodawca musi posiadać karty charakterystyki dla wszystkich chemikaliów wykorzystywanych lub znajdujących się w miejscu pracy. Karty muszą być przygotowane z myślą o danym zastosowaniu i muszą zawierać informacje o niezbędnych procedurach zapobiegających zagrożeniom i środkach ostrożności.

Jeżeli istnieje ryzyko, że niebezpieczne chemikalia wejdą w kontakt ze skórą lub dojdzie do narażenia przez drogi oddechowe pracodawca ma obowiązek poprawić warunki przez zmianę procesu pracy.

W przypadku, gdy zanieczyszczeń chemicznych nie można uniknąć, należy zainstalować skuteczną wentylację wyciągową obok źródła zanieczyszczeń. Odprowadzane powietrze nie może trafiać z powrotem do cyrkulacji.

Jeżeli rozwiązanie problemu za pomocą wentylacji lub hermetyzacji, nie jest możliwe ze względów praktycznych, pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice, sprzęt ochrony dróg oddechowych (maski), gogle itp.

 

Wyk. M. Brzuchacz

Ocena stanu sanitarno-porządkowego lokali gastronomicznych (drink barów, pubów) działających w godzinach wieczornych i nocnych zlokalizowanych w Krakowie głównie w obrębie Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie wraz  z przedstawicielami Policji w  dniach 14, 22 i 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzili kontrole akcyjne w 14 lokalach gastronomicznych prowadzących działalność w godzinach wieczornych i nocnych w Krakowie zlokalizowanych głównie w obrębie Rynku Głównego oraz na przyległych ulicach. W trakcie kontroli szczególną uwagę zwrócono m.in. na stan techniczny i sanitarny zakładów, higienę osób pracujących w styczności z żywnością  z uwzględnieniem posiadania przez personel orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, prowadzenie dokumentacji Dobrej Praktyki Higienicznej z elementami systemu HACCP w zakresie prowadzonej działalności, jak również przestrzeganie ustawy ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W  11 skontrolowanych zakładach stwierdzono uchybienia, z czego w 9 zakładach były to uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 2 zakładach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarno-higienicznych należały:

 • brak do wglądu w miejscu zatrudnienia orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników pracujących w styczności z żywnością, lub brak aktualnych na dzień kontroli orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • brak opracowanych, wdrożonych i przestrzeganych instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej z elementami systemu HACCP lub brak bieżących zapisów wynikających z przestrzegania instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej z elementami systemu HACCP w zakresie prowadzonej działalności,  
 • niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych,
 • brak środków do higienicznego mycia i suszenia rąk przy umywalkach,
 • nieprawidłowe przechowywanie odzieży wierzchniej i ochronnej pracowników - poza  miejscami do  tego celu przeznaczonymi.

Natomiast do stwierdzonych uchybień sanitarno-technicznych należały:

 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni ścian i posadzek (powierzchnie zniszczone, z ubytkami),

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości 5 osób odpowiedzialnych ukarano grzywną w drodze mandatu karnego oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej wydano 4 decyzje administracyjne, dodatkowo, w związku z rozpoczęciem działalności żywieniowo-żywnościowej w jednym obiekcie bez złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zostanie skierowany do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wniosek o ukaranie karą pieniężną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w zakładach gdzie stwierdzono uchybienia sanitarno-higieniczne i sanitarno techniczne zostaną przeprowadzone w najbliższym okresie kontrole mające na celu sprawdzenie zaleceń pokontrolnych lub zarządzeń decyzji administracyjnych.

 

Opracował: Grzegorz Półtorak

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie