Witamy na stronie PSSE Kraków

KOMUNIKAT NR 1 dla mieszkańców miejscowości Ojców w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Ojców, gmina Skała.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne próby wody pobranej w dniu 26.05.2015 r. z wodociągu publicznego Ojców, gmina Skała wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli oraz nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±20C w 1 ml wody .

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu,
  • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych,
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Ojców,poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

Opracowała:                                                           

Barbara Paluch                                      

Sytuacja epidemiologiczna grypy

Sytuacja epidemiologiczna grypy na terenie Miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego w I połowie maja 2015 r. w porównaniu do I połowy maja 2014 r.

 

Światowy Dzień bez Tytoniu

W dniu 31 maja jak co roku obchodzimy„Światowy Dzień Bez Tytoniu”. Jest to okazja do zwrócenia uwagi na palenie tytoniu, ochronę praw niepalących, a przede wszystkim motywację do podejmowania osobistych decyzji zerwania z nałogiem palenia.

Palenie tytoniu  niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłej populacji Polaków. W Polsce każdego roku z powodu palenia tytoniu umiera średnio 67 tysięcy dorosłych osób (51 tysięcy mężczyzn i 16 tysięcy kobiet). Tylko w 2010 roku liczba zgonów spowodowanych wystąpieniem wyłącznie nowotworu płuca powstałego na skutek palenia wyniosła ponad 19 tysięcy (15 tysięcy mężczyzn i 4,6 tysiąca kobiet).

Czytaj więcej...

Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z rozpoczęciem nowego projektu pt. Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego przedstawia najważniejsze informacje o projekcie.

Projekt skierowany jest do podmiotów prowadzących baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie województwa małopolskiego. Realizowany jest przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców (Organizator Projektu)

  • Krakowską Kongregację Kupiecką,
  • Lożę Małopolską Business Centre Club,
  • Małopolską Izbę Hotelarską GREMIUM,
  • Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
  • Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
  • Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników

przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną Województwa Małopolskiego, pod patronatem Wojewody Małopolskiego.

Zamierzeniem Projektu jest stworzenie świadomego mechanizmu samokontroli w zakresie przepisów sanitarno-higienicznych wśród przedsiębiorców oraz wyróżnienie podmiotów spełniających kryteria wymagania sanitarno-higieniczne.

Rating rozumiany jest jako ocena przyznawana przez Kapitułę (wyłonioną spośród organizacji przedsiębiorców) na podstawie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ocena podmiotu odbywa się zgodnie z określoną i przyjętą przez Organizatora Projektu procedurą, obejmującą kryteria dla wszystkich uczestników. Ocena będzie mieć formę symbolu kryształu przyznawanego podmiotowi i będzie podawana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie

www.bezpieczenstwosanitarne.pl

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2015  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie