Witamy na stronie PSSE Kraków

Bezpieczne grzybobranie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów.   

 

 • zbieraj grzyby tylko dobrze znane, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasów grzybów),
 • zbieraj grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku,
 • pamiętaj, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe,
 • nie oceniaj grzybów na podstawie smaku, ponieważ – przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym,
 • zbieraj grzyby do koszyków, bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie do reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów przyspieszających ich psucie,
 • potrawy z grzybów spożywaj świeże, bezpośrednio po sporządzeniu,
 • nie przechowuj potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ łatwo się psują i szybko powstają w nich substancje trujące,
 • nie podawaj grzybów małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym.

 

Pamiętaj!

Nie wkładaj do koszyka grzybów, których nie jesteś pewien czy są jadalne, nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki.

Pamiętaj!

Zatrucia grzybami  objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką, podwyższoną temperaturą. Należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Z porady w przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów (świeżych, nie suszonych) można skorzystać w PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu sie z zatrudnionymi w tutejszej stacji klasyfikatorami grzybów p. Magdaleną Wojdas, tel. 12 417 24 24 wew. 142 (w godzinach 8.00 - 13.30 poniedziałek - piątek) oraz p. Małgorzatą Smulską, tel. 12 644 91 33 wew. 129 (w godzinach: 10.30 – 13.00 poniedziałek, 7.30 - 10.30 wtorek - piątek).

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce ”Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”.

Link:  https://grzybyjadalne.wordpress.com

 

opracowała: Grażyna Natkaniec

Komunikat nr 4 bieżąca ocena jakości wody w akwenie Przylasek Rusiecki - zbiornik nr 1 - miejsce wykorzystywane do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.); art. 34d  ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu

21 czerwca 2017 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w „miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Przylasek Rusiecki - zbiornik nr 1

 

stwierdza o przydatności wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 10 lipca 2017 r.

Bezpieczna kąpiel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie ostrzega przed kąpielą w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Decydując się na kąpiel w miejscu niestrzeżonym (bez organizatora, który odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się) narażamy się na szereg niebezpieczeństw tj:

 • skaleczenia - na dnie takich obszarów wodnych mogą być gałęzie, szkło i inne przedmioty, o które łatwo można się skaleczyć,
 • skurcz mięśni i w konsekwencji podtopienie – na dnie mogą występować bardzo duże skoki głębokości, przez co mogą tworzyć się obszary wody o różnej temperaturze
 • zatrucia pokarmowe, choroby skóry i inne poważne schorzenia -wywołane przez bakterie, które mogą pojawić się w niebadanej wodzie, dodatkowo przy wysokich temperaturach w wodzie mogą pojawić się sinice wydzielające toksyny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroba wywołana przez toksyny sinic zależy od rodzaju toksyny, rodzaju wody oraz drogi, jaką doszło do skażenia wodą (kontakt ze skórą, wypicie, itp.) Zazwyczaj toksyny sinicowe wywołują szereg objawów, w tym: podrażnienie skóry, skurcze żołądka, nudności, wymioty biegunkę, gorączkę, ból gardła, ból głowy, bóle mięśni, pęcherze w jamie ustnej, uszkodzenie wątroby.

Ponadto osoby, które zetknęły się z toksycznymi sinicami w wodzie, mogą cierpieć na reakcje alergiczne, takie jak: podrażnienie oczu, wysypki i pęcherze wokół ust i nosa.

Rodzaje toksyn sinicowych:

 • hepatotoksyny, czyli substancje wywierające działanie toksyczne na wątrobę - ich celem jest uszkodzenie komórek wątroby, odnotowuje się także szkodliwe działanie na nerki.
 • neurotoksynyto rodzaj toksyn działających na układ nerwowy. Powodują one porażenie mięśni, a następnie uduszenie wskutek niewydolności oddechowej,
 • dermatotoksynyprodukują związki działające toksycznie na skórę. Swędzenie skóry, pieczenie, obrzęk, rumień, wysypka grudkowa lub pęcherzowa, pokrzywka i zapalenie spojówek pojawiają się po kilku godzinach po kontakcie z wodą,

W związku z powyższym nie należy wchodzić do wody, gdy:

 • dno akwenu jest zanieczyszczone,
 • nie jest znana głębokość w akwenie, jak również ukształtowanie terenu,

Dodatkowo nie należy kąpać się, a nawet wchodzić do wód mętnych, o zmienionej barwie lub zapachu, zwłaszcza, gdy towarzyszy temu pienienie się wody. Jeżeli wejdziemy  do wody po kolana, a zmętnienie wody spowodowane obecnością sinic utrudni nam zobaczenie własnych stóp, wówczas powinniśmy powstrzymać się od kąpieli. Po ewentualnym kontakcie należy umyć i spłukać dokładnie skórę, a strój kąpielowy wyprać.

Absolutnie nie należy kąpać się na tzw. dzikich kąpieliskach oraz na kąpieliskach będących np. zalanymi żwirowniami – mają one nierówne dno (tzn. w jednym miejscu może być płytko, a po przejściu kilku kroków można wpaść w głębię), a przede wszystkim nie ma na nich ratowników.

Do kąpieli należy wybierać miejsca bezpieczne, odpowiednio oznakowane, strzeżone (z ratownikami). Tylko na zorganizowanych kąpieliskach/miejscach wykorzystywanych do kąpieli – osoby korzystające z kąpieli znajdują się pod stałą opieką ratowników z uprawnieniami, a woda jest badana (takie miejsca znajdują się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Przy wyborze bezpiecznego miejsca do kąpieli należy zwrócić uwagę, czy jest odpowiednio oznakowane – tzn. posiada tablicę, na której znajdują się następujące informacje:

 • w przypadku kąpieliska:
 • napis „Kąpielisko” i jego nazwa,
 • adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk,
 • nazwa (albo imię i nazwisko) adres, numer telefonu organizatora kąpieliska,
 • adres i numer telefonu właściwego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpielowego prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku,
 • klasyfikacje jakości wody w kąpielisku,
 • ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku (przedstawiony w języku nietechnicznym)
 • w przypadku wód, w których mogą występować krótkotrwałe zanieczyszczenia dodatkowo informacje o: możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń, o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego (z uwagi na takie zanieczyszczenia), ostrzeżenie o każdym takim występującym i przewidywanym zanieczyszczeniu
 • rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowanie przewiduje się częściej niż raz na cztery lata,
 • informacje o zakazie kąpieli albo zalecenie niekąpania się wraz ze wskazaniem powodu,

Wyżej wymienione informacje organizator kąpieliska zamieszcza i aktualizuje niezwłocznie po ich uzyskaniu,

 • w przypadku miejsca wykorzystywanego do kąpieli:
 • napis „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwa,
 • nazwa (albo imię i nazwisko) adres i numer telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
 • adres i numer telefonu właściwego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpieli,
 • bieżąca ocena jakości wody,
 • informacja o okresie, na jaki miejsce wyznaczone do kąpieli zostało zorganizowane.

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego prowadzony jest „Serwis Kąpieliskowy”. Jest to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. W przedmiotowym serwisie znajdują się przede wszystkim informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze.

 

 

Opracowała: Iwona Seliga-Ptak

Komunikat nr 4 - bieżąca ocena jakości wody w akwenie Zalew Zakrzówek – zbiornik 1, południe – strona lewa - miejsce wykorzystywane do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.); art. 34d  ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 19 czerwca 2017 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w „miejscu  wykorzystywanym do kąpieli – Zakrzówek– zbiornik 1, południe – strona lewaw Krakowie.

 

stwierdza o przydatności wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 30 czerwca 2017 r.

Komunikat nr 3 - bieżąca ocena jakości wody w akwenie Zalew Bagry - miejsce wykorzystywane do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.) ; art. 34d  ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 27 czerwca 2017 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w „miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zalew Bagryw Krakowie.

 

stwierdza o przydatności wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 30 czerwca 2017 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie