Witamy na stronie PSSE Kraków

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniach 16-22 listopada obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.
W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który organizowany jest w dniach 16-22 listopada.

Powyższe inicjatywy stanowią wypełnienie zapisów Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie walki ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Celem ich jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat antybiotyków i zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na tę grupę leków. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

Tegoroczne hasło obchodów brzmi: „Przed rozpoczęciem stosowania antybiotyków należy poradzić się wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia”, co zapewni najlepszy sposób leczenia.

Antybiotyki są wykorzystywane w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych. Jeśli przyjmujemy antybiotyki, chociaż nie jest to konieczne, rozwija się oporność na ich działanie. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy antybiotyk nie zabija lub nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. Dzieje się tak dlatego, że to bakteria –  a nie organizm – zmienia się wskutek reakcji na obecność antybiotyku i staje się antybiotykooporna. Oporne bakterie wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i utrudniają proces leczenia.

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje oporne na antybiotyki są trudniejsze do leczenia. Mogą się one rozwinąć u każdej osoby – niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Główne przyczyny antybiotykooporności:

 • Nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków.
 • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji.
 • Nadużywanie antybiotyków podczas produkcji żywności.
 • Nieprzestrzeganie zasad higieny.

Antybiotykooporność jest obecnie jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Organizacje odpowiedzialne za zdrowie publiczne apelują o podjęcie natychmiastowych działań mających przeciwdziałać temu zjawisku. Podnoszenie świadomości na temat następstw nadużywania antybiotyków jest niezwykle ważne, albowiem u progu XXI w. świat znalazł się w sytuacji gdzie możemy ponownie znaleźć się w erze bez antybiotyków.

Stosuj antybiotyki z rozwagą – tak, aby mogły pozostać skuteczne jak najdłużej!

 

Żródło:

 

Opracowała: Beata Gołąb

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 19 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (ang. Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) to trwałe, zwykle postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, związane z przewlekłą, nasiloną odpowiedzią zapalną drzewa oskrzelowego i płuc na gazy i cząstki w powietrzu. Stan zapalny może doprowadzić do nieodwracalnego zmniejszenia średnicy małych oskrzeli i miąższu płuca, co skutkuje zapadaniem się płuc podczas wydechu i wystąpieniem duszności.

Główną przyczyną POCHP jest nałogowe palenie tytoniu. Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc narażone są szczególnie osoby, które regularnie palą papierosy (w dymie papierosowym znajduje się ponad 4 tys. niebezpiecznych związków chemicznych). Zdarza się, że na POCHP zapadają bierni palacze, którzy codziennie przebywają w towarzystwie osób palących. POCHP dotyka oprócz tego osoby, które pracują w ciężkich warunkach, tj. w zanieczyszczonym środowisku.

Dym tytoniowy albo inne czynniki obecne we wdychanym powietrzu (np. produkty spalania drewna, pyły, opary i substancje drażniące) działają szkodliwie na błonę śluzową wyścielającą oskrzela. Zwiększa się wydzielanie śluzu, przerastają gruczoły produkujące śluz. W błonie śluzowej zwiększa się liczba komórek zapalnych. Komórki te wydzielają substancje uszkadzające tkankę płucną w otoczeniu bardzo drobnych oskrzelików. Prowadzi to do nieodwracalnego zmniejszenia średnicy małych oskrzeli i oskrzelików oraz zniszczenia miąższu płuca (rozedmy) w ich otoczeniu.

Oskrzela u osoby zdrowej i chorej na POChP

Wśród najważniejszych objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc można wymienić:

 • kaszel (który jest związany z tym, że organizm stara się wykrztusić wydzielinę oskrzelową),
 • duszności, pojawiające się przy czynnościach wymagających większego wysiłku, jak bieg, dźwiganie, wchodzenie po schodach,
 • ucisk w klatce piersiowej,
 • świszczący oddech.

Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania i oceny progresji POChP jest spirometria. Pozwala ona ocenić stopień zwężenia (obturacji) dróg oddechowych (oskrzeli) i stwierdzić, czy jest to zwężenie odwracalne (ulegające poprawie pod wpływem leków rozkurczających oskrzela), czy też nieodwracalne, czyli takie które nie ulega poprawie pod wpływem leków rozkurczających.

POChP jest częstą przyczyną hospitalizacji stanowiąc 3,8% wszystkich przyjęć do szpitala i 25% przyjęć spowodowanych chorobami układu oddychania. Na POChP umiera w Polsce ponad 14 000 osób rocznie. Jest to czwarta z kolei główna przyczyna zgonu, po chorobach serca i naczyń, nowotworach oraz urazach i innych gwałtownych przyczynach zgonu.

Najskuteczniejszą metodą na zatrzymanie postępu POChP jest zaprzestanie palenia tytoniu.

 

 

Źródło:

 

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina:

Corocznie, w trzeci czwartek listopada (w tym roku 16 listopada) obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu (w Polsce od 1991 roku).

Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.

W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany, a z czasem inne kraje. 

Palenie papierosów jest co roku odpowiedzialne za przedwczesną śmierć 5 milionów dorosłych osób na całym świecie.

Palenie papierosów poprzez wdychanie dymu powoduje wchłanianie się toksycznych substancji do krwioobiegu i rozprowadzanie ich po całym organizmie, co wpływa negatywnie na wszystkie narządy, układy i funkcje życiowe człowieka.

W papierosie znajduje się ponad 4 tysiące niebezpiecznych substancji, w tym 40 rakotwórczych. Nadciśnienie, zawał serca, choroby układu oddechowego czy rakotwórcze zmiany komórkowe – to jedne z wielu możliwych konsekwencji palenia.

Palenie tytoniu niesie ze sobą poważne skutki zdrowotne.

Osoby palące są narażone na 15 nowotworów, kilkadziesiąt chorób kardiologicznych, układu oddechowego i innych narządów.  Wraz z utratą zdrowia, pogarsza się też wygląd palacza. Skóra traci elastyczność i jędrność. Palenie przyspiesza powstawanie zmarszczek, sprzyja pojawianiu się przebarwień i kamienia na zębach, nieświeżego oddechu czy żółknięcia palców. Kobiety palące w ciąży narażone są na zwiększone ryzyko poronienia i innych problemów związanych z donoszeniem ciąży.

 

Dlaczego warto rzucić palenie? 

Bo są to niewątpliwe korzyści dla zdrowia

 • spada tempo bicia serca już po 20 minutach po rzuceniu palenia,
 • poziom tlenu normalizuje się po 8 godzinach od rzucenia palenia,
 • ryzyko zawału serca spada i poprawia się funkcjonowanie płuc, 2 tygodnie do 3 miesięcy po rzuceniu palenia,
 • zmniejsza się kaszel i zanika brak tchu, 1 do 9 miesięcy po rzuceniu palenia,
 • spada o połowę ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową – rok po rzuceniu palenia,

Bo jest to strata czasu

 • każdy wypalony papieros zabiera około 10 minut,
 • wypalenie 1 paczki dziennie zajmuje ok. 3 godzin i 30 minut,
 • w ciągu roku to 1160 godzin,
 • w ciągu swojego życia osoba paląca przeznacza ok. 500 dni na trucie siebie i innych dymem tytoniowym,

Bo są to ogromne korzyści finansowe

 • paląc 1 paczkę dziennie w ciągu miesiąca wydajesz ok. 450 zł,
 • rzucając palenie w ciągu roku zaoszczędzisz  5 400 zł,
 • w ciągu 10 lat zaoszczędzisz  54 000 zł,

 Rzucając palenie już dziś:

 • łatwiej będzie Ci oddychać, będziesz otrzymywać więcej tlenu,
 • będziesz mieć więcej energii,
 • zmniejszy się ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych i częstość kaszlu,
 • poprawi się Twoje samopoczucie i poczucie wartości,
 • poprawi się Twoja kondycja fizyczna i psychiczna – zwiększy się odporność na stres i przeciwności,
 • potrawy będą pachniały i smakowały lepiej,
 • twoja skóra i paznokcie będą w lepszym stanie, będziesz mieć mniej zmarszczek,
 • twoje ubranie, włosy i mieszkanie będą pachniały ładniej,
 • oszczędzisz pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na inne cele,

Potrzebujesz pomocy by rzucić palenie?

Zadzwoń  do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym:  801 108 108

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=c8FJMIcdhm4

 

Opracowała: Grażyna Natkaniec

14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje:

W dniu 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy, który został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation - IDF) oraz Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization - WHO) w związku  z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie. Tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Cukrzycy brzmi „Kobieta i mężczyzna – czy cukrzyca ma płeć?”

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która rozwija się, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia lecz pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się jedną z siedmiu najczęściej występujących przyczyn zgonów.

Rozróżniamy trzy główne typy choroby:

 • cukrzycę typu 1, gdzie chorzy na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji.
 • cukrzycę typu 2,  chorzy najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać.  Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia. Stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań.
 • cukrzycę ciążową, która po raz pierwszy jest rozpoznana w przebiegu ciąży. Objawy cukrzycy ciążowej są podobne, jak w przypadku cukrzycy typu 2. Cukrzycę ciążową najczęściej diagnozuje się podczas badań kontrolnych, które przechodzą kobiety w ciąży, a nie na podstawie zgłaszanych objawów. Najczęściej występuje tylko okresowo, ale u kobiet z cukrzycą ciążową w przyszłości może rozwinąć się cukrzyca typu 2.

Inne swoiste postacie cukrzycy - do grupy tej zaliczamy cukrzyce występujące w przebiegu innych schorzeń organizmu. Możemy tu wymienić np. cukrzycę w przebiegu leczenia sterydami, cukrzycę wywołaną infekcją wirusową lub cukrzycę w przebiegu chorób genetycznych. Ich specyfika jest bardzo skomplikowana.

Objawy cukrzycy typu 2 i typu 1 są do siebie dość podobne, choć te dwa rodzaje cukrzycy wymagają innego leczenia; przyczyny cukrzycy to, ogólnie rzecz biorąc, genetyka i niezdrowy tryb życia.

Objawy cukrzycy to przede wszystkim:

 • osłabienie, zmniejszenie sprawności ruchowej, chudnięcie;
 • nadmierna potliwość,
 • wzmożone łaknienie,
 • większe pragnienie, połączone ze zwiększonym oddawaniem moczu
 • zmiany skórne, grzybica skóry i błon śluzowych
 • skurcze łydek spowodowane zaburzeniami gospodarki jonowej;
 • zaburzenia widzenia

Nawet najmniejsze objawy cukrzycy nie powinny być bagatelizowane, ponieważ wczesne wykrycie cukrzycy jest bardzo ważne dla zdrowia chorego. Dzięki wdrożeniu odpowiedniego leczenia i kontroli cukrzycy, chory jest w mniejszym stopniu narażony na powikłania cukrzycy.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę należy stosować się do kilku zasad.

 • prowadzić aktywny styl życia;
 • wystrzegać się nadwagi i otyłości, która jest jednym z głównych czynników ryzyka zachorowań na cukrzycę;
 • ograniczyć spożycie produktów zawierających cukier i tłuszcze;
 • regularnie badać poziom ciśnienia tętniczego;
 • unikać używek- palenie tytoniu i nadmierne picie alkoholu sprzyja rozwojowi choroby

Chorzy na cukrzycę powinni przestrzegać kilku zasad dotyczących prawidłowej diety. Muszą zwrócić uwagę na:

 • regularne przyjmowanie posiłków oraz odpowiednią ich ilość;
 • odpowiednią kaloryczność posiłków zależną od trybu życia prowadzonego przez diabetyka;
 • porównywalną liczbę przyjmowanych kcal każdego dnia;
 • skład jakościowy diety (40-50% węglowodany, 30-35% tłuszcze, 15-20% białka).

Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

 

Źródło:
http://www.who.un.org.pl/
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,145744,18036187,Cukrzyca__typy__objawy__leczenie_i_dieta.html

 

Opracowała: Janina Zysk

 

 

Konkurs ”Festiwal Zdrowych Filmów II”

Nakręć FILM o uzależnieniach

Już po raz drugi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie organizuje konkurs profilaktyki uzależnień „Festiwal Zdrowych Filmów”.

Krakowska młodzież będzie mogła wykazać się kreatywnością w realizacjach multimedialnych. To wyjątkowy konkurs mówiący o wartości życia bez uzależnień a swoją formą pozwalający rozwijać warsztat filmowy młodych osób.

Głównym partnerem konkursu jest Klub Sztuki Filmowej Mikro&Mikroffala.

Prześlij FILM do PSSE w Krakowie

Celem konkursu jest promocja zasad zdrowego stylu życia - wolnego od uzależnień oraz  kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w obszarze walki z uzależnieniami. Konkurs  skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczniów jest nakręceniu krótkometrażowego filmu, oraz przesłanie go do PSSE w Krakowie do 1 grudnia 2017 r.

Zobacz SWÓJ FILM na kinowym ekranie

Wybrane filmy zostaną nominowane do II etapu konkursu a uczniowie wraz z nauczycielami zostaną zaproszeni na Galę Rozdania Nagród, która odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w kinie „MIKRO” w Krakowie. W czasie gali, nominowane filmy zostaną wyświetlone na dużym kinowym ekranie dla publiczności, złożonej z kolegów z klasy, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Przedstawiona zostanie także prelekcja dot. uzależnień oraz krótki wykład o zasadach tworzeniu filmu.

Uczniowie, których filmy zostaną nominowane do II etapu mają szansę na wygranie nagrody o wartości 400 zł. Najlepsze filmy zostaną nagrodzone statuetkami „Oscara”. Drobne upominki przygotowali także partnerzy konkursu: Targ Pietruszkowy i Gotujemy Bistro, Suchy Pedro Bistro oraz sklep internetowy stukapuka.pl

Pokaż, że warto żyć BEZ UZALEŻNIEŃ

Wierzymy, że rozwijanie pasji młodych ludzi jest niezbędne w życiu wolnym od uzależnień. Młodzież najlepiej rozumie swój język, więc tym konkursem chcemy przekazać jej głos. Serdecznie zachęcamy do opowiedzenia swojej historii.

Oddział Oświaty zdrowotnej i Promocji Zdrowia  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie od wielu lat realizuje  zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień poprzez  realizację programów edukacyjnych i kampanii, organizację konferencji oraz działania informacyjno – edukacyjne  skierowane do uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Tematyka spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i pedagogów, a działania profilaktyczne przynoszą wymierne efekty.

 

Opracowała: Mariola Koziarz

Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie programu szczepień ochronnych na rok 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o ukazaniu się Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z dnia 31 października 2017 r.  poz. 108), który będzie obowiązywał od stycznia 2018 roku.

Program Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2018 stanowiący załącznik do ww. komunikatu ogłoszony został na podstawie art. 17 ust 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173 ).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Wyk: Anna Sotoła-Smyrak

Pliki do pobrania
Download this file (pso_2018_r_.pdf)pso_2018_r_.pdf

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie