Witamy na stronie PSSE Kraków

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Czułów-Zręby w gminie Liszki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Czułów-Zręby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowieinformuje, iż na podstawie sprawozdania z analizy laboratoryjnej próby wody pobranej w dniu 23 września 2016 r. ze zbiornika wodociągu publicznego Czułów-Zręby wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

 

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 27 września 2016 r.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Zalasw gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Zalas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 21 i 22 września 2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Zalas wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch 
data aktualizacji: 23 września 2016 r.

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Czułów-Zręby w gminie Liszki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęciawody Czułów-Zręby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 20 września 2016 r., w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody została pobrana próba wody ze zbiornika  wodociągu publicznego Czułów-Zręby. Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 20-22 września 2016 r. wykazała obecność bakterii grupy Coli w ilości 18 j.t.k. w 100 ml wody.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego Czułów-Zręby.

Eksploatator ujęcia wodociągu publicznego Czułów-Zręby  tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMEROL” S.A, Kryspinów 1 podjęło natychmiastowe działania tj:  

 • płukanie sieci wraz z chlorowaniem zbiornika;
 • poinformowano osoby korzystające ze wskazanego ujęcia o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień”;
 • zaopatrzono ludność w wodę butelkowaną

 

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Czułów-Zręby w gminie Liszki  nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 

 

Pństwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 22.09.2016 r.   

 

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Zalasw gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Zalas.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 21 września 2016 r., w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane do badań laboratoryjnych, w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym próby wody z następujących punktów: hydrofornia Zalas, sieć: Zalas zestaw samopłuczący do-do na sieci wodociągowej na hydrancie obok posesji 204 oraz sieć: Zalas – szkoła. Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 19-21 września 2016 r. wykazała obecność bakterii grupy Coli w badanych próbach. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego Zalas.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. będący eksploatatorem wodociągu publicznego Zalas podjęło natychmiastowe działania tj:  

- płukanie sieci wraz z chlorowaniem ujęcia;

- poinformowano osoby korzystające ze wskazanego ujęcia o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień”;

- zaopatrzono ludność w wodę pitną z beczkowozu.

W dniu 21 września 2016 r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zostały pobrane próby wody do badań bakteriologicznych w ww. miejscach oraz w miejscu tankowania beczkowozu (z wodociągu publicznego Krzeszowice-Czatkowice). Zgodnie z posiadaną dokumentacją jakość wody podawanej z wodociągu publicznego Krzeszowice-Czatkowice spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próby wody pobrane w dniu 19 września 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej).

 

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Zalas, w gminie Krzeszowice nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Pństwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński 
data aktualizacji: 21.09.2016 r.   

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje.

W dniach od 26 września do 5 października 2016 r. na obszarze całego Województwa Małopolskiego przeprowadzana jest akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, która jest kontynuacją szczepień z lat ubiegłych, wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu w formie przynęt.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

 • nie wchodzić na teren lasu
 • zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych
 • nie dotykać i nie podnosić  a tym bardziej nie rozłamywać przynęt. Przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy
 • przypadkowy kontakt człowieka z kapsułką zawierającą wirus szczepionki wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia rąk, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy

 

W przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

Akcję szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie prowadzić będzie Inspekcja Weterynaryjna. Szczegółowych informacji udzielają:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. (12) 293 10 00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. (12) 411 25 69

 

 

Opracowała: B. Stabach

Światowy Dzień Serca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje o Światowym Dniu Serca, przypadającym w ostatnią sobotę września.

Serce- mięsień, który rozpoczyna swoją pracę już w trzecim tygodniu od poczęcia dziecka, nieprzerwanie pompuje krew a jego zatrzymanie wyznacza datę śmierci człowieka. Mimo powszechnej wiedzy o konieczności dbania o własne serce, choroby układu krążenia nadal są główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności w dzisiejszym świecie. Każdego roku ponad 17,5 mln ludzi umiera w skutek chorób związanych z sercem.

Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego dzielą się na modyfikowalne i niemodyfikowalne przez człowieka. Te, na które człowiek nie ma bezpośredniego wpływu to m.in. predyspozycje genetyczne i rodzinne, wiek (ryzyko zwiększa się 2-krotnie, co 10 lat, od 55. roku życia), płeć (mężczyźni są bardziej narażeni niż kobiety), cukrzyca czy pochodzenie. Jednak do głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego  w większości należą te które zależą od stylu życia.

Aktywność fizyczna, zdrowa i racjonalna dieta, wykonywanie badań profilaktycznych oraz utrzymywanie odpowiedniej wagi w znaczny sposób sprzyja zdrowiu serca. Podwyższonemu ryzyku chorób układu krążenia sprzyja utrzymujące się wysokie ciśnienie, zbyt wysoki cholesterol i cukier, ciągłe narażenie na stres oraz palenie tytoniu.

Jak chronić swoje serce?

 

Bądź aktywny

30 minut aktywności dziennie może pomóc w zapobieganiu zawału serca i udaru mózgu. Na początek spróbuj ćwiczyć podczas wykonywania codziennych czynności np. korzystania ze schodów zamiast z windy czy wyjście z tramwaju o jeden przystanek wcześniej i pokonanie dystansu pieszo. Bycie aktywnym to również świetny sposób na stres i kontrolowanie wagi.

Przy obecnym rozwoju technologii można w prosty sposób mierzyć i kontrolować podejmowane aktywności. Dostępnych jest wiele aplikacji na telefon, kalkulatorów on-line, filmów instruktażowych czy gadżetów np. pulsometrów czy krokomierzów. Wystarczy podjąć wyzwanie a z czasem ćwiczenia mogą wejść w nawyk.

 

Rzuć palenie i nie przebywaj w otoczeniu palących

Jeśli palisz - rzuć, jeśli nie palisz - nie zaczynaj. Jeśli rzucisz palenie, ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca zmniejszy się o połowę w ciągu roku i wróci do normalnego poziomu w miarę upływu czasu. Narażenie na bierne palenie znacząco zwiększa ryzyko zawału serca- jeśli to możliwe unikaj zadymionych miejsc.

 

Jedz zdrowo

Jedz dużo świeżych owoców i warzyw, różnego rodzaju produktów pełnoziarnistych, chude mięso, ryby, groch, fasolę, soczewicę oraz żywności o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych. Ogranicz spożycie soli, także tej zawartej w przetworzonej żywności, co pomoże kontrolować ciśnienie krwi. Unikaj picia alkoholu. Pij dużo wody! Zapoznaj się z piramidą żywienia i stosuj do przedstawionych w niej zasad.

 

Utrzymuj odpowiednią wagę

Utrzymywanie odpowiedniej wagi zmniejszy ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Dobrym sposobem kontroli jest użycie wskaźnika BMI (Body Mass Index), który jest miarą poziomu tkanki tłuszczowej w ciele w oparciu o wysokość i wagę. Aby obliczyć swój wskaźnik BMI, należy podzielić masę ciała (w kilogramach) przez wzrost podniesiony do kwadratu (w metrach). Zdrowy dorosły człowiek powinien zachować swoje BMI między 18,5 a 24,9 kg/m2.

 

Wykonuj badania profilaktyczne

Raz do roku wykonaj badania ogólne z krwi, poziomu cholesterolu (lipidogram) i cukru. Regularnie mierz ciśnienie krwi. Nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka udaru mózgu- dbaj o utrzymanie prawidłowego poziomu ciśnienia krwi.

 

Ostrożnie z lekami

W przypadku, gdy potrzebne będą leki, bierz je regularnie zgodnie z zaleceniami lekarza. Różne medykamenty mogą osłabiać lub wzmacniać wzajemne działanie. Poinformuj specjalistę o wszystkich przyjmowanych lekach, nawet tych bez recepty.

 

Poznaj znaki ostrzegawcze

Zawał serca

Niektóre ataki serca są nagłe i intensywne, wtedy nikt nie wątpi w to, co się dzieje i czynności ratunkowe są podejmowane szybko. Jednak większość zawałów serca zaczyna się powoli, łagodnym bólem lub dyskomfortem w klatce piersiowej. Często osoby nie są pewne, co się dzieje i czekają zbyt długo z wezwaniem pomocy. A istotne są każde minuty, ponieważ, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, im szybciej zostanie udzielona pomoc, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie.

 

Oznaki mogące świadczyć o zawale serca:

 • Dyskomfort w klatce piersiowej. Większość zawałów obejmuje dyskomfort (ból, uczucie ucisku) w klatce piersiowej, który trwa dłużej niż kilka minut lub odchodzi i wraca.
 • Dyskomfort lub ból w innych obszarach górnej części ciała. Objawy mogą obejmować jedno lub oba ramiona, plecy, szyję, żuchwę lub żołądek.
 • Uczucie duszność, płytki oddech.
 • Uczucie zimnego potu, nudności lub zawroty głowy.

 

Udar mózgu

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Jeśli którykolwiek z tych objawów pojawiają się , nie zwlekaj - natychmiast skorzystaj z pomocy lekarskiej!

 • Nagłe drętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, w szczególności z jednej strony ciała.
 • Nagła dezorientacja, trudności z mówieniem lub rozumieniem.
 • Nagłe kłopoty z widzeniem w jednym lub obu oczach.
 • Nagłe problemy z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji.
 • Nagły silny ból głowy bez znanej przyczyny.

 

Pamiętaj, jeśli widzisz osobę z wymienionymi objawami, zadzwoń na pogotowie. Jeśli osoba straci przytomność i nie oddycha, wezwij pomoc a następnie rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową - 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy. Zasada 30:2- może uratować czyjeś życie.

 

Bądź świadomy swoich działań. Bądź dumny z dbania o serce swoje i swojej rodziny.

 

Źródło:

 1. http://worldheartday.org/what-is-cvd/

 2. http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?wid=1&news=75

 3. Grafika: http://worldheartday.org/wp-content/themes/WHD/images/WCC2016%20CVDs%20infographic-2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Mariola Koziarz

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie