Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Krakowie

 

Witamy na stronie PSSE Kraków

 

Komunikat nr 9 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki” – zbiornik nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 5 lipca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki”

 

stwierdza przydatności wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 11 lipca 2018 r.

 

 

 

Komunikat nr 10 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 9 lipca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

 

stwierdza przydatności wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 13 lipca 2018 r.

Bezpieczne grzybobranie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów.

 • zbieraj grzyby tylko dobrze znane, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasów grzybów),
 • zbieraj grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku,
 • pamiętaj, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe,
 • nie oceniaj grzybów na podstawie smaku, ponieważ – przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym,
 • zbieraj grzyby do koszyków, bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie do reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów przyspieszających ich psucie,
 • potrawy z grzybów spożywaj świeże, bezpośrednio po sporządzeniu,
 • nie przechowuj potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ łatwo się psują i szybko powstają w nich substancje trujące,
 • nie podawaj grzybów małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym.

Pamiętaj!

Nie wkładaj do koszyka grzybów, których nie jesteś pewien czy są jadalne, nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki.

Pamiętaj!

Zatrucia grzybami  objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką, podwyższoną temperaturą. Należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Osoby zbierające grzyby na własne potrzeby w przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów (świeżych, nie suszonych) mogą skorzystać z porady w PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z zatrudnionymi w tutejszej stacji klasyfikatorami grzybów p. Magdaleną Wojdas, tel. 12 417 24 24 wew. 142 (w godzinach 8.00 - 13.30 poniedziałek - piątek) oraz p. Małgorzatą Smulską, tel. 12 644 91 33 wew. 129 (w godzinach: 10.30 – 13.00 poniedziałek, 7.30 - 10.30 wtorek - piątek).

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce ”Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”. Link:  grzybyjadalne.wordpress.com

 
 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców: miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc, gdzie woda podawana jest z wodociągu publicznego Sadowie, gmina Kocmyrzów Luborzyca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analiza laboratoryjna próby wody pobranej w dniu 4 lipca 2018 r. z Ośrodka Zdrowia w Łuczycach wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w ilości 2 j.t.k. w 100 ml wody. Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

„Woda dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część  Łuczyc jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.”

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Anna Zająć
data aktualizacji: 6 lipca  2018 r.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób przenoszonych drogą seksualną na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego

Na podstawie zgłoszonych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zachorowań na choroby zakaźne dokonano oceny sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób przenoszonych drogą seksualną na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Obowiązkowej zgłaszalności podlegają zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151) chlamydiozy i inne  zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego, kiła, rzeżączka, zakażenia  ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS). W 2017 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zgłaszania chorób zakaźnych zgłoszono 223 przypadki zachorowań na choroby przenoszone drogą seksualną podlegające temu obowiązkowi, co stanowi 46% spadek zgłaszalności zachorowań na ww. choroby w porównaniu z 2016 rokiem. Wśród zgłoszonych przypadków zachorowań na choroby przenoszone drogą seksualną dominowały, jak w poprzednich latach, zachorowania na nowo wykryte zakażenia HIV tj. 117 zachorowań, co stanowiło 52% wszystkich zgłoszonych przypadków zachorowań na choroby przenoszone drogą seksualną z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.

Miasto Kraków

W 2017 roku z terenu miasta Krakowa zgłoszono 206 przypadków zachorowań na choroby przenoszone drogą seksualną, a tym samym zaobserwowano spadek o 71 zachorowań w stosunku do roku 2016, w którym zarejestrowano 135 przypadków.

W 2017 roku zgłoszono:

 • 108 przypadków nowo wykrytych zakażeń HIV. Dla porównania w 2016 roku zgłoszono znacznie mniej zakażeń, tj. 72 przypadki;
 • 76 przypadków zachorowań na kiłę, o 24 przypadki więcej w porównaniu do roku 2016 (tj. 52 zachorowań);
 • 15 przypadków zachorowań na rzeżączkę, o 7 przypadków więcej w stosunku do roku ubiegłego;
 • 7 przypadków zachorowań wywołanych przez chlamydie, w roku 2016 odnotowano 3 przypadki zachorowań na ww. chorobę przenoszoną drogą seksualną.

 

Powiat krakowski

Ogólna liczba zarejestrowanych w 2017 roku zachorowań na choroby przenoszone drogą seksualną w powiecie krakowskim wyniosła 17 przypadków, co stanowi liczbę porównywalną z rokiem 2016 (18 przypadków zachorowań) i spadek w porównaniu z rokiem 2015, kiedy zgłoszono 24 przypadki.

Wśród zgłaszanych chorób przenoszonych drogą seksualną dominowały zachorowania na nowo wykryte zakażenia HIV (9 przypadków, w 2016 roku zgłoszono 5 przypadków) oraz zachorowania na kiłę (6 przypadków, co stanowi spadek o 5 przypadków w porównaniu do roku 2016).  W 2017 roku nie zgłoszono zachorowań na choroby przenoszone drogą seksualną wywołane przez Chlamydie.

 

Więcej informacji o chorobach przenoszonych drogą seksualną znajdziecie Państwo w zamieszczonym poniżej załączniku.

 

Opracowała: Paulina Kłysińska

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie