Witamy na stronie PSSE Kraków

Zakończenie wakacji dla przedszkolaków


Piasek, muszelki, kasza, wata, bibuła, kredki, papier, liście, nożyczki… to tylko kilka składników użytych do wykonania prac plastycznych. Przedszkolaki wykazały się olbrzymią wyobraźnią i wiedzą podczas konkursu „Moje bezpieczne wakacje”. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zaprasza wszystkie przedszkolaki wraz z opiekunami na imprezę plenerową z okazji zakończenia wakacji, która odbędzie się przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania S.A. w Krakowie, Strażą Miejską w Krakowie  oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Zakończenie wakacji nie musi być nudne! Gry i zabawy na świeżym powietrzu, wspólne rysowanie, wystawa pokonkursowych prac plastycznych, spotkania z ekspertami i inne atrakcje. A wszystko to już 24 sierpnia 2017 r. w Parku im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w godzinach od 10:00 do 12:00.

Podczas imprezy odbędzie się podsumowanie konkursu „Moje bezpieczne wakacje”, który pozwolił przedszkolakom zapoznać się z zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wpłynęło wiele pięknych prac plastycznych. Wszystkie będzie można obejrzeć w czasie trwania imprezy. Dzieci będą miały także okazje rozwiązywać zagadki zdrowotne i uczestniczyć w wielkoformatowej grze przygotowanej przez przedstawicieli Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Przedstawiciele Straży Miejskiej przygotują grę pokazującą jak bezpiecznie poruszać się w mieście, zapoznają maluchy z akcesoriami używanymi w pracy strażnika a także opowiedzą czym jest bezpieczeństwo. Dzięki spotkaniu z przedstawicielami Wodociągów Krakowskich dzieci będą miały możliwość poznać zalety picia wody. Specjalnie dla przedszkolaków Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zaprezentuje sposób w jaki utrzymywany jest porządek w mieście. A to jeszcze nie wszystkie atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych. Drobne upominki, dla każdego dziecka, pozwolą utrwalić pozytywne zachowania.

Wystawa prac plastycznych zorganizowana będzie w okolicy placu zabaw. Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami oraz grupy przedszkolne.

Opracowała: Mariola Koziarz

 

Komunikat nr 12 bieżąca ocena jakości wody w akwenie Nad Zalewem Budzyń – Kryspinów, Liszki - miejsce wykorzystywane do kąpieli -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.) ; art. 34d  ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 6 lipca 2017 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w „miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Nad Zalewem Budzyń – Kryspinów, Liszki”

stwierdza o przydatności wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 18 sierpnia 2017 r.

 

Komunikat nr 11 bieżąca ocena jakości wody w akwenie Zalew Zakrzówek Zbiornik 1, południe przy ul. Wyłom w Krakowie - miejsce wykorzystywane do kąpieli -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.) ; art. 34d  ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 25 lipca 2017 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w „miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zalew Zakrzówek - Zbiornik 1, południe w Krakowie.”

stwierdza o przydatności wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Anna Zająć
data aktualizacji: 16 sierpnia 2017 r.

Komunikat nr 10 bieżąca ocena jakości wody w akwenie Zalew Zakrzówek Zbiornik północno-wschodni przy ul. Wyłom w Krakowie - miejsce wykorzystywane do kąpieli -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.) ; art. 34d  ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 25 lipca 2017 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w „miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zalew Zakrzówek, zbiornik północno-wschodni w Krakowie.”

stwierdza o przydatności wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Anna Zająć
data aktualizacji: 16 sierpnia 2017 r.

Profilaktyka chorób zakaźnych w podróży

Jeśli planujesz wakacje w tropikalnych krajach nie zapomnij o swoim zdrowiu i zaplanuj wraz ze specjalistą medycyny podróży niezbędną profilaktykę. Lista ważnych spraw dla profilaktyki chorób zakaźnych to:

I. Szczepienia ochronne                                      

II. Profilaktyka malarii i innych chorób przenoszonych przez owady                         

III. Higiena w tropikach i profilaktyka chorób przewodu pokarmowego

 

I. W egzotycznych rejonach świata turysta narażony jest na choroby tropikalne oraz powszechnie występujące drobnoustroje chorobotwórcze związane zwykle z niskim poziomem warunków sanitarnych. Chorobom tropikalnym można skutecznie zapobiegać poprzez odpowiednie przygotowanie do podróży. Na 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem warto udać się do placówki medycyny podróży. Wizyta w gabinecie medycyny podróży, u lekarza, który na co dzień zajmuje się epidemiologią i medycyną tropikalną oraz czynnie bierze udział w ruchu globtroterskim, regularnie podróżując po świecie, gwarantuje wysoki poziom porady, opartej na wiedzy i własnym doświadczeniu, wyniesionym z praktyk, a nie ze środków masowego przekazu. Statystyki dowodzą, że nawet największa ostrożność nie uchroni nas przed chorobą, niemniej jednak ryzyko zachorowania można zminimalizować lub nawet wykluczyć. W tym wypadku kluczową rolę odgrywają szczepienia ochronne. To jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Jest to bezpieczna i skuteczna forma profilaktyki, wykorzystująca naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniająca odporność na długi czas. Aby wytworzyć odporność niektóre szczepienia wymagają podania dwóch lub trzech dawek w odpowiednich odstępach czasowych, dlatego warto zaplanować wizytę u specjalisty medycyny podróży 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Lekarz pomoże wybrać szczepienia oraz oceni ewentualne przeciwwskazania do ich wykonania. Warto rozważyć szczepienia nie tylko w odniesieniu do jednego sezonu ale także w perspektywie kolejnych wyjazdów, gdyż szczepienia, w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki, uodparniają na kilka, kilkanaście lat, a niektóre nawet na całe życie. Rezygnacja ze szczepień zalecanych przed podróżą może zaowocować przerwaniem podróży ze względów zdrowotnych.

Wybrane szczepienia ochronne dla podróżujących:

Wirusowe zapalenie wątroby typu A – występuje w wielu krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. Do zakażenia dochodzi głównie drogą pokarmową poprzez spożycie żywności lub wody zakażonych wirusem, stąd też chorobę popularnie nazywa się ,,chorobą brudnych rąk”. U większości zaszczepionych odporność występuje już w 2 tygodnie po pierwszej dawce, a podanie drugiej dawki uzupełniającej daje ochronę na wiele lat.

Żółta Febra -  ciężka choroba wirusowa przenoszona przez komary. Występuje w krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Obecnie dostępna jest szczepionka przeciwko żółtej febrze, podawana raz na 10 lat.

Tężec -  zasięg ogólnoświatowy, szczególnie w rejonach wiejskich. Zakaźna choroba układu nerwowego. Do zakażenia dochodzi poprzez zanieczyszczenie uszkodzonej skóry, zranienia, oparzenia. W Polsce dostępnych jest kilka szczepionek przeciwko tężcowi, dobieranych odpowiednio do indywidualnych przypadków.

Japońskie Zapalenie Mózgu (JZM) – choroba wirusowa przenoszona przez komary. Występuje w Azji i zachodniej części Pacyfiku. Ryzyko zachorowania dla podróżnych wzrasta w porze deszczowej i monsunowej, w regionach wiejskich (pola ryżowe). Jest to poważna choroba, śmiertelna w 20-40% wszystkich przypadków. JZM może prowadzić do poważnych długoterminowych konsekwencji, takich jak fizyczna lub psychiczna niepełnosprawność lub śmierć. Wszyscy podróżujący do obszarów ryzyka zakażeniem  JZM powinni rozważyć zaszczepienie się. Jedno ukąszenie komara może spowodować Japońskie Zapalenie Mózgu.

Dur Brzuszny – ciężka choroba wywołana przez bakterie, do zakażenia dochodzi po spożyciu zanieczyszczonej bakteriami żywności lub wody. Obszary największego ryzyka zakażenia to wschodnia i południowo - wschodnia część Azji, Afryka, Południowa i Środkowa Ameryka. Profilaktyka obejmuje zarówno przestrzeganie higieny przygotowywanej żywności jak i szczepienia ochronne. Możliwe jest zastosowanie m.in. szczepionki jednodawkowej, podawanej najpóźniej tydzień przed wyjazdem.

Wścieklizna – ciężka, śmiertelna choroba wirusowa przenoszona poprzez kontakt uszkodzonej skóry ze śliną chorego zwierzęcia. Wścieklizna występuje na obszarze Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej, ale także Europy (Rumunia). Szczepienia  przedekspozycyjne obejmują 3 dawki w odstępach 0-7-28 dni oraz dawkę uzupełniającą po 12 miesiącach.

II. Malaria jest ciężką chorobą wywołaną przez pierwotniaki z rodziny Plasmodium przeciw której nie ma szczepionki. Pierwotniaki te przenoszone są przez komary, a do zarażenia człowieka dochodzi poprzez ukąszenie komara. Skuteczna ochrona obejmuje zarówno stosowanie barier mechanicznych (moskitiery – nie tylko w pomieszczeniach, ale także na otwartej przestrzeni, siatki w oknach, jasna odzież z długimi rękawami i nogawkami, zakryte buty, skarpetki) jak i środków odstraszających owady tzw. Repelentów. Należy stosować repelenty zarówno na odkrytą skórę jak i na moskitiery, siatki w oknach oraz odzież. Czas działania repelentu to 2-4 godziny. Należy pamiętać, że zapobieganie ukąszeniom komarów to także ochrona przed ukąszeniami innych owadów (kleszczy, much, meszek), a co za tym idzie ochrona przed innymi ciężkimi chorobami przenoszonymi przez te owady. Bardzo ważna jest również profilaktyka farmakologiczna malarii. Należy ją stosować przyjmując w trakcie pobytu w rejonach występowania malarii (Afryka Subsaharyjska, Azja – jej wschodnia i południowo-wschodnia część, Ameryka Środkowa i Południowa) leki przeciwmalaryczne w dawkach profilaktycznych.

III. Higiena w tropikach obejmuje zarówno profilaktykę chorób biegunkowych i innych chorób przewodu pokarmowego jak i profilaktykę chorób skóry, śluzówek, chorób przenoszonych przez kontakt bezpośredni z inną osobą, między innymi kontakt seksualny. Najczęstszą chorobą przewodu pokarmowego w tropikach jest tak zwana biegunka podróżnych. Istotne jest przestrzeganie zasad higieny oraz stosowanie wczesnego leczenia w przypadku wystąpienia pierwszych objawów. Do zachorowania dochodzi po spożyciu zakażonej żywności lub wody. Dlatego też należy pamiętać o spożywaniu wyłącznie jedzenia poddawanego obróbce termicznej, świeżo przygotowanego, najlepiej gorącego. Należy unikać spożywania niedogotowanego mięsa lub owoców morza. Owoce i warzywa powinno się spożywać tylko po umyciu przez siebie, nie należy pić niepasteryzowanego mleka i jego przetworów. Pijemy wyłącznie napoje zamykane fabrycznie, butelkowaną fabrycznie wodę mineralną. Takiej też wody należy używać do mycia zębów. Do zakażenia ciężkimi chorobami zakaźnymi (wirusowe zapalenie wątroby, AIDS, kiła, rzeżączka) może dojść w trakcie ryzykownych kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia.

Planując urlop warto zatem przestrzegać powyższych zaleceń albowiem zaoszczędzi to bólu i dyskomfortu związanego z chorobą. Najlepiej aby, z podróży zagranicznych przywozić jedynie miłe wspomnienia a nie choroby.

Wyk: B. Lemańska

Ocena stanu sanitarnohigienicznego zakładów (lokali gastronomicznych, zakładów małej gastronomii, punktów małej gastronomii, obiektów ruchomych oraz sklepów i kiosków) zlokalizowanych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu krakowskiego

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniu  20 lipca 2017 r. skontrolowali 11 zakładów żywnościowo-żywieniowych  zlokalizowanych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu krakowskiego tj. nad Zalewem Budzyńskim i Zalewem Na Piaskach w Budzyniu, Cholerzynie i Kryspinowie. Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów, a także oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

W trakcie przeprowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 5 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 2 przypadkach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarno-higienicznych należały:

  • brak opracowanych, wdrożonych i przestrzeganych instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP w zakresie prowadzonej działalności;
  • brak bieżących zapisów wynikających z przestrzegania instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz zapisów wynikających z wdrażania procedur opartych na  zasadach systemu HACCP.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarnohigienicznej nałożono 4 grzywny w drodze mandatów karnych oraz wydano polecenia pokontrolne mające na celu usunięcie nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej, brakiem opracowanej i wdrożonej dokumentacji z zakresu GHP, GMP i HACCP oraz brakiem wykazu składników środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta (m.in. dań i potraw małej gastronomii, lodów porcjowanych), wydanych zostanie 5 decyzji administracyjnych.

 

 

Opracowała: Aleksandra Kowalik

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie