Witamy na stronie PSSE Kraków

GRYPA (influenza)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i ostrzega:

Grypa jest ostrą chorobą wirusową wywołaną przez wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Przenosi się głównie drogą kropelkową, poprzez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami. Wyróżnia się trzy typy wirusa tj. A, B, C [w obrębie typu wirusa A na podstawie różnic w budowie antygenów powierzchniowych, tj. hemaglutynin (H) i neuraminidazy (N) wyróżnia się wiele podtypów, m.in. H1N1, H3N2]. Wirusy grypy cechują się dużą zmiennością antygenową. Wirusy te poza organizmem żywym mogą przetrwać jedynie kilka godzin (średnio 2-3 godziny). Najwięcej zachorowań występuje w miesiącach jesienno-zimowych. Choroba rozprzestrzenia się w dużych skupiskach ludności na przykład w internatach, szkołach, szpitalach, domach pomocy społecznej. Rezerwuarem drobnoustrojów jest człowiek oraz niektóre zwierzęta (np. świnie, ptaki).

Okres zakaźności wynosi średnio 5-10 dni, u osób dorosłych 1 dzień przed i do 5 dni po wystąpieniu objawów, a u dzieci nawet dłużej niż 7 dni po wystąpieniu objawów.

Okres wylęgania choroby wynosi 1-4 dni, przeciętnie 2 dni, po których pojawiają się pierwsze objawy takie jak wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, złe samopoczucie, bóle gardła, bóle głowy, katar, suchy męczący kaszel. U niektórych osób mogą wystąpić bóle brzucha i biegunka.

Rozpoznanie zachorowania przez lekarza opiera się głównie na podstawie objawów klinicznych. W niektórych przypadkach występują groźne powikłania po zachorowaniu, zwłaszcza u osób starszych i dzieci takie jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mózgu. W leczeniu grypy stosuje się leki przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, a w przypadku ciężkiego przebiegu leki przeciwwirusowe.

Analiza zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.

W 2017 roku zgłoszono 142097 zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych, natomiast w 2016 roku takich zachorowań było 127207. Zaobserwowano 11% wzrost zachorowań w porównaniu do roku 2016. Hospitalizowano w roku 2017 ogółem 388 osób, w tym 191 dzieci do lat 14.

 

Wykres 1. Zachorowania, podejrzenia zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego w 2017 roku w porównaniu do lat 2016 i 2015

Najwięcej zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych w 2017 roku wystąpiło w grupie wiekowej od 15 do 64 lat, tj. 75139 przypadków, w tym 67 osób skierowano do szpitala. W roku 2016 również najwięcej zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych wystąpiło w tej samej grupie wiekowej (64046 przypadków, 171 osób skierowano do szpitala). Zaznaczyć należy, że w 2017 roku odnotowano wzrost zachorowań na grypę również w następujących grupach wiekowych: 0-4 lat, tj. 32977 przypadków (w roku 2016 – 28685), 65 lat i więcej - 11286 zachorowań (w roku 2016 -10430).

 

Tabela 1. Liczba zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę  i zachorowań     grypopodobnych wg wieku chorych (wg MZ-55)

 

Wiek

Liczba zachorowań oraz podejrzeń w 2016 roku

Liczba zachorowań oraz podejrzeń

w 2017 roku

Ogółem

Osoby skierowane do szpitala

Ogółem

Osoby skierowane do szpitala

0-4

28685

146

32977

151

5-14

24046

87

22695

40

15-64

64046

171

75139

67

65 i więcej

10430

124

11286

130

Razem

127207

528

142097

388

 

W 2017 roku zarejestrowano 112 przypadków potwierdzonych zachorowań na grypę, tj. o 47 % mniej niż w 2016 roku, kiedy odnotowano 212 przypadków

W 2017 roku zgłoszono 1 przypadek zgonu z powodu grypy, w grupie wiekowej od 65 lat i więcej, natomiast w roku 2016 odnotowano 9 przypadków zgonu z powodu grypy.

Zaznaczyć należy, że w 2017 roku zgłoszono jedno ognisko zachorowań na grypę typu A(H1N10 w krakowskim szpitalu, natomiast w roku 2016 zarejestrowano 6 takich ognisk epidemicznych.

Tabela 2. Sytuacja epidemiologiczna grypy na terenie miasta Krakowa w styczniu 2018 r. w porównaniu do  stycznia 2017 r.

MIASTO KRAKÓW

POLSKA

Liczba zachorowań w okresie

Zapadalność /100 tys. ludności w okresie

Liczba zachorowań w okresie

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

22635

17541

2952,11

2287,74

1818,36

2302,15

 

 

Wykres 2.

Tabela 3. Sytuacja epidemiologiczna grypy na terenie powiatu krakowskiego w  styczniu 2018 r. w porównaniu do  stycznia 2017 r.

POWIAT KRAKOWSKI

POLSKA

Liczba zachorowań w okresie

Zapadalność /100 tys. ludności w okresie

Liczba zachorowań w okresie

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

2194

2881

801,68

1052,71

1818,36

2302,15

 

Wykres 3

Profilaktyka

Ze względu na wzrost zachorowań na grypę oraz możliwość wystąpienia powikłań ważne jest zaszczepienie się przeciwko grypie. Zalecane są szczepienia modyfikowaną każdego roku szczepionką przeciwko grypie sezonowej, podawaną głównie przed wystąpieniem wzmożonych zachorowań, tj. w miesiącach wrzesień-listopad, co nie wyklucza możliwości zaszczepienia się w okresie późniejszym. Skład szczepionki jest co roku modyfikowany na podstawie obserwacji typów i podtypów wirusa grypy krążącego w populacji w poprzednim sezonie epidemicznym. Szczepionki przeciw grypie są szczepionkami inaktywowanymi (zawierającymi zabite wirusy). Szczepionkę można podać każdemu już od 6 miesiąca życia, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych. Odporność uzyskuje się po 7 dniach od zaszczepienia, a utrzymuje się średnio do 6 miesięcy.

W Polsce w sezonie epidemicznym 2017/2018 dostępne są dwie szczepionki przeciw grypie:

 • Vaxigrip Tetrazawiera trzy wirusy grypy: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-likevirus oraz B/Brisbane/60/2008-like virus
 • Influvac, w skład której wchodzą cztery typy wirusa: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-likevirus, B/Brisbane/60/2008-like virus, oraz B/Phuket/3073/2013-like

Szczepienia przeciw grypie chronią przed powikłaniami pogrypowymi, są najskuteczniejszą i najtańszą metodą zapobiegania grypie.

W okresie wzrostu zachorowań na grypę należy pamiętać o zasadach zdrowego stylu życia i prostych czynnościach higienicznych, które mogą pomóc w profilaktyce grypy, a także w przypadku wystąpienia zachorowań, tj.:

 • odpowiedni ubiór stosownie do pogody,
 • urozmaicona dieta, bogata w składniki odżywcze, witaminy i minerały,
 • aktywność fizyczna,
 • właściwa ilość snu i odpoczynku,
 • zachowanie higieny osobistej i otoczenia np. częste mycie rąk wodą z mydłem, unikania dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków,
 • unikanie dużych skupisk ludzi,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • w sytuacji bliskiego kontaktu z chorym noszenie maseczek,
 • zasłanianie ust  i nosa chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wrzucić do kosza na śmieci,
 • w przypadku choroby należy bezwzględnie zostać w domu i jak najmniej kontaktować się  z osobami zdrowymi.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Źródła:

 1. Baumann-Popczyk A., Sadkowska-Todys M., Zieliński A.,(red.)  2014. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, wyd VII,
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 2018 r. Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań  na grypę za okres 1.01-7.01.2018 r,, 8.01-15.01.2018 r., 16.01-22.01.2018 r., 23.01-31.01.2018 r.
 3. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., (red.) 2007 r. Wakcynologia, wyd. II
 4. www.szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa

 

wykonała: Małgorzata Jackowska

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że dnia 12 lutego 2018 roku, w województwie małopolskim rozpoczynają się ferie zimowe. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można uzyskać w:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10,  można również zgłaszać drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Komenda Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-29-05, 12/615-41-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Komendzie  Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowymtel. 601 100 300 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarkitel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
 • Krakowskiej Izbie Turystykitel. 12/429-44-50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ferii zimowych:

 1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
 2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
 3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
 4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
 5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
 6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
 7. Korzystaj z zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
 8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
 9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych. 
 10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
 11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
 12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i  kierowcy potrzebują więcej  czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź tylko w miejscu wyznaczonym, uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
 13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
 14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz  o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

 

Przydatne linki:

http://wypoczynek.men.gov.pl/

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie-2014-z-malopolska-policja

http://www.bezpiecznienastoku.pl

 

Źródła:

http://wsse.krakow.pl/page/

http://zstil.type.pl/wp-zstil/wp-content/uploads/2017/02/577_wywieszka.pdf

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

 

 
 

Komunikat dotyczący kontroli przechowywania szczepionek

W związku z niepokojącymi doniesieniami „Dziennika Gazeta Prawna” uprzejmie informujemy, że szczepienia w placówkach ochrony zdrowia dotkniętych brakiem dostaw prądu, nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów.

W ostatnich dniach października 2017 r. w wyniku działania orkanu „Grzegorz” doszło do przerwania dostaw prądu w kilku województwach na zachodzie Polski. W niektórych placówkach ochrony zdrowia brak prądu wpłynął negatywnie na warunki przechowywania szczepionek, które przez kilkanaście godzin pozostawały poza optymalnym zakresem temperatur (od +2 do +8 stopni).

W województwie lubuskim służby inspekcji sanitarnej w ramach współpracy, zwróciły się do  inspekcji farmaceutycznej o kontrolę gabinetów, przychodni i szpitali w tym zakresie. W wyniku wspólnych działań trwających od listopada 2017 do końca stycznia 2018, służby inspekcyjne zabezpieczyły ponad 2100 opakowań, które decyzjami wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zostały wycofane i przeznaczone do utylizacji. W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że pacjentom do czasu kontroli podano 448 szczepionek (informacje z kontroli sanepidu). Kontrole w kolejnych placówkach ochrony zdrowia województwa lubuskiego trwają. W innych województwach nie zanotowano żadnych sygnałów o podobnych problemach. Służby inspekcyjne monitorują sytuację w innych województwach dotkniętych orkanem.

Zespół ds. szczepień przy Ministrze Zdrowia, którego sekretarzem jest dr Paweł Grzesiowski, wydał opinię opierającą się na rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia „Temperature sensivity of vaccines” WHO IVB/06.10 („Wrażliwość szczepionek na temperaturę). Publikacja WHO została przygotowana na podstawie szeroko zakrojonych badań. Zgodnie z zaleceniami zespołu przechowywanie szczepionek poza optymalnym zakresem temperatur przez kilkanaście godzin nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, a jedynie skraca kilkuletni okres przydatności do użycia, gwarantowany przez producenta do kilku miesięcy.

W opinii inspekcji farmaceutycznej, wiążące dla oceny użyteczności szczepionek są informacje zgłoszone przez producentów w procesie rejestracji produktu leczniczego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). Producenci wskazują w na temperaturę 2 - 8 stopni C, również w wyjaśnieniach dotyczących opisywanych zdarzeń. W związku z powyższym produkty, które opuściły tzw. zimny łańcuch należy uznać za niepełnowartościowe i wycofać z rynku. Lubuski inspektor farmaceutyczny wydał 80 decyzji tego rodzaju, w przygotowaniu jest kolejnych 110 decyzji. Jednocześnie działania prewencyjne podejmowane przez inspekcję nie oznaczają podwyższonego zagrożenia dla pacjentów, ale są rutynową reakcją związaną z koniecznością zachowania podwyższonych procedur bezpieczeństwa.

Żródło: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Informacje dotyczące zachorowań na gruźlicę w Krakowie i powiecie krakowskim w 2017 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i przestrzega:

Gruźlica jest chorobą zakaźną. Chorobę wywołuje bakteria zwana prątkiem gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Najczęściej występującą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc, ale prątki gruźlicy mogą atakować również inne narządy tj.: ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Zachorowaniu na gruźlicę mogą towarzyszyć objawy ogólne tj.: stany podgorączkowe lub gorączka w godzinach popołudniowych, może wystąpić także nocna potliwość, osłabienie organizmu, brak apetytu a także nieuzasadniona utrata masy ciała oraz objawy ze strony płuc tj.: kaszel najpierw suchy potem kaszel z odksztuszaniem śluzowatej plwociny, ból w klatce piersiowej i duszności. Chory wydala prątki gruźlicy wraz z wydzieliną dróg oddechowych, zwłaszcza w czasie kaszlu, ale także w czasie mówienia. Wdrożenie leczenia powoduje szybkie ustanie zakaźności chorego dla otoczenia. Aktualnie gruźlica jest chorobą całkowicie uleczalną, jedynie w przypadkach nieleczonych prowadzi do poważnych zmian chorobowych.

W Polsce profilaktyka gruźlicy polega na obowiązkowemu szczepieniu szczepionką BCG w pierwszej dobie życia dziecka. Działanie szczepionki BCG polega na ochronie dzieci przed wystąpieniem najcięższych, ostrych postaci gruźlicy, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i gruźlicy prosówkowej. Szczepienie nie chroni jednak w pełni przed zakażeniem i zachorowaniem na gruźlicę. Ważny jest również zdrowy styl życia, przestrzeganie zasad higieny w życiu codziennym, zdrowe odżywianie się, unikanie używek oraz stosowanie różnych form aktywności fizycznej.

Każdego roku rejestruje się na świecie 8-9 milionów nowych zachorowań na gruźlicę.
W Polsce co roku choruje na gruźlicę około 10 000 ludzi. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2016 roku wynosiła 16,8  zachorowań na 100 000 ludności.

W 2017 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zarejestrował  z terenu objętego nadzorem, tj. miasta Krakowa i powiatu krakowskiego oraz wykazał do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 138 przypadków zachorowań na gruźlicę (w Krakowie zachorowało 91 osób natomiast w powiecie krakowskim 47), wśród których nie potwierdzono gruźlicy wielolekoopornej. W  2017 roku zgłoszono  o 18 mniej zachorowań na gruźlicę niż w 2016 roku, w którym to stwierdzono 156 przypadków gruźlicy.

Zapadalność na gruźlicę w 2017 roku w Krakowie  i powiecie krakowskim łącznie wynosiła 13,2 (w Krakowie wyniosła 11,8 oraz 17,7 w powiecie krakowskim ziemskim), a w roku 2016 w Krakowie  i powiecie krakowskim łącznie wynosiła 15,08 (w Krakowie wyniosła 14,8 oraz 15,8 w powiecie krakowskim ziemskim).

Spośród chorych na gruźlicę w 2017 roku  70% stanowią mężczyźni a 30% kobiety. Średnia wieku mężczyzn chorych na gruźlicę to 63 lata a średnia wieku kobiet chorych na gruźlicę to 62 lata. Najwięcej zachorowań na gruźlicę, tj. 39 % chorych na gruźlicę w omawianym okresie  zanotowano w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia, 36%  to osoby  w wieku  od  45 do 64 roku  życia, a  24 % chorych mieści się w  przedziale wiekowym od 20 do 44 lat. Nie odnotowano zachorowań na gruźlicę wśród osób w wieku od 0 do 19 roku życia.

W roku 2017 zarejestrowano 1 zachorowanie na gruźlicę u cudzoziemca przebywającego  czasowo na terenie Krakowa (obywatel czeski przybyły do Krakowa z USA).

Zachorowania na gruźlicę  rozpoznawano głównie w szpitalach  oraz poradniach pulmonologicznych województwa małopolskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie prowadzi systematyczny nadzór nad zgłaszanymi przypadkami zachorowań na gruźlicę oraz nad osobami z kontaktu z chorymi na gruźlicę.

 

Literatura:

1. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2016 r., red. Maria Korzeniewska –Kosela, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa, 2017 r.

2. Gruźlica w Polsce. Biuletyn Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

3. System Rejestracji Zakażeń PSSE w Krakowie

4. Wiesław Magdzik, Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka, Warszawa, 2007 r.

 

Przygotowała: Małgorzata Samek

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności (do kilku lat).

Podjęte przez organy odpowiedzialne za nadzór nad jakością i bezpieczeństwem szczepionek decyzje o utylizacji szczepionek wynikały z przyjętych procedur postępowania w sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego i mających na celu zapewnienie najlepszej skuteczności szczepionek oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta.

Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że
krótkotrwałe przekroczenia określonego dla przechowywania szczepionek zakresu temperaturowego nie miały negatywnego wpływu na ich skuteczność, jak również nie wpływały na bezpieczeństwo ich podania, co wynika z badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - World Health Organisation) w raporcie z 2006 r. pt.: Temperature sensitivity of vaccines 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf).

Tym samym uznać należy, że użyte do szczepień dzieci i dorosłych szczepionki nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia zaszczepionych osób.

Źródło GIS

 

 

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem, ustanowiony 4 lutego 2000 roku na Światowym Szczycie Waki z Rakiem w Paryżu, zorganizowanym przez dyrektora generalnego UNESCO i Prezydenta Francji. Na szczycie opracowano tzw. Kartę Paryską, zobowiązującą wszystkie kraje, które podpisały się pod nią do tworzenia programów zapobiegających chorobom nowotworowym. Nadrzędnym celem Światowego Dnia Walki z Rakiem jest zwrócenie uwagi na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Nadrzędnym celem w Polsce wskazanym w związku z tegorocznymi obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem jest apel Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju - równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Choroby nowotworowe od wielu lat stanowią w Polsce drugą przyczynę zgonów - w ich wyniku umiera rocznie około 96 tys. osób (25% wszystkich zgonów). Według najnowszych prognoz, liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe będzie systematycznie rosnąć, stając się w niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przyrost liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ostatnim półwieczu wynika zarówno ze starzenia się ludności Polski, jak i z narażenia populacji na czynniki rakotwórcze, przede wszystkim związane ze stylem życia Polaków. Międzynarodowe zespoły badawcze szacują, że nawet 90% nowotworów powodują czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ. Przestrzegając prostych zasad zdrowego stylu życia, jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko zachorowania. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w ten sposób można uniknąć nawet 50% przypadków wszystkich nowotworów. Zasady, których należy przestrzegać, zostały opracowane dzięki wieloletnim badaniom naukowym i opublikowane pod tytułem „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. Na podstawie dwunastu zaleceń Kodeksu stworzono polską publikację „12 sposobów na zdrowie”. Zawierają one następujące porady, pomocne w prowadzeniu zdrowego stylu życia i obniżeniu ryzyka zachorowania na raka:

 1. Nie pal, nie używaj tytoniu w żadnej postaci. Jeden papieros zawiera około 7 tysięcy substancji chemicznych, z czego ponad 70 jest silnie rakotwórczych.

 2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Z powodu wymuszonego biernego palenia każdego roku w Polsce umiera około 2 000 osób, które same nigdy nie paliły.

 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała. Nadwaga i otyłość to drugi (po paleniu tytoniu) najważniejszy czynnik ryzyka wystąpienia nowotworów.

 4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco. Regularne ćwiczenia chronią m.in. przed rakiem jelita grubego, piersi i błony śluzowej macicy.

 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia. Jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców. Ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru i/lub tłuszczu). Unikaj słodzonych napojów, przetworzonego mięsa oraz ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.

 6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom. Picie każdej, nawet niewielkiej ilości alkoholu, zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

 7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej, nie korzystaj z solarium. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe wiąże się z  poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak: rak skóry, choroby oczu (np. zapalenie spojówek, zaćma), osłabienie układu odpornościowego.

 8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi obecnymi w miejscu pracy może przyczyniać się do występowania wielu rodzajów nowotworów, np. narażenie na chrom, nikiel, czy arsen zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuca.

 9. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Radon to radioaktywny gaz szlachetny występujący w skorupie ziemskiej, jego wysokie stężenie przyczynia się do rozwoju raka płuca. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń.

 10. Zdrowie kobiet: karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory – jeśli możesz karm piersią. Hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów – ogranicz jej stosowanie.  Karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet, zarówno w wieku przed menopauzą, jak i po niej. Szacuje się, że karmienie piersią przez okres 12 miesięcy zmniejsza ryzyko zachorowania na ten rodzaj nowotworu o ponad 4%. Urodzenie każdego kolejnego dziecka także redukuje to ryzyko o 7%. Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi, błony śluzowej trzonu macicy i jajników.

 11. Zadbaj o to, aby Twoje dziecko zostało zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WZWB (dotyczy noworodków), wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewcząt). Udział nowotworów złośliwych spowodowanych wirusowymi lub bakteryjnymi infekcjami szacuje się  na 15–20%. Nowotwory te zwiększają ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, m.in. raka szyjki macicy. Stosowanie szczepień ochronnych jest skutecznym sposobem uniknięcia zachorowania na nowotwory związane z infekcją wirusową.

 12. Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania: raka jelita grubego (kobiety i mężczyźni), raka piersi (kobiety), raka szyjki macicy (kobiety). Szanse wyleczenia raka zwiększa jego wczesne rozpoznanie. Metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie niektórych rodzajów nowotworów jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, a nawet wykrycie zmian przedrakowych.

 

Więcej informacji dotyczących zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem znajduje się w broszurze „12 sposobów na zdrowie”, dostępnej na stronie internetowej:

http://www.12sposobownazdrowie.pl/12_sposobow.pdf

 

Źródła:

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-2018/https://ptok.pl/strona_glowna

www.worldcancerday.org

 

Opracowała: Beata Gołąb

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie