Nadzór Sanitarny

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Pozowice, Facimiech, Wielkie Drogi, Jaśkowicew gminie Skawina w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego „Pozowice”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 1 września 2017 r. z ujęcia SUW Pozowice oraz trzech punktów na sieci  wydano decyzję stwierdzającą

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracowała: B. Sipczyński
data aktualizacji: 2 września 2017 r.

 

 

 

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Pozowice, Facimiech, Wielkie Drogi, Jaśkowice, na terenie gminy Skawina w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pozowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 r., w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi została pobrana próba wody ze Stacji Uzdatniania Wody dla wodociągu publicznego Pozowice, gmina Skawina. Diagnostyka laboratoryjna, przeprowadzona w dniach 30 sierpnia 2017 r. – 1 września 2017 r. wykazała w próbie wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody Pozowice obecność bakterii grupy Coli.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pozowice (woda podawana z ujęcia wody Pozowice nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 1 września 2017 r.

Komunikat nr 4 dla mieszkańców miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągów publicznych „Wielmoża Stara Wieś” oraz „Wielmoża koło szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych  prób wody pobranych w dniu 24 sierpnia  2017 r. z ujęć  wody:  wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś oraz  wodociągu publicznego Wielmoża koło Szkoły wydano decyzje stwierdzające

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: M. Palusińska
data aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.

Komunikat nr 3 dla mieszkańców miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej siecią wodociągową z ujęcia wody Sułoszowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż po dokonaniu przepięcia na ujęcie wody Sułoszowa zostały pobrane kontrolne próby wody do badań laboratoryjnych z punktów czerpalnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Wielmoża. Diagnostyka laboratoryjna wykazała, iż jakość wody w sieci u odbiorców odpowiada wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, woda może być bezpiecznie używana zarówno do picia jak również do innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągów publicznych „Wielmoża Stara Wieś” oraz „Wielmoża koło szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągów publicznych „Wielmoża Stara Wieś” oraz „Wielmoża koło szkoły” właściciel ujęcia wody, tj. Wójt Gminy Sułoszowa przesłał do tut. Inspektora Sanitarnego oświadczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r., w którym poinformował o podjęciu natychmiastowych działań polegających na:

  • unieruchomieniu ujęć wody Wielmoża Stara Wieś i Wielmoża koło szkoły;
  • intensywnym płukaniu magistrali głównej sieci wodociągowej wraz z dezynfekcją chemiczną sieci za pomocą podchlorynu sodowego;
  • poinformowaniu mieszkańców o konieczności płukania wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku.

Zgodnie z ww. oświadczeniem, w dniu 23 sierpnia 2017 r. właściciel wodociągu dokonał przepięcia na ujęcie wody Sułoszowa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż jakość wody na ujęciu Sułoszowa odpowiada wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potwierdziły to badania laboratoryjne przeprowadzone w dniu 21 sierpnia 2017 r..

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zostały pobrane kontrolne próby wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w miejscowości Wielmoża, gmina Sułoszowa.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 25 sierpnia 2017 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie