Nadzór Sanitarny

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowieinformuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych  w dniu 26.05.2015 r.  ze źródła  „Miłości”  oraz ze źródła „Jana” w miejscowości Ojców wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli .  W związku z powyższym woda ujmowana z w.w źródeł nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

 W dniu 29 maja 2015r. tut. Inspektor Sanitarny zalecił Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu oznakowanie źródeł: „Jana” oraz „Miłości”tablicami  o treści „woda  niezdatna do spożycia przez ludzi” .

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 1.06.2015  r.                      

Pałeczki bakterii Legionella w systemach wodociągowych

Bakterie z rodzaju Legionella to gram-ujemne pałeczki występujące zarówno  w sztucznych jak i naturalnych zbiornikach wodnych. Optymalna temperatura ich życia i rozwoju wynosi około 25-50°C,najszybciej namnażają się  w temperaturze 38-42 °C, natomiast  giną  całkowicie w temperaturze 70 °C.

Drobnoustroje te znalazły dogodne warunki do rozwoju w instalacjach wodnych wewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych, gdzie temperatura oscyluje w granicach 400 C.  Bakterie te powszechnie występują w zbiornikach do gromadzenia wody ciepłej, w ślepych odcinkach sieci, nasadki sitkowe baterii umywalek i pryszniców, klimatyzatorach, nawilżaczach, inhalatorach, fontannach, biczach wodnych, wannach wirowych.

  Ryzyko występowania i namnażania bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych związane jest ze zbyt niską temperaturą wody (ok. 400 C) oraz brakiem  cyrkulacji która sprzyja ich namnażaniu . Ponadto  osad tzw. biofilm  czyli złożona struktura bakterii i innych mikroorganizmów otoczoną warstwą substancji organicznych i nieorganicznych wewnątrz przewodów i zbiorników wodnych tworzy środowisko sprzyjające  namnażaniu się tych drobnoustrojów.

 

Do zakażenia pałeczkami z rodzaju Legionella dochodzi poprzez wdychanie  skażonego aerozolu wodno – powietrznego dlatego źródłem zakażenia tymi bakteriami  są m.in. prysznice, klimatyzatory, nawilżacze, wanny wirowe oraz turbiny dentystyczne.

Do szczególnej grupy ryzyka należą osoby chore, z zaburzeniami odporności, immunosupresją i niewydolnością oddechową wymagający leczenia respiratorem. Do zakażenia pałeczkami Legionella może także dojść u osób zdrowych korzystających z masaży wodnych, kąpieli termalnych.

 

Zachorowania wywołane przez pałeczki z rodzaju Legionella określane są jako legionelozy, których wyróżniono 3 rodzaje :

 

 • Legionelozowe zapalenie płuc – zostało opisane po raz pierwszy w 1976 r. jako choroba legionistów; zapalenia płuc jest najczęściej wykrywaną postacią legionelozy; jego przebieg nie jest charakterystyczny i nie różni się od zapalenia płuc o innej etiologii;
 • Gorączka Pontiac – łagodna postać pozapłucna w 95% ustępująca samoistnie po kilku dniach, nie występują objawy zapalenia płuc
 • Postać pozapłucna  często o ciężkim przebiegu klinicznym

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w latach 2011- 2013 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadził monitoringu jakości wody ciepłej użytkowej pod kątem obecności Pałeczek Legionella sp. w obiektach użyteczności publicznej takich jak:

 

 • Placówki szpitalne
 • Domy Matki i Dziecka
 • Domy Pomocy Społecznej

 

Dodatkowo w związku z organizacją turnieju UEFA  Euro 2012  w roku  2012 pobrano próby wody w kierunku obecności bakterii Legionella w wybranych obiektach hotelowych na terenie miasta Krakowa.

 

W roku 2013 pobrano 174 próby wody ciepłej; wydano trzy decyzje administracyjne stwierdzające średnie skażenie instalacji wody ciepłej użytkowej oraz jedną decyzję administracyjną stwierdzającą wysokie skażenie instalacji wody ciepłej użytkowej pałeczkami legionella sp.  Ponadto w 6 kontrolowanych obiektach stwierdzono skażenie punktowe tzn. ponadnormatywna ilość mikroorganizmów patogennych (>100 jtk w 100 ml wody ) wystąpiła jedynie w pojedynczych punktach na sieci kontrolowanych obiektów .

 

rok

Ilość prób wody ciepłej

ilość decyzji administracyjnych

2011

579

43

2012        

440

29

2013

174

4

 

Tab.1 Ilość pobranych prób oraz wydanych decyzji administracyjnych stwierdzających skażenie pałeczkami Legionella w latach 2011-2013

 

Porównując ilość wydanych decyzji administracyjnych w latach 2011-2013 można stwierdzić iż  podjęte  działania  w kontrolowanych obiektach skutecznie  ograniczyły  namażanie się pałeczek bakterii  Legionella.

Profilaktyka zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella polega głównie na:

 • Odpowiedniej izolacji instalacji wody zimnej i ciepłej ( temperatura wody ciepłej ≥550C natomiast wody zimnej < 200C )
 • doborze odpowiednich materiałów instalacji – odpornych na działanie wysokiej temperatury umożliwiających prowadzenie dezynfekcji termicznej
 • prowadzeniu regularnej dezynfekcji termicznej lub chemicznej
 • systematyczne czyszczenie osadów kamienia z kranów i baterii prysznicowych oraz ich dezynfekcję
 • unikaniu powstawania zastoin wody
 • czyszczeniu  i płukaniu zasobników oraz podgrzewaczy wody ciepłej

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie