Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Zadaniem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:
 
Czytaj dalej ...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że dnia 12 lutego 2018 roku, w województwie małopolskim rozpoczynają się ferie zimowe. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można uzyskać w:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10,  można również zgłaszać drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Komenda Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-29-05, 12/615-41-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Komendzie  Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowymtel. 601 100 300 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarkitel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
 • Krakowskiej Izbie Turystykitel. 12/429-44-50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ferii zimowych:

 1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
 2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
 3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
 4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
 5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
 6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
 7. Korzystaj z zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
 8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
 9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych. 
 10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
 11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
 12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i  kierowcy potrzebują więcej  czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź tylko w miejscu wyznaczonym, uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
 13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
 14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz  o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

 

Przydatne linki:

http://wypoczynek.men.gov.pl/

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie-2014-z-malopolska-policja

http://www.bezpiecznienastoku.pl

 

Źródła:

http://wsse.krakow.pl/page/

http://zstil.type.pl/wp-zstil/wp-content/uploads/2017/02/577_wywieszka.pdf

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że elementem zdrowia człowieka są zdrowe zęby, co wiąże się z utrzymaniem właściwej higieny jamy ustnej, a to znaczy, iż niezwykle istotne jest upowszechnianie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nawyku szczotkowania zębów.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolach, właściwa higiena jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym jest uzależniona od wyrobienia w nich odpowiednich nawyków, jak również zapewnienia odpowiednich warunków do ich realizacji.

W życiu każdego człowieka wyróżniamy dwa powiązane ze sobą okresy wyrzynania się zębów. Pierwszy z nich odnosi się do zębów mlecznych, natomiast drugi dotyczy uzębienia stałego. Wciąż pokutuje błędne przekonanie, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć. Stan zębów mlecznych rzutuje na kondycję ich następców. Powinniśmy pamiętać, że dbając o zęby mleczne, dbamy pośrednio również o zęby stałe. Wszelkie stany zapalne toczące się w obrębie zębów mlecznych oraz ich tkanek mogą mieć nieodwracalne skutki, skutkujące uszkodzeniem zawiązków zębów stałych.

Jak dochodzi do próchnicy?

Do rozwoju choroby dochodzi wówczas, gdy do jamy ustnej dziecka dostarczane są cukry, które łatwo ulegają fermentacji i stanowią pożywkę dla bakterii chorobotwórczych. Powstają wówczas kwasy rozpuszczające szkliwo, co w konsekwencji prowadzi do powstawania ubytków. Pierwszym objawem próchnicy jest pojawienie się na szkliwie białych, matowych plam. Na tym etapie zmiany są jeszcze odwracalne. Podjęcie  odpowiednich działań umożliwia zahamowanie rozwoju choroby.

Badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce w ramach Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań (MZiOS, Warszawa) wykazały, że ponad połowa populacji 3-letnich dzieci jest dotknięta chorobą próchnicową.

Metody przeciwdziałania próchnicy:

 • odpowiednia higiena jamy ustnej;
 • racjonalne żywienie;
 • regularne wizyty u stomatologa, podejmowanie leczenia w razie potrzeby;
 • propagowanie wiedzy o przyczynach i skutkach  próchnicy, jako konsekwencji braku higieny jamy ustnej (edukacja prozdrowotna).

W przedszkolach należy stwarzać odpowiednie warunki do realizacji celu, jakim jest utrzymywanie prawidłowej higieny jamy ustnej i przeciwdziałanie próchnicy. Do zorganizowania codziennego szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu wymagane jest odpowiednie przygotowanie łazienek.

Warunki niezbędne do realizacji ww. celu:

 • maksymalnie 3 dzieci myjących zęby przy jednej umywalce;
 • oznakowanie szczoteczek pozwalające na łatwe rozpoznanie jej przez dziecko;
 • szczotkowanie zębów w miarę możliwości po każdym posiłku;
 • odpowiednie czyszczenie szczoteczek (wypłukanie i pionowe wysuszenie z główką szczoteczki u góry);
 • przechowywanie (opakowania jednostkowe umożliwiające przepływ powietrza lub kilka niestykających się ze sobą szczoteczek w jednym kubku).

Dbając o higienę jamy ustnej  warto pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad:

 • wybór odpowiedniej szczoteczki (wielkość i kształt dopasowany do wieku dziecka oraz odpowiednia twardość włosia). Należy pamiętać o wymienianiu szczoteczek co najmniej co 3 miesiące;
 • wybór pasty do zębów; stosowanie past z fluorem dostosowanych do wieku dzieci;
 • dobór techniki szczotkowania (uzależniony od wieku, zdolności manualnych, stanu zdrowia zębów, ale także ogólnego poziomu umysłowego dziecka).

Mając na uwadze wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w ramach realizowanego ze środków Ministra Zdrowia programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 - ,,Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno lecznicze dzieci w wieku 6 lat w Polsce", niezwykle istotna jest edukacja.

Głównymi problemami zdrowotnymi  jamy ustnej są:

 • wysoka częstość i nasilenie próchnicy wczesnej (choroby atakującej uzębienie dzieci do 3 roku życia). W Polsce ponad 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami próchnicowymi. Średnio u dziecka w tym wieku objęte próchnicą są 3 zęby;
 • niepodejmowanie badań kontrolnych uzębienia mlecznego oraz zapobiegania i leczenia zachowawczego próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci z uzębieniem mlecznym). Z badań ankietowych wynika, że ponad 60% matek dzieci w wieku 3 lat nie było z dzieckiem u stomatologa. U dziecka w wieku 5 lat stwierdza się średnio 5 zębów z nieleczonymi ubytkami próchnicowymi, a odsetek dzieci w wieku 5 lat bez próchnicy nie przekracza 20%. Warto w tym miejscu wspomnieć, że cel zdrowia WHO na XXI wiek, proponowany do realizacji do 2020 roku zakłada, że we wszystkich krajach europejskich odsetek dzieci 6 letnich bez próchnicy sięgnie 80%.

Wzrost liczby przedszkoli zapewniających dzieciom odpowiednie warunki do utrzymania higieny jamy ustnej przyczynia się do wzrostu liczby dzieci dbających o swoje uzębienie mleczne. Stanowi to profilaktykę zmierzającą do obniżenia liczby dzieci z próchnicą zębów, a docelowo do jej całkowitego wykluczenia. Dzieciństwo bez próchnicy to ważny cel do zrealizowania zarówno dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i dla rodziców naszych najmłodszych pociech.

 

Źródła:

 • Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu. Warszawa 2013 r.;
 • Program Ministra Zdrowia: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015;
 • Program Ministra Zdrowia: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020;
 • http://zebymalegodziecka.pl/

 

Opracowała: Anna Kowalcze

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Formami wypoczynku mogą być; kolonia, półkolonia, obóz, biwak i inne formy określone w w/w ustawie. Wypoczynek mogą organizować: szkoły i placówki, przedsiębiorcy podlegający ustawie o usługach turystycznych a także osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Bezpośredni nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni Kurator Oświaty, współpracując z Państwowym Inspektorem Sanitarnym i Komendantem Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym poza granicami kraju sprawuje Kurator Oświaty, właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania organizatora.

Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić zamiar jego zorganizowania kuratorowi oświaty:

 • właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora,
 • właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku – w przypadku organizatora posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP.

Wypoczynek letni można zgłaszać od 1 marca, jednak nie później niż 21 dni przed terminem wypoczynku lub nie później niż 14 dni przed terminem wypoczynku w formie półkolonii i wypoczynku za granicą. Kurator oświaty na podstawie przepisów weryfikuje zgłoszenie wypoczynku i niezwłocznie: odsyła do korekty lub uzupełnienia albo akceptuje, zamieszczając w bazie wypoczynku.

Baza wypoczynku znajduje się na stronie Internetowej: http://wypoczynek.men.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawując nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas czynności kontrolnych ocenia :

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • możliwość korzystania z kąpielisk
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia
 • w przypadku obozów pod namiotami sposób zaopatrzenia w wodę

Podczas kontroli prowadzone będą również działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających w miejscach wypoczynku mające na celu:

 • promocję zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej
 • profilaktykę uzależnień
 • zapobieganie chorobom zakaźnym oraz zatruciom pokarmowym

Rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić w internetowej bazie danych wypoczynku czy dany turnus został zgłoszony do kuratorium oświaty i wiarygodność organizatora.

 

Problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu sanitarnemu i zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno- epidemiologicznych.

Więcej informacji w poradniku bezpiecznego wypoczynku

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych dla stacjonarnych obozów

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci

Rozporządzenie w sprawie wypoczynku z 30.03.2016 r.

Bezpieczne wakacje

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2017/18 oraz planowanym przez rodziców uczniów zakupem wyposażenia i przyborów szkolnych, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego:

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania, jak go prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra z wyposażeniem nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia, 
 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, natomiast lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie  i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec noszeniu przez uczniów zbędnych rzeczy,

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
 • noszenie dodatkowych słowników i książek,
 • noszenie przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, a także butelki z napojami,
 • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
 • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,

Istotne jest aby tornister lub plecak wyposażony był w elementy, które zwiększą bezpieczeństwo uczniaw drodze do i ze szkoły. Obowiązkowym wyposażeniem każdego plecaka są odblaskowe elementy. Dzięki nim dzieci będą lepiej widoczne w ruchu ulicznym.

Problem nazbyt ciężkich tornistrów stał się na tyle poważny, iż podjęto stosowne działania. Od kilku lat prowadzona jest w całej Polsce akcja ważenia tornistrów/plecaków w ramach projektu „Lekki Tornister”. Program został opracowany przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria w partnerstwie z GIS. Obecnie trwają przygotowania do VI już edycji programu. Z roku na rok staje się on coraz bardziej popularny, a świadomość opiekunów, rodziców, jak i dzieci jest coraz większa.

Przez ostatnich kilka lat w ramach akcji „Lekki Tornister” koordynowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny zważono prawie 500 ton tornistrów polskich uczniów. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż przeciętny tornister waży ok. 4 kg. Rekordzista, uczeń 2. klasy szkoły podstawowej, dźwigał plecak o wadze 11 kg, co stanowiło aż 50% masy jego ciała. Badanie przeprowadzone zostało w blisko 700 szkołach i objęło uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów, w sumie prawie 115 tys. osób.

Dyrektorzy placówek zgodnie z §4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69 z późn. zm.) mają obowiązek zapewnić w pomieszczeniach szkoły wszystkim uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w indywidualnych bądź zbiorowych szafkach.

Aby zapobiegać i niwelować dysfunkcje narządów układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić właściwą ilość aktywności fizycznej, a także odpowiednie stanowisko do pracy i nauki, zarówno w szkole, jak i w domu oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych np. przy oglądaniu telewizji lub odrabianiu lekcji).

 

Źródło:

 1. www.gis.gov.pl
 2. http://lekkitornister.org/
 3. www.kuratorium.bialystok.pl     

 

Opracowała: Anna Kowalcze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie ostrzega przed używaniemnowych narkotyków potocznie określanych jako „dopalacze”.

Zbliżają się wakacje, dla większości uczniów i studentów to okres radości, wolności od obowiązków i wyjazdów z rówieśnikami. Wiele młodych osób nastawionych jest na zawieranie nowych znajomości i nowe doznania.Jednak w czasie wolnym nie należy zapominać o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie. Podejmowanie właściwych decyzji i korzystanie z mądrych sposobów spędzania wolnego czasu pozwoli na szczęśliwe wakacje i bezpieczny powrót.

Minęło ponad 10 lat od pierwszych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej mających na celu ograniczenie podaży i popytu dot. nowych narkotyków w Polsce. Wiele udało się w tym czasie osiągnąć, jednak problem wciąż jest aktualny i wymaga ciągłego szerzenia wiedzy o negatywnych skutkach zdrowotnych powodowanych zażywaniem nowych narkotyków. Według danych z 2013-2015 roku dot. liczby zgłoszeń interwencji medycznych w przypadkach podejrzeń zatruć nowymi substancjami chemicznymi wynika, że najwyższy wskaźnik zgłoszeń objął młodzież w grupie wiekowej 16-18 lat (2526 zgłoszeń) oraz osoby w wieku 19-24 lat (3445 zgłoszeń). Natomiast na podstawie ogólnopolskich badań „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”, przeprowadzonych w 2016 r. wynika, że  deklarowany przez uczniów wiek pierwszych kontaktów z substancjami zastępczymi to najczęściej co najmniej 13-14 lat , czyli okres nauki w gimnazjach.

Określenie nowe narkotyki obejmuje m.in. wybrane związki, które wymienione są w załącznikach do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a więc są w jej rozumieniu „środkami odurzającymi” lub „substancjami psychotropowymi”, mogą też być umieszczone w załącznikach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych a więc być „nowymi substancjami psychoaktywnymi”, względnie też mogą być uznane za „środki zastępcze”  w rozumieniu w/w ustawy.

Nowe narkotyki są dostępne i przyjmowane w różnych formach i pod różnymi postaciami. Popularne są „ziołowe dopalacze”- gdzie suszona pospolita roślina (np. liść podbiału pospolitego) jest spryskiwana substancją psychoaktywną a następnie użytkownik spala powstały produkt i inhaluje się nim np. za pomocą lufki. Na polskim rynku oferowane są także nowe narkotyki w postaci proszku, przedstawiane jako alternatywa dla amfetaminy. Środki o działaniu psychodelicznym sprzedawane są najczęściej w formie kartoników, do umieszczenia pod językiem czy pod powieką oka. „Dopalacze” mogą być ukrywane pod zwykłymi nazwami np. talizman, płyn do czyszczenia monitora, środek do nawożenia roślin.

Substancje psychoaktywne dzieli się zwykle w następujący sposób:

Stymulanty- mające działanie pobudzające, zwiększają aktywność Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) np. amfetamina i jej pochodne, kokaina, a z nowych narkotyków głównie pochodne katynonu.

Depresanty- obniżające aktywność OUN, uspokajające: heroina i inne opioidy, alkohol, benzodiazepiny, a nowe narkotyki to najczęściej pochodne benzodiazepiny.  

Psychodeliki- zaburzają funkcjonowanie OUN co powoduje zmiany w percepcji, halucynacje, zmiany świadomości, sposobu myślenia czy odczuwania emocji np. atropina, psychodeliki naturalne (grzyby halucynogenne), nowe narkotyki to głównie ketamina.

Produkty konopi- wykazane jako osobna grupa, ponieważ wykazują działania mieszane.

Podział substancji psychoaktywnych jest o tyle istotne, że „dopalacze” często stanowią przypadkową  mieszankę związków chemicznych wykazujących sprzeczne działanie np. depresantów i stymulantów, co w znaczny i niekontrolowany sposób zaburza funkcjonowanie organizmu. W tym kontekście należy pamiętać, że nawet niewielka ilość przyjętej substancji, nieodpowiednio zmieszanej, jest trucizną i może doprowadzić do śmierci.  Objawy zatrucia także nie wskazują jednoznacznie na konkretny związek chemiczny.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat rynek narkotykowy uległ  radykalnym zmianom. Nowe narkotyki pojawiają się w tempie średnio około dwóch substancji tygodniowo co oznacza, że identyfikacja i klasyfikacja ich jest bardzo utrudniona. Wielokrotnie produkty o tej samej nazwie handlowej, o tym samym wyglądzie opakowania, gramaturze i nabyteu tego samego sprzedawcy, różnią się składem jakościowym i ilościowym.Konsumenci nigdy nie mogą być pewni co kupują. Ponadto producenci, szukając nowych sposobów na zwiększenie popytu, „wzmacniają dopalacze” poprzez np. dodanie drobinek szkła, które powodują mikrouszkodzenia w śluzówce co w efekcie wywołuje szybsze i silniejsze doznania. Mieszanie różnych związków chemicznych, brak dbałości o czystość chemiczną produktu i dokładanie wypełniaczy pozwala także na relatywnie niski koszt (nawet od 3 złotych) zakupu „dopalaczy”, w efekcie brak występowania bariery finansowej jak np. podczas kupna „klasycznego narkotyku”.

Jednak nawet spędzając wakacje w domu młodzież jest narażona na kontakt z „dopalaczami”. Obecnie duża część sprzedaży środków psychoaktywnych odbywa się za pośrednictwem internetu a narkotyk dostarczany jest w zwykłej paczce kurierskiej (często pod niegroźną nazwą np. „płyn do mycia monitora”). Stąd warto zainteresować się czy dorastające dzieci nie otrzymują paczek z nieznanymi produktami i czy nie korzystają z forum o tematyce związanej ze środkami psychoaktywnymi. Warto zwrócić uwagę czy nasz partner nie zachowuje się w sposób inny niż dotychczas i czy nie posiada akcesoriów wskazujących na używanie nowych narkotyków m.in.  lufki, bibułki, puste saszetki, listki lub nadmierne ilości buteleczek.

Należy pamiętać, że nowe narkotyki są substancjami o nieznanym składzie, których często po spożyciu nie można zidentyfikować w organizmie. Testy toksykologiczne stosowane przy „klasycznych narkotykach” nie wykazują obecności trujących związków chemicznych. W znaczny sposób utrudnia to podanie antidotum i przywrócenie do zdrowia osoby zatrutej „dopalaczami”.

 

Źródło:

1.    Nowe narkotyki w Polsce. Tendencje- zagrożenia- procedury postępowania. Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2016

2.    Informacja o ogólnopolskim badaniu „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”: http://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/news-dopalacze

3.    Materiały edukacyjne: http://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/materialy-edukacyjne

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie