Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. przeprowadzili 25 kontroli sanitarnych w zakładach żywnościowo-żywieniowych (lokalach gastronomicznych, zakładach małej gastronomii oraz w obiektach ruchomych i tymczasowych) zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Skała, Pieskowa Skała, Korzkiew). Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów, a także oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

W trakcie prowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 9 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 5 przypadkach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

  • brak środków do mycia rąk i ich higienicznego suszenia przy umywalkach do mycia rąk;
  • brak ekranów zatrzymujących owady w oknach pomieszczeń produkcyjnych zakładów;
  • brak bieżących zapisów wynikających z przestrzegania instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zapisów wynikających z wdrażania procedur opartych na  zasadach systemu HACCP.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarno-technicznych należały:

  • nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny powierzchni podłóg, ścian i sufitów oraz stolarki okiennej w pomieszczeniach zakładów.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej 11 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej wydanych zostanie 5 decyzji administracyjnych.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania środków spożywczych w ww. zakładach oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

 

Opracowała: Aleksandra Kowalik 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie