GRYPA (influenza)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i ostrzega:

Grypa jest ostrą chorobą wirusową wywołaną przez wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Przenosi się głównie drogą kropelkową, poprzez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami. Wyróżnia się trzy typy wirusa tj. A, B, C [w obrębie typu wirusa A na podstawie różnic w budowie antygenów powierzchniowych, tj. hemaglutynin (H) i neuraminidazy (N) wyróżnia się wiele podtypów, m.in. H1N1, H3N2]. Wirusy grypy cechują się dużą zmiennością antygenową. Wirusy te poza organizmem żywym mogą przetrwać jedynie kilka godzin (średnio 2-3 godziny). Najwięcej zachorowań występuje w miesiącach jesienno-zimowych. Choroba rozprzestrzenia się w dużych skupiskach ludności na przykład w internatach, szkołach, szpitalach, domach pomocy społecznej. Rezerwuarem drobnoustrojów jest człowiek oraz niektóre zwierzęta (np. świnie, ptaki).

Okres zakaźności wynosi średnio 5-10 dni, u osób dorosłych 1 dzień przed i do 5 dni po wystąpieniu objawów, a u dzieci nawet dłużej niż 7 dni po wystąpieniu objawów.

Okres wylęgania choroby wynosi 1-4 dni, przeciętnie 2 dni, po których pojawiają się pierwsze objawy takie jak wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, złe samopoczucie, bóle gardła, bóle głowy, katar, suchy męczący kaszel. U niektórych osób mogą wystąpić bóle brzucha i biegunka.

Rozpoznanie zachorowania przez lekarza opiera się głównie na podstawie objawów klinicznych. W niektórych przypadkach występują groźne powikłania po zachorowaniu, zwłaszcza u osób starszych i dzieci takie jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mózgu. W leczeniu grypy stosuje się leki przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, a w przypadku ciężkiego przebiegu leki przeciwwirusowe.

Analiza zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.

W 2017 roku zgłoszono 142097 zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych, natomiast w 2016 roku takich zachorowań było 127207. Zaobserwowano 11% wzrost zachorowań w porównaniu do roku 2016. Hospitalizowano w roku 2017 ogółem 388 osób, w tym 191 dzieci do lat 14.

 

Wykres 1. Zachorowania, podejrzenia zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego w 2017 roku w porównaniu do lat 2016 i 2015

Najwięcej zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych w 2017 roku wystąpiło w grupie wiekowej od 15 do 64 lat, tj. 75139 przypadków, w tym 67 osób skierowano do szpitala. W roku 2016 również najwięcej zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych wystąpiło w tej samej grupie wiekowej (64046 przypadków, 171 osób skierowano do szpitala). Zaznaczyć należy, że w 2017 roku odnotowano wzrost zachorowań na grypę również w następujących grupach wiekowych: 0-4 lat, tj. 32977 przypadków (w roku 2016 – 28685), 65 lat i więcej - 11286 zachorowań (w roku 2016 -10430).

 

Tabela 1. Liczba zachorowań, podejrzeń zachorowań na grypę  i zachorowań     grypopodobnych wg wieku chorych (wg MZ-55)

 

Wiek

Liczba zachorowań oraz podejrzeń w 2016 roku

Liczba zachorowań oraz podejrzeń

w 2017 roku

Ogółem

Osoby skierowane do szpitala

Ogółem

Osoby skierowane do szpitala

0-4

28685

146

32977

151

5-14

24046

87

22695

40

15-64

64046

171

75139

67

65 i więcej

10430

124

11286

130

Razem

127207

528

142097

388

 

W 2017 roku zarejestrowano 112 przypadków potwierdzonych zachorowań na grypę, tj. o 47 % mniej niż w 2016 roku, kiedy odnotowano 212 przypadków

W 2017 roku zgłoszono 1 przypadek zgonu z powodu grypy, w grupie wiekowej od 65 lat i więcej, natomiast w roku 2016 odnotowano 9 przypadków zgonu z powodu grypy.

Zaznaczyć należy, że w 2017 roku zgłoszono jedno ognisko zachorowań na grypę typu A(H1N10 w krakowskim szpitalu, natomiast w roku 2016 zarejestrowano 6 takich ognisk epidemicznych.

Tabela 2. Sytuacja epidemiologiczna grypy na terenie miasta Krakowa w styczniu 2018 r. w porównaniu do  stycznia 2017 r.

MIASTO KRAKÓW

POLSKA

Liczba zachorowań w okresie

Zapadalność /100 tys. ludności w okresie

Liczba zachorowań w okresie

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

22635

17541

2952,11

2287,74

1818,36

2302,15

 

 

Wykres 2.

Tabela 3. Sytuacja epidemiologiczna grypy na terenie powiatu krakowskiego w  styczniu 2018 r. w porównaniu do  stycznia 2017 r.

POWIAT KRAKOWSKI

POLSKA

Liczba zachorowań w okresie

Zapadalność /100 tys. ludności w okresie

Liczba zachorowań w okresie

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

01.01 – 31.01.

2018 r.

01.01 – 31.01.

2017 r.

2194

2881

801,68

1052,71

1818,36

2302,15

 

Wykres 3

Profilaktyka

Ze względu na wzrost zachorowań na grypę oraz możliwość wystąpienia powikłań ważne jest zaszczepienie się przeciwko grypie. Zalecane są szczepienia modyfikowaną każdego roku szczepionką przeciwko grypie sezonowej, podawaną głównie przed wystąpieniem wzmożonych zachorowań, tj. w miesiącach wrzesień-listopad, co nie wyklucza możliwości zaszczepienia się w okresie późniejszym. Skład szczepionki jest co roku modyfikowany na podstawie obserwacji typów i podtypów wirusa grypy krążącego w populacji w poprzednim sezonie epidemicznym. Szczepionki przeciw grypie są szczepionkami inaktywowanymi (zawierającymi zabite wirusy). Szczepionkę można podać każdemu już od 6 miesiąca życia, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych. Odporność uzyskuje się po 7 dniach od zaszczepienia, a utrzymuje się średnio do 6 miesięcy.

W Polsce w sezonie epidemicznym 2017/2018 dostępne są dwie szczepionki przeciw grypie:

 • Vaxigrip Tetrazawiera trzy wirusy grypy: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-likevirus oraz B/Brisbane/60/2008-like virus
 • Influvac, w skład której wchodzą cztery typy wirusa: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-likevirus, B/Brisbane/60/2008-like virus, oraz B/Phuket/3073/2013-like

Szczepienia przeciw grypie chronią przed powikłaniami pogrypowymi, są najskuteczniejszą i najtańszą metodą zapobiegania grypie.

W okresie wzrostu zachorowań na grypę należy pamiętać o zasadach zdrowego stylu życia i prostych czynnościach higienicznych, które mogą pomóc w profilaktyce grypy, a także w przypadku wystąpienia zachorowań, tj.:

 • odpowiedni ubiór stosownie do pogody,
 • urozmaicona dieta, bogata w składniki odżywcze, witaminy i minerały,
 • aktywność fizyczna,
 • właściwa ilość snu i odpoczynku,
 • zachowanie higieny osobistej i otoczenia np. częste mycie rąk wodą z mydłem, unikania dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków,
 • unikanie dużych skupisk ludzi,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • w sytuacji bliskiego kontaktu z chorym noszenie maseczek,
 • zasłanianie ust  i nosa chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wrzucić do kosza na śmieci,
 • w przypadku choroby należy bezwzględnie zostać w domu i jak najmniej kontaktować się  z osobami zdrowymi.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Źródła:

 1. Baumann-Popczyk A., Sadkowska-Todys M., Zieliński A.,(red.)  2014. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, wyd VII,
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 2018 r. Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań  na grypę za okres 1.01-7.01.2018 r,, 8.01-15.01.2018 r., 16.01-22.01.2018 r., 23.01-31.01.2018 r.
 3. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., (red.) 2007 r. Wakcynologia, wyd. II
 4. www.szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa

 

wykonała: Małgorzata Jackowska

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie