Propozycja programów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że  w roku szkolnym 2017/2018 w ramach działań prozdrowotnych realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie proponuje realizację czterech profilaktycznych programów antytytoniowych:

 „Czyste Powietrze Wokół Nas”adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Nie pal przy mnie proszę” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

„Bieg po zdrowie”adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego adresatami są uczniowie IV-VII klas szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Zajęcia w ramach powyższych programów mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza uczestnikom najwięcej okazji do uczenia się poprzez doświadczenie, zachęca do aktywnego udziału dzieci. W przebiegu zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, których istotą jest zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności  w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Realizację programu ułatwia poradnik dla koordynatora programu zawierający szczegółowo opracowane poszczególne zajęcia warsztatowe oraz załączniki do wykorzystania podczas przeprowadzanych warsztatów.

Z uwagi na konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Krakowie zachęca do realizacji programu „Trzymaj Formę!”.

Program ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VII oraz gimnazjów klas II-III,  ich rodzice i opiekunowie.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu
 • broszura dla uczniów
 • plakat „Talerz zdrowia”
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • internetowa interaktywna strona edukacyjna  www.trzymajforme.pl

Ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoce dydaktyczne wchodzące w skład pakietu edukacyjnego to: poradnik dla nauczyciela  z płytą CD, plakat, broszury i ulotki  dla uczniów, ulotki dla rodziców oraz ankiety ewaluacyjne.

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. W ramach działań prozdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Krakowie proponuje realizację programu pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu przyczyni się do zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badania cytologiczne.

Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy  z klas I), rodzice i opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół.

Oferowane w ramach realizacji programu pomoce dydaktyczne to:

 • poradnik dla koordynatora programu (zawiera przykładowe konspekty zajęć edukacyjnych oraz załączniki możliwe do wykorzystania podczas przeprowadzanych zajęć)
 • zakładka dla uczniów
 • prezentacja multimedialna
 • składanka dla rodziców

Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno – prewencyjną w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. Adresatami programu są:

 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci
 • personel, pacjenci podmiotów leczniczych
 • kobiety w ciąży lub planujące macierzyństwo
 • osoby dorosłe (w wieku 18-39 lat) zmieniające często partnerów seksualnych, podejmujące ryzykowne zachowania seksualne

W ramach Programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa.

Dyrekcja każdej nowo przystępującej placówki wyrażająca chęć realizacji wybranego programu proszona jest o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 17 września 2017 r. na adres:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,

faxem: (12) 430 69 96

lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewentualne pytania: Tel. 12 430 70 46 w.127

Harmonogram szkoleń dla szkolnych koordynatorów zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji programów.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Beata Gołąb

IV edycja - „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zaprasza do realizacji ostatniej, IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, który jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie