Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę na czas zastępstwa na stanowisko pracownika biurowego w Oddziale Administracyjnym

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie administracyjne, mile widziane wyższe administracyjne,  ekonomiczne, socjologiczne.

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu  MS Office

c) mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej w zależności od danej  sytuacji,

b) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporność na stres i umiejętność koncentracji uwagi,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) elastyczność w działaniu,

f) umiejętność logicznego myślenia,

g) spostrzegawczość i skrupulatność,

h) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a) rejestrowanie pism w elektronicznym obiegu dokumentów,

b) rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej z PSSE w Krakowie,

c) przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej zgodnie z priorytetem pisma,

d) obsługa centrali telefonicznej,

e) wykonywanie prac sekretarskich,

f) archiwizacja dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

 

Aby dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z procesem rekrutacji mogły być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacji (w Oddziale Administracyjnym) niezbędna jest klauzula:

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.

 

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

 

W miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że przyjmie na staż osobę skierowaną przez urząd pracy na stanowisko pracownika biurowego w wymiarze 1 etatu w Oddziale Administracyjnym

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie administracyjne, mile widziane wyższe administracyjne lub ekonomiczne,

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS  Office,

c) komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

b) komunikatywność, solidność, rzetelność,

c) bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość i skrupulatność.

 

3.Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1. Rejestrowanie pism w elektronicznym obiegu dokumentów,

2. Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej z PSSE w Krakowie,

3. Przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej – zgodnie z priorytetem pisma,

4. Obsługa centrali telefonicznej,

5. Wykonywanie prac sekretarskich,

6. Archiwizacja dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

 

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, na potrzeby rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie z siedzibą przy ul. Gazowej 15 w Krakowie. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym w procesie rekrutacji.

W miesiącu kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Staż absolwencki

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie na staż absolwencki zorganizowany przez Urząd Pracy absolwentów wyższych uczelni o  kierunku : ochrona środowiska, zdrowie publiczne, chemia.

Bliższe informacje pod numerem telefonu : (012) 430-70-46 wew. 124

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie