Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę do Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:          

a)   wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska, ochrona środowiska  - wskazana wiedza z zakresu zagadnień związanych z ochroną środowiska (ew. specjalizacja czy studia podyplomowe w tym zakresie).

b)   obsługa  programów komputerowych – Microsoft Excel, Word, Power Point,

c)   znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2. Predyspozycje osobowościowe:          

a)   bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b)   umiejętność pracy w zespole,

c)   umiejętność czytania i oceny projektów budowlanych,

d)   umiejętność logicznego myślenia,

e)   solidność, rzetelność,

f)   odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

g)  podzielność uwagi i zdolność do szybkiego przestawiania się na zmianę zagadnienia i rozwiązywania problemów w różnych zagadnieniach tematycznych,

h)  spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencja w działaniu.

3. Predyspozycje zawodowe:

a)     prawo jazdy kat. B.

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Zajmowanie stanowisk dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko.

2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

3. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego (przeprowadzanie czynności kontrolnych i opracowywanie stosownej dokumentacji pokontrolnej – opinii lub decyzji).

4. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie 2 stażystów do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki :

1.     Wymagania niezbędne          

a)     wykształcenie wyższe -  zdrowie publiczne, pedagogika, socjologia, psychologia.

b)     biegła obsługa programów komputerowych – Microsoft Excel, Word, Power Point,

c)     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 

2.     Predyspozycje osobowościowe:          

a)     wysoka kultura osobista,

b)     komunikatywność, solidność, rzetelność,

c)     odpowiedzialność,

d)    wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

e)      umiejętność logicznego myślenia,

f)     spostrzegawczość i skrupulatność,

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie interwencji programowych i nieprogramowych.

2. Realizacja wizytacji oświatowo – zdrowotnych i promocji w placówkach objętych nadzorem,

3. Organizowanie szkoleń dla realizatorów interwencji programowych i nieprogramowych,

4. Udział w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez instytucje i organizacje współpracujące z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia .

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 15 grudnia 2017r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę do Oddziału Higieny Komunalnej

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1.     Wymagania niezbędne          

a)     wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie – inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia

b)     biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c)     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2.     Predyspozycje osobowościowe:          

a)     bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b)    odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji,

c)     komunikatywność, solidność, rzetelność,

d)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e)    wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f)      zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g)     spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencja w działaniu

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     prawo jazdy kat. B.

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej tj. hotele, pokoje gościnne, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, pralnie, toalety publiczne, baseny, kąpieliska,

2. Pobór prób wody:  przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej do badania w kierunku bakterii Legionella sp., wody basenowej .

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

4. Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 11 grudnia 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

 

 

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

 

1.     Wymagania niezbędne          

a)     wykształcenie wyższe -  zdrowie publiczne, pedagogika, biologia, chemia.

b)     biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c)     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2.     Predyspozycje osobowościowe:          

a)     wysoka kultura osobista,

b)    odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporność na stres i umiejętność

        koncentracji,

c)     komunikatywność, solidność, rzetelność,

d)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e)    wysoka elastyczność w działaniu, umiejętność planowania i organizowania pracy

        w zależności od danej sytuacji,

f)      zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g)     spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencja w działaniu

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     prawo jazdy kat. B.

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym w placówkach nauczania i wychowania oraz w placówkach wypoczynku i rekreacji.

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez Oddział i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

4. Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 15 grudnia 2017r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

PSSE w Krakowie przyjmie stażystów do Oddziału Higieny Żywności, Żywienia Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1.     Wymagania niezbędne          

a)     wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia

b)     biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c)     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2.     Predyspozycje osobowościowe          

a)     bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b)   odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji

       uwagi,

c)     komunikatywność, solidność, rzetelność,

d)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e)    wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy

        w zależności od danej sytuacji,

f)      zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g)     spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h)     poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     umiejętność pracy w arkuszu Excel

b)     prawo jazdy kat. B.

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty

1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

2. Pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

3. Przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

5. Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 11 grudnia 2017r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

Więcej artykułów…

  1. Staż absolwencki

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie