Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że przyjmie do Oddziału Higieny Pracy osobę na staż, organizowany przez urząd pracy

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie wyższe, kierunek – chemia, ochrona środowiska.

b)      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.

 

2.      Predyspozycje osobowościowe:

a)      samodzielność,

b)      odporność na stres,

c)      odpowiedzialność,

c)      obowiązkowość i systematyczność.

d)      dobra organizacja pracy własnej.

e)      wysoka kultura osobista.

 

3.      Predyspozycje zawodowe:

a)      praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,

b)      umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,

c)      umiejętność przekazania informacji,

d)      zdolność analitycznego myślenia.

 

4.      Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a)      kontrolowanie stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

b)      prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,

c)      prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi.

 

Osoby spełniające powyższe warunki proszone są o przesyłanie CV do dnia 31 października 2017r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że przyjmie pracownika na stanowisko stażysty do Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

 

1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

2. Pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

3. Przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

5. Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1.     Wymagania niezbędne:          

a)     wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia

b)     biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c)     znajomość języka angielskiego

 

2.     Predyspozycje osobowościowe:          

a)     bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b)     odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

c)     komunikatywność, solidność, rzetelność,

d)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e)     wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f)      zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g)     spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h)     poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

 

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     umiejętność pracy w arkuszu Excel

b)     prawo jazdy kat. B

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 20 pażdziernika 2017r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie