Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika na stanowisko pracownika merytorycznego w wymiarze 1 etatu w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1.     Wymagania niezbędne:       

a)     wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia

b)     biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c)     znajomość języka angielskiego

 

2.     Predyspozycje osobowościowe:          

a)     bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b)     odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

c)     komunikatywność, solidność, rzetelność,

d)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e)     wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f)      zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g)     spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h)     poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

 

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     umiejętność pracy w arkuszu Excel

b)     prawo jazdy kat. B

 

4.     Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku :

a)   przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

b)   pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

c)   przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

d)  prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

e)  prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

f)  prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 28 lutego 2018r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie prosimy potraktować jako otwarte.

W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę skierowanego przez Urząd Pracy do Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1.     Wymagania niezbędne          

a)     wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska, ochrona środowiska  - wskazana wiedza z zakresu zagadnień związanych z ochroną środowiska (ew. specjalizacja czy studia podyplomowe w tym zakresie).

b)     obsługa  programów komputerowych – Microsoft Excel, Word, Power Point,

c)     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2.     Predyspozycje osobowościowe:          

a)     bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b)    umiejętność pracy w zespole,

c)    umiejętność czytania i oceny projektów budowlanych,

d)    umiejętność logicznego myślenia,

e)    solidność, rzetelność,

f)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

g)    podzielność uwagi i zdolność do szybkiego przestawiania się na zmianę zagadnienia i rozwiązywania problemów w różnych zagadnieniach tematycznych,

h)    spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencja w działaniu.

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     prawo jazdy kat. B.

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Zajmowanie stanowisk dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko.

2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

3. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego (przeprowadzanie czynności kontrolnych i opracowywanie stosownej dokumentacji pokontrolnej – opinii lub decyzji).

4. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 28 lutego 2018r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę do Oddziału Epidemiologii – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki: 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, biologia, zdrowie publiczne (inspekcja sanitarna)

b) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c) Znajomość języka angielskiego,

d) Czynne prawo jazdy kat. B

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) samodzielność,

b) odporność na stres,

c) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) obowiązkowość i systematyczność,

f) dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) komunikatywność,

i) skrupulatność i konsekwencja w działaniu,

j) bardzo dobra prezencja

k) wysoka kultura osobista.

3. Predyspozycje zawodowe:

a) praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,

b) umiejętność pracy w arkuszu Excel,

c) umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,

d) umiejętność przekazania informacji,

e) zdolność analitycznego myślenia.

4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a) realizacja zadań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

b) nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego podmiotów leczniczych, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

c) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,

d) prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,

e) prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

 

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika na stanowisko pracownika merytorycznego – stażysty w wymiarze 1 etatu w Oddziale Epidemiologii

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać następujące warunki :

1.     Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, weterynaria, biologia,

b)     bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,

c)     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2.     Predyspozycje osobowościowe:

a)     samodzielność,

b)     odporność na stres,

c)     odpowiedzialność,

d)     obowiązkowość i systematyczność,

e)     dobra organizacja pracy własnej,

f)       wysoka kultura osobista.

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,

b)     umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,

c)     umiejętność przekazania informacji,

d)     zdolność analitycznego myślenia.

4.     Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a)     realizacja zadań zapobiegawczych i p/epidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

b)     nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego podmiotów leczniczych, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

c)     prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,

d)     prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi.

Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

 

Osoby spełniające powyższe warunki proszone są o przesyłanie CV do dnia 2 marca 2018 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie prosimy potraktować jako otwarte.

 

W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie 2 stażystów do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe - zdrowie publiczne, pedagogika, socjologia, psychologia.

b) biegła obsługa programów komputerowych – Microsoft Excel, Word, Power Point,

c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) komunikatywność, solidność, rzetelność,

c) odpowiedzialność,

d) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

e) umiejętność logicznego myślenia,

f) spostrzegawczość i skrupulatność,

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie interwencji programowych i nieprogramowych.

2. Realizacja wizytacji oświatowo – zdrowotnych i promocji w placówkach objętych nadzorem,

3. Organizowanie szkoleń dla realizatorów interwencji programowych i nieprogramowych,

4. Udział w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez instytucje i organizacje współpracujące z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124

 

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie