Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika na stanowisko pracownika merytorycznego w wymiarze 1 etatu w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków.

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c) znajomość języka angielskiego

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h) poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

 

3. Predyspozycje zawodowe:

a) umiejętność pracy w arkuszu Excel

b) prawo jazdy kat. B

 

4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a) przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

b) pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

c) przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

d) prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

e) prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

f) prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 15 maja 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

 

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

CV powinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym w procesie rekrutacji.

 

W miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika na umowę o pracę na czas zastępstwa na stanowisko sprzątająca/cy.

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. wykształcenie: zawodowe,

2. dobry stan zdrowia,

3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

4. sumienność i pracowitość,

5. dokładność i rzetelność,

6. poczucie estetyki i zaangażowanie w pracę.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 16 kwietnia 2018 r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

W miesiącu lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie 2 stażystów do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe - zdrowie publiczne, pedagogika, socjologia, psychologia.

b) biegła obsługa programów komputerowych – Microsoft Excel, Word, Power Point,

c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) komunikatywność, solidność, rzetelność,

c) odpowiedzialność,

d) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

e) umiejętność logicznego myślenia,

f) spostrzegawczość i skrupulatność,

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie interwencji programowych i nieprogramowych.

2. Realizacja wizytacji oświatowo – zdrowotnych i promocji w placówkach objętych nadzorem,

3. Organizowanie szkoleń dla realizatorów interwencji programowych i nieprogramowych,

4. Udział w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez instytucje i organizacje współpracujące z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124

 

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

PSSE w Krakowie przyjmie stażystów do Oddziału Higieny Żywności, Żywienia Przedmiotów Użytku i Kosmetyków – skierowanych przez Urząd Pracy

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne

a) wykształcenie wyższe magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h) poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

3. Predyspozycje zawodowe:

a) umiejętność pracy w arkuszu Excel

b) prawo jazdy kat. B.

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

2. Pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

3. Przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

5. Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 15 kwietnia 2018r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne

a) wykształcenie wyższe - zdrowie publiczne, pedagogika, biologia, chemia.

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporność na stres i umiejętność koncentracji,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętność planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencja w działaniu

3. Predyspozycje zawodowe:

a) prawo jazdy kat. B.

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym w placówkach nauczania i wychowania oraz w placówkach wypoczynku i rekreacji.

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez Oddział i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

4. Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

 

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie