Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę do Oddziału Epidemiologii – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki: 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, biologia, zdrowie publiczne (inspekcja sanitarna)

b) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c) Znajomość języka angielskiego,

d) Czynne prawo jazdy kat. B

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) samodzielność,

b) odporność na stres,

c) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) obowiązkowość i systematyczność,

f) dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) komunikatywność,

i) skrupulatność i konsekwencja w działaniu,

j) bardzo dobra prezencja

k) wysoka kultura osobista.

3. Predyspozycje zawodowe:

a) praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,

b) umiejętność pracy w arkuszu Excel,

c) umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,

d) umiejętność przekazania informacji,

e) zdolność analitycznego myślenia.

4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a) realizacja zadań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

b) nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego podmiotów leczniczych, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

c) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,

d) prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,

e) prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

 

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie