Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika na stanowisko pracownika merytorycznego w wymiarze 1 etatu w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1.     Wymagania niezbędne:       

a)     wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia

b)     biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c)     znajomość języka angielskiego

 

2.     Predyspozycje osobowościowe:          

a)     bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b)     odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

c)     komunikatywność, solidność, rzetelność,

d)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e)     wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f)      zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g)     spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h)     poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

 

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     umiejętność pracy w arkuszu Excel

b)     prawo jazdy kat. B

 

4.     Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku :

a)   przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

b)   pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

c)   przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

d)  prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

e)  prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

f)  prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 28 lutego 2018r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie prosimy potraktować jako otwarte.

W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie