Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika na stanowisko pracownika merytorycznego w wymiarze 1 etatu w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków.

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c) znajomość języka angielskiego

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h) poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

 

3. Predyspozycje zawodowe:

a) umiejętność pracy w arkuszu Excel

b) prawo jazdy kat. B

 

4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a) przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

b) pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

c) przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

d) prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

e) prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

f) prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 15 maja 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

 

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

CV powinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym w procesie rekrutacji.

 

W miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie