Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni 2 pracowników na stanowisko pracownika merytorycznego – stażysty w wymiarze 1 etatu w Oddziale Epidemiologii

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 

1.     Wymagania niezbędne:

a)     Wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, biologia, zdrowie publiczne (inspekcja sanitarna)

b)     Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c)     Znajomość języka angielskiego,

d)     Czynne prawo jazdy kat. B

 

2.     Predyspozycje osobowościowe:

a)     samodzielność,

b)     odporność na stres,

c)     odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e)     obowiązkowość i systematyczność,

f)       dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,

g)     umiejętność pracy w zespole,

h)     komunikatywność,

i)       skrupulatność i konsekwencja w działaniu,

j)       bardzo dobra prezencja

k)     wysoka kultura osobista.

 

3.     Predyspozycje zawodowe:

a)     praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,

b)     umiejętność pracy w arkuszu Excel,

c)     umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,

d)     umiejętność przekazania informacji,

e)     zdolność analitycznego myślenia.

 

4.     Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a)     realizacja zadań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

b)     nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego podmiotów leczniczych, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

c)     prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,

d)     prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,

e)     prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 30 czerwca 2017 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

W miesiącu maju 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie